Eier du Norwegian-gjeld, kan du bli sittende med denne hangaren

Norwegian-kreditorer har pant i både fly og landingsrettigheter. Hvis ikke redningsplanen går gjennom, kan en gruppe av investorer bli sittende igjen med flyselskapets hangar på Gardermoen.

PANTSATT HANGAR: Hangaren på Gardermoen er en av eiendelene kreditorene har som sikkerhet for sine krav.
Publisert:

Hangaren på Gardermoen er en av de mange brikkene i den komplekse strukturen av gjeld som er blitt for tung å bære for Norwegian.

Flyselskapet forhandler nå for å kutte gjelden og unngå konkurs.

Les på E24+

Din guide til Norwegians redningsplan

På den andre siden av forhandlingsbordet sitter en rekke leasingselskaper og investorer i fire obligasjonslån med varierende grad av sikkerhet for sitt utestående.

Leasingselskapene eier fly som er leid ut til Norwegian, et av obligasjonslånene er garantert av det irske datterselskapet Arctic Aviation Assets, som er leasingselskapet som eier Norwegians fly.

Her ligger hangaren til Norwegian på Gardermoen.

To obligasjonslån har pant i landingsrettigheter på flyplassen Gatwick. I det siste lånet, kalt «NAS 09», som er på 250 millioner kroner, har investorene pant i hangaren til Norwegian på Oslo Lufthavn.

– Selv om det kanskje ikke er så mange som etterspør den hangaren nå, så har den nok en verdi, sier forvalter Jan Petter Sissener til E24.

Hans fond sitter med en liten posisjon i et av de andre lånene i Norwegian.

Kan bli sittende med hangar

Pantet betyr at investorene kan bli sittende igjen med hangaren hvis flyselskapet ikke får gjennom redningsplanen som skal kutte gjelden med inntil 12,7 milliarder kroner.

Alternativet er nemlig konkursforhandlinger, fremholder Norwegian i sin presentasjon av planen mandag. Det vil trolig være ødeleggende for verdiene og gi lite igjen til de fleste kreditorene, advarer selskapet.

Les også

Norwegian nærmer seg skjebnedagen: Sjefen lover å sette egne penger i flyaksjen

I FULL DRIFT: Hangaren til Norwegian på Gardermoen.

I redningsplanen er likevel vurderingen at verdien av hangar-pantet er høy nok til at investorene i dette lånet kan få tilbake pengene.

Ifølge Norwegian er hangaren i dag i full drift, og selskapets teknikere jobber med å vedlikeholde flyene som står parkert.

Investorene i hangarlånet er forskjellige banker og fondsselskaper. De må nå ta stilling til redningsforslaget før det skal behandles på såkalte obligasjonseiermøter torsdag.

DNBs høyrentefond var ved utgangen av februar oppført med en eierandel til en verdi av rundt 14 millioner kroner i obligasjonen. Posten utgjorde ikke mer enn 0,1 prosent av fondet.

Svein Aage Aanes, som leder renteforvaltningen i DNB, har tidligere sagt at de ikke har noen kommentarer til posisjonen i fondet.

Skal få full tilbakebetaling

Flyselskapet ber imidlertid ikke investorene i hangarlånet om å bytte gjeld mot aksjer, slik som de ber om i de tre andre obligasjonslånene.

– Det tror jeg skyldes at de regner med at pantet har god kvalitet, og at det obligasjonslånet vil kunne rulleres igjen i en eller annen fremtid, sier Sissener.

Jan Petter Sissener forvalter fondet Sissener Canopus.

– Det er fast eiendom. Det er en hangar på Gardermoen, med en av verdens mest reiseglade befolkninger, sier han.

Investorene i hangarlånet må likevel si fra seg rentebetalinger frem til juli 2021, og forfallsdatoen blir utsatt med ett år til november 2021, men alle de 250 millionene skal da bli tilbakebetalt, ifølge forslaget.

De vil også bli kompensert for tapet av renter. Norwegian beregner rentetapet til 17,5 millioner kroner, et beløp som skal bli betalt med aksjer.

Les også

Splid mellom småaksjonærer i Norwegian: Ansatte gir kriseforslag tommelen opp

Les også

Norwegian skylder USA milliardbeløp: Amerikanerne vil ha full tilbakebetaling

Usikker verdi av landingsrettigheter

Landingsrettighetene på Gatwick er derimot vanskelig å verdsette på grunn av coronakrisen, og verdien er trolig liten i nærmeste fremtid, ifølge redningsplanen.

– Det er naturligvis usikkert, men jeg vil tro at det finnes flyselskaper som har penger, og eiere av flyselskaper som har penger, så en viss verdi har det, sier Sissener.

– Derfor er det spennende å se om de som har pant, godtar disse betingelsene, sier han.

Betingelsene går ut på at deler av lånene skal omgjøres til aksjer. Det betyr at Norwegian reduserer gjelden og øker egenkapitalen slik at de kan oppfylle kravet til statlige garantier på 3 milliarder kroner.

Les også

Stig har realisert tap på åtte mill. i Norwegian: – Hjertet vant nok kampen mot hjernen

Komplisert lånestruktur

Norwegians årrekke med voldsom ekspansjon ble først og fremst gjort mulig med rimelig amerikansk eksportfinansiering.

Men selskapet har også benyttet seg av alt fra finansiering i det japanske og amerikanske kapitalmarkedet til lån fra banker og i obligasjonsmarkedet.

Hangaren på 11.088 kvadratmeter sto ferdig i 2014, finansiert med obligasjonslån, et lån som ble refinansiert i 2017.

Norwegian hadde en gjeld på til sammen 61 milliarder kroner ved nyttår, fordelt på 21,9 milliarder fra flyfinansiering med pant i flyene og resten på gjeld til obligasjonseiere og leasingselskaper.

Nå er det imidlertid ikke vekst som står på programmet, men en kamp for å overleve coronakrisen som har rammet luftfarten over hele verden.

Publisert: