Sjefen for Finanstilsynet om rettede emisjoner: – Grunn til å se på måten dette gjøres på

Den kraftige fremveksten av rettede emisjoner og «stor oppmerksomhet» gjør at Finanstilsynet undersøker praksisen. Finanstilsynets Morten Baltzersen sier det er «viktig at markedsdeltagerne har tillit til markedet».

SKAL SE PÅ EMISJONER: Finanstilsynet og direktør Morten Baltzersen.
Publisert: Publisert:

– Det er lovlig i utgangspunktet. Og det kan være saklige grunner til at utstedere fraviker allmennaksjelovens utgangspunkt, som er fortrinnsrettsemisjoner, sier Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen til E24.

– Men det er grunn til å se på om måten dette gjøres på ivaretar integriteten til verdipapirmarkedet på en god måte.

Etter at pengeinnhentinger på Oslo Børs har skapt reaksjoner, vil Finanstilsynet se nærmere på meglerhusenes rolle når de bistår selskapene med å hente kapital.

Det bekreftet tilsynet i forrige uke.

Baltzersen forklarer bakgrunnen:

– Grunnen til at vi følger det opp er at vi har et stort innslag av rettede emisjoner i Norge. Og det har vært stor oppmerksomhet rundt det, ikke minst i det siste.

– Tilretteleggerne har en sentral rolle i gjennomføringen av emisjoner. Derfor er det naturlig at vi ser på det, sier han.

Les også

Oslo Børs: Uenig med Finanstilsynet om hvem som skal følge opp viktig regel

Spørsmål om likebehandling

I rettede emisjoner får utvalgte, profesjonelle investorer delta i kapitalinnhentingen.

I etterkant gjøres ofte en såkalt reparasjonsemisjon. Den skal sørge for at aksjonærer som ikke fikk delta i den rettede emisjonen, kan kjøpe aksjer for å opprettholde sin eierandel.

I fortrinnsrettsemisjoner får derimot alle aksjonærene i selskapet lik mulighet til å delta.

Rettede emisjoner kan være mer effektiv for et selskap på kapitaljakt, men har reist spørsmål om likebehandling av aksjonærer – et sentralt prinsipp i regelverket.

Meglerhusene hjelper selskaper på Oslo Børs med å hente penger, gjennom at de kontakter investorer og sprer ordet om at det aktuelle selskapet tilbyr aksjer.

Oppdragene er en sentral inntektskilde for meglerhusene.

Les også

Kritisk til Børsen som vakthund for småaksjonærer: – Svært problematisk

– Hvor godt blir reglene om likebehandling ivaretatt i dag?

– Det er dette vi skal se nærmere på, så det kan jeg ikke svare på nå. Vi ser på hvordan børsen følger opp sitt eget regelverk, og så vil vi se på verdipapirforetakenes tilrettelegging av emisjoner, slik finansministeren også har vist til i et svar på spørsmål fra Stortinget, sier Baltzersen.

– Hvordan vi vil innrette det, går jeg ikke inn på.

Baltzersen sier at han ikke kan gå nærmere inn hva Finanstilsynet skal se på og hvordan tilsynet vil gjøre sine undersøkelser.

Les også

Finanstilsynet vil se nærmere på megler­husenes rolle ved emisjoner på Oslo Børs

Tilsynet har minnet om at tilretteleggere har en plikt til å utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk, herunder ivareta markedets integritet.

Baltzersen sier at «det er viktig at det er allmenn tillit til verdipapirmarkedene for at de skal virke godt».

– Det er viktig at markedsdeltagerne har tillit til markedet.

Har utløst debatt

Når børsselskaper henter penger fra utvalgte investorer har småaksjonærer ved en rekke tilfeller endt opp med å tape penger.

Det har vært med på å utløse en debatt om hvordan småaksjonærer behandles i investormiljøet.

Politikerne Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Roy Steffensen (Frp) har nylig stilt finansminister Trygve Slagsvold Vedum spørsmål om saken.

I svaret fra Vedum går det frem at Finanstilsynet vil vurdere om meglerhusene følger loven når de hjelper selskaper med å hente penger.

I etterkant har Finanstilsynet bekreftet at det vil gi dette området større oppmerksomhet.

Les også

Vedum må svare om emisjoner og likebehandling

Blant dem som har reagert er Nordnets Norgessjef Anders Skar. Nettmegleren spesialiserer seg på småsparere og private aksjonærer.

– Utviklingen har allerede gått i feil retning altfor lenge, så det er snarere på tide å ta grep nå for å opprettholde tilliten til Oslo Børs som markedsplass, uttalte Skar nylig.

E24 har tidligere omtalt at det i april i år ble reist spørsmål om oppfølgingen av likebehandlingsregelen var en naturlig oppgave for Oslo Børs.

Dagens Næringsliv har omtalt praksisen med stadig flere rettede emisjoner, og hvordan det som skal være unntaket har blitt regelen når selskapene skal hente penger.

Publisert:

Her kan du lese mer om