Farstad Shipping ser ingen effekt av oljeprisløftet

Farstad Shipping-styret ser ikke at det mørke skydekket over supplyskipbransjen har lette.

I OPPLAG: Mange av Farstad Shippings skip ligger uvirksomme i opplag.
Publisert: Publisert:

Styret i Farstad Shipping heller en solid dose salt i sårene til forslåtte supply-aksjonærer som måtte tro at oljeprisoppgangen er i ferd med å trekke med seg markedet for offshoreskip.

For beskrivelsen av markedssituasjonen i styrets beretning for 2016 er dyster lesning.

«Den positive endringen i oljeprisutviklingen har ikke materialisert seg i en generell økning i offshoreaktiviteten og er ennå ikke merkbar eller forventet i den nærmeste fremtiden,» skriver styret.

Siden bunnen i fjor har oljeprisen steget med rundt 100 prosent og handles nå stabilt over 55 dollar per fat.

Men det har ikke ført til at den negative trenden for bransjen er snudd.

Les også

Giek kan bli storeier i Røkke og Fredriksens supplygigant

Skip i opplag hjelper ikke

Farstad Shipping-styret viser til at antall offshoreskip som legges i opplag vokser på verdensbasis, men uten at det hjelper på markedssituasjonen.

«Markedet fortsetter å være ute av balanse på grunn av at en vesentlig overskuddskapasitet fortsatt tilbys til markedet,» heter det i styrets beretning.

Med andre ord er det fortsatt alt for mange skip som konkurrerer om alt for få oppdrag selv om stadig flere skip ankres opp og legges i opplag.

Krisen i supply-næringen setter sitt overtydelige preg på Farstad Shippings regnskapet for 2016.

I alt ble det et underskudd etter skatt på hele 3,6 milliarder kroner etter ekstraordinære nedskrivninger av flåtens verdi på hele 2,68 milliarder.

Regnskapet forteller også med all tydelighet at inntjeningen fra driften har stupt gjennom året i takt med at skip har gått ut av kontrakt og har blitt lagt i opplag og ratenivåene på de få nye kontraktene som er inngått har stupt.

Les også

Analytiker om Farstad Shipping-aksjen: – Stegene fra fornektelse til aksept må gås et skritt om gangen

Inntjeningen stuper

I fjerde kvartal isolert klarte Farstad Shipping et driftsoverskudd før ned- og avskrivninger på 36,8 millioner kroner, mens tilsvarende resultatpost i fjerde kvartal 2015 var på 330,4 millioner kroner.

For hele 2016 fikk Farstad et overskudd på driften på 510 millioner kroner, mens det i toppåret 2014 var på hele 1,64 milliarder.

Og av kvartalsrapporten å dømme vil det ikke snu med det første.

Rederiet oppgir en kontraktsdekning for 2017 på 38 prosent uten opsjoner som faller til 20 prosent uten opsjoner i 2018. Den samlede kontraktsverdien er 3,6 milliarder kroner uten opsjoner.

Krisen i offshoreskip-næringen har en todelt forklaring.

På den ene siden har oljeprisfallet redusert oljeselskapenes etterspørsel etter rederienes skip.

Les også

Aker og Hemen mener de har laget verdens beste offshorerederi

Mange nybygg

På den andre siden har det siste årene blitt levert svært mange nybygde skip som ble bestilt før oljeprisfallet som startet sommeren 2014. I denne perioden lå oljeprisen på ekstremt høye nivåer og tilgangen på kapital til å bestille nye skip var god.

Farstad Shipping er blant rederiene som bestilte nye skip da oljeprisen var på topp. Så sent som i januar i år ble skipet Far Superior levert fra verftet i Vietnam.

Tidligere i februar annonserte Farstad Shipping en restruktureringsplan.

Den inneholder konvertering av gjeld til egenkapital, ny egenkapital fra Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksens Hemen og en påfølgende trekantfusjon med Fredriksen-kontrollerte Deep Sea Supply og det Aker-kontrollerte Solstad Offshore.

Dagens Farstad Shipping-aksjonærene vil bli sittende med en forsvinnende liten andel av det fusjonerte selskapet.

Les også

Nordea-skip gikk fra en gjeldstynget kunde til en annen

Les også

Farstad-planen setter arbeidsplasser i spill: Ordfører frir til Røkke og Fredriksen

Les også

Milliardene som forsvant – vekstbransjen som ble symbolet på oljenedturen

Publisert: