Stemmekrøll på aksjonærmøte i Orkla: – Beklagelig

Finanstilsynet reagerte nylig på at utenlandske aksjonærer har blitt stengt ute fra en rekke generalforsamlinger. Orkla var blant selskapene det gjaldt.

STENGT UTE: Utenlandske aksjonærer har blitt utestengt fra en rekke generalforsamlinger, deriblant hos Orkla. Her hovedkontoret på Skøyen i Oslo.
Publisert:

Orkla har opplevd stemmekrøll på en generalforsamlinggeneralforsamlingmøte der aksjonærene stemmer over ulike saker. Utgjør den øverste myndighet i selskapet på grunn av teknisk trøbbel. Det gjorde at enkelte aksjonærstemmer ikke ble hørt.

«Selv om dette har sin opprinnelse utenfor Orklas kontroll, er det beklagelig at det har vært tekniske utfordringer som kan ha påvirket et svært begrenset antall aksjer», skriver Kjetil Sørum, som er ansvarlig for investorrelasjoner i Orkla, i en e-post til E24.

E24 skrev i forrige uke at enkelte utenlandske aksjonærer i løpet av en periode på halvannet år mistet sin mulighet til å stemme ved i alt 23 generalforsamlinger i norske selskaper.

Alle selskapene det gjelder skal ha blitt informert, men hittil har det vært ukjent for offentligheten hvilke selskaper det gjelder.

Les også

Aksjonærer stengt ute fra 23 general­forsamlinger

Finanstilsynet reagerte

Tilsynet skrev i et brev datert 10. oktober at det ser alvorlig på hendelsen og de konsekvenser den har medført.

Det er en relativt høy andel utenlandske eiere i norske selskaper. Saken er relevant for tilliten i det norske kapitalmarkedet, ifølge Finanstilsynet.

På det meste ble over 28 prosent av stemmene utelatt fra en generalforsamling.

For Orklas del er 202.060 aksjer berørt, og det utgjorde 0,04 prosent av aksjene som var registrert på generalforsamlingen.

«Euronext Securities har overfor Orkla skrevet at de ikke har identifisert noen legale eller økonomiske effekter av feilen for våre aksjonærer eller oss som selskap», skriver Sørum.

En feil i en av løsningene til Euronext Securities Oslo Euronext Securities Oslohet tidligere Verdipapirsentralen, leverer infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer forårsaket stemmekrøllet.

Feilen ble oppdaget etter halvannet år.

Orkla mottok brev fra Euronext Securities den 5. mai i år, om det som gjaldt generalforsamlingen gjennomført 15. april 2021.

Sørum ønsker ikke å kommentere hvordan selskapet reagerte overfor Euronext Securities.

Les på E24+

Forvalter holder seg unna Euronext Growth-aksjer: – De har ødelagt mye for seg selv

Mener prinsippet er viktig

Førsteamanuensis Øyvind Thomassen ved NHH sier at prinsippet er viktig. Han påpeker at generalforsamlingen er den klart viktigste måten eierne av store selskaper kan sørge for at ledelsen handler i aksjonærenes interesse.

– Styret er pålagt å holde oppsyn med ledelsen, og sørge for at alt gjøres til aksjonærenes beste. Men i praksis er det ofte mer samrøre mellom styret og daglig leder enn det som er ideelt for eierne, sier Thomassen.

Førsteamanuensis Øyvind Thomassen ved Norges Handelshøyskole

Derfor er det avgjørende at aksjonærene selv kan ta stilling til viktige spørsmål, og si sin mening om dem på generalforsamlingen, ifølge Thomassen.

– Hvis invitasjonen til generalforsamling «forsvinner i posten», slik det har skjedd her, mister de den muligheten.

Han påpeker at det er viktig å understreke at feilen som er avdekket ikke berører vanlige norske aksjonærer. Den gjelder kun aksjer som holdes på en såkalt forvalterkonto, hvilket hovedsakelig gjelder utenlandske investorer.

– Dernest er det i det fleste tilfellene bare en brøkdel av aksjene som er berørt. Slik sett er dette av mindre praktisk betydning.

– Fikk aller høyeste prioritet

Euronext Securities har sagt at de ser alvorlig på hendelsen og på brevet fra Finanstilsynet.

De har opplyst at de har gjennomgått alle avstemmingene på de berørte generalforsamlingene.

Ifølge Euronext Securities har de manglende stemmene ikke påvirket resultatet til noen av avstemmingene på disse møtene, og generalforsamlingene skal anses gyldig avholdt.

«Arbeidet med kartlegging og retting av hendelsen fikk aller høyeste prioritet fra det øyeblikket den ble avdekket».

«Vi har implementert korrigerende og preventive tiltak for å unngå lignende feilsituasjoner igjen», har Euronext Securities Oslo-sjef Kristine Bastøe uttalt.

Les på E24+

Forvalter holder seg unna Euronext Growth-aksjer: – De har ødelagt mye for seg selv

Les på E24+

Venter resultatfest på Oslo Børs: – Ingen er i nærheten

Publisert:

Her kan du lese mer om