Høy vekst i Kongsberg Gruppen – venter missil-salg på 15 mrd.

Kongsberg-sjef Geir Håøy tror forsvarsbudsjettene skal opp etter at det har vært «underinvestert i egen sikkerhet og beredskap».

LA FREM KVARTALSTALL: Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.
Publisert: Publisert:

– Vi ser, hører og tenker at forsvarsbudsjettene kommer til å øke i både Europa og andre land. Det ser vi også på etterspørselen innenfor både missil, luftvern, kampsystemer og våpenstasjoner, sier Håøy til E24.

Han presenterte Kongsberg Gruppens kvartalsresultater fredag. Håøy kaller kvartalet «solid» etter at forsvars- og teknologikonsernet leverte rekordresultater, et tallslipp som sender aksjen opp 4,7 prosent på Oslo Børs.

Fasit for kvartalet var vekst i alle forretningsområder, deriblant på forsvarsområdet og virksomheten som leverer til maritime bransjer.

Les på E24+

Supersykel for forsvarsaksjer?

Etter at Russland invaderte Ukraina har flere land varslet økte forsvarsbudsjetter. I sommer hadde EU-landene kunngjort 200 milliarder euro i økt pengebruk, ifølge Financial Times.

Svenske Saab varslet senest fredag at om økt kapasitet for å møte en forventet oppgang i forsvarsinvesteringer.

Venter missil-ordrer på 15 milliarder

–Det er vanskelig å være spesifikk, men generelt ser vi at mange nasjoner nå går gjennom og gjør analyser av deres beredskap og kapasiteter, når det gjelder sikkerhet og forsvar, sier Håøy.

– Krigen i Ukraina er forferdelig. Det hadde jeg ikke forventet at vi skulle oppleve i 2022. Men det har nok vært en «wake up call» for mange nasjoner at det har vært til en viss grad underinvestert i egen sikkerhet og beredskap, sier han.

Håøy sier at konsernet «investerer betydelig i nødvendige fasiliteter», blant annet i et nytt missilbygg til godt over en milliard. Bygget som etter planen skal stå ferdig i 2024 skal sørge for økt effektivitet i produksjonen av missiler.

Kongsberg Gruppen forventer missil-bestillinger på 15 milliarder kroner de neste 18 månedene. Kongsberg produserer sjø- og kryssermissilet Naval Strike Missile (NSM) og JSM-missilet.

Kongsberg Gruppens Naval Strike Missile (NSM).

Håøy sier etterspørselen er stor.

– Den har vi sett vokse de siste årene. Vi hadde en ordreinngang på missilsiden på ti milliarder i fjor, og den har bare fortsatt i år.

– Det er rett og slett funksjonaliteten og kapasiteten som gjør at det er etterspurt, sier han.

Den amerikanske marinen bestilte nylig NSM for 328 millioner kroner, mens den spanske marinen har valgt det samme til sine fregatter.

Etter at Kongsberg Gruppen sikret den første kontrakten for missilet med Sjøforsvaret i 2007 har det blitt solgt til blant annet Polen, USA, Tyskland og Australia.

– Høy aktivitet

Forsvarsområdet, Kongsberg Defence & Aerospace, hadde et brutto driftsresultat på 603 millioner kroner i kvartalet, litt under halvparten av totalen på 1,36 milliarder kroner.

Håøy sier det er «veldig høy aktivitet» i leveranser til luftvernprosjekter.

– Vi har tre prosjekter som vi leverer til nå. Så ønsker jeg ikke være mer spesifikk på det. Det er litt sensitivt.

Den andre store virksomheten, Kongsberg Maritime, som leverer alt fra kontroll- og fremdriftssystemer, automasjon, elektro og programvare til ulike skipstyper, leverte et brutto driftsresultat på 796 millioner kroner.

Omsetningenveksten for hele konsernet var på 25 prosent fra tredje kvartal i fjor.

– Vi har tro på at vi skal få et sterkt fjerde kvartal også, sier Håøy, som peker på ordrereserven. Den har samlet sett økt med nærmere ti milliarder til 54 milliarder kroner det siste året.

Les også

Kongsberg Gruppen med rekordhøyt driftsresultat

Kongsberg Gruppen merker også de globale utfordringene med høy inflasjon og mangel på komponenter.

Håøy sier situasjonen fortsatt er «utfordrende» nå det gjelder tilgang på komponenter og logistikk, men at konsernet har håndtert det «veldig bra».

– Vi har bygget opp arbeidskapital. Det skyldes at vi har vært veldig aktive for å sørge for å få tak i de komponentene vi trenger, for å være i stand til å levere på en økende ordreinngang.

– Vi merker også inflasjonen. Prisene øker – vi er nødt til å gjøre våre justeringer der vi kan gjøre det. Så langt har vi klart det bra. Så har vi ett område, på våpenstasjoner, hvor vi har hatt utfordringer når det gjelder å få tak i de nødvendige komponentene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om