Tidenes svakeste krone: – Det finnes ikke noen bunn

Euro og dollar har aldri vært så dyr for nordmenn som mandag, etter oljeprisfall og usikkerhet om global vekst. – Den kan gå enda svakere. Det finnes ikke noen bunn, sier sjeføkonom.

Illustrasjonsbilde.
Publisert:

Mandag morgen kostet en euro 11,46 kroner, mens en dollar kostet 10,29 kroner. Coronakrisen og fallende oljepris har svekket kronen mye i det siste.

Kronen nådde nye bunner mot euro og dollar i slutten av forrige uke, etter fall i oljeprisen og strengere tiltak for å motvirke spredningen av coronaviruset.

Mandag morgen når kronen nye bunner, etter at oljeprisen har falt til 32 dollar fatet. Ved nyttår var oljeprisen 66 dollar fatet.

Nordmenns grensehandel blir også dyrere på grunn av den svake norske kronen. Den svenske kronen var verdt 93 norske øre ved nyttår, og er nå verdt 1,05 kroner, som er svenskekronens sterkeste nivå siden 1992.

Svekkelsen i kronen kommer selv om både Norges Bank og regjeringen har kommet med kraftfulle tiltak for å unngå en fullstendig krise i norsk økonomi med tap av arbeidsplasser.

– Det har ingenting med Erna Solberg og Jan Tore Sanners tiltak å gjøre, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management til E24.

– Alt handler om det globale bildet, at man nå ser at coronaviruset er helt ute av kontroll, med en eksplosiv vekst utenfor Kina. Spesielt Europa er episenter nå, og vi ser nyheter om dramatiske tiltak i land som Spania, og Tyskland var sist ute med å stenge grensene i går, sier han.

– Ekstrem nedgang i aktivitet

Mange land vil trolig komme med lignende tiltak fremover, tror han. Det gjelder spesielt i USA, som ligger på etterskudd med testing og tiltak for å bremse viruset.

– Alt dette innebærer en kraftig nedgang i aktivitet, og sannsynligvis er vi midt i en global resesjon (økonomisk nedgang, journ.anm.). Dette er en veldig ekstrem nedgang i økonomisk aktivitet, og nyhetene i helgen bekrefter det bildet. Det er det alt handler om nå. Det går ut over etterspørselen etter råvarer, og råvarevalutaer som den norske kronen, sier Wilhelmsen.

Før coronakrisen hadde euroen aldri vært mer verdt enn rundt 10,30 kroner, mens den nå er verdt 11,46 kroner etter en svært svak krone den siste tiden. Hvor lavt kronen egentlig kan gå, det vet ingen.

– Den kan gå enda svakere. Det finnes ikke noen bunn, sier Wilhelmsen.

Gjør «det som trengs»

Statsminister Erna Solberg sa også søndag at hun ville gjøre «det som trengs» og bruke de pengene som er nødvendig «for å sikre norsk næringsliv», og presenterte 50 milliarder i lånegarantier til små og mellomstore bedrifter, og 50 milliarder som skal lånes bort til større bedrifter gjennom obligasjonsmarkedet.

Norges Bank kom fredag med et rentekutt utenom rentemøtene, fra 1,5 prosent til 1,0 prosent. I tillegg varslet sentralbanken ekstraordinære lån til bankene, og etter råd fra Norges Bank kuttet regjeringen bankenes krisekapital (såkalt motsyklisk kapitalbuffer) fra 2,5 prosent til én prosent.

– Kan sentralbanker og regjeringer gjøre noe for å stanse dette?

– Det er egentlig regjeringene som sørger for denne nedturen, med sine tiltak for å stanse viruset. Det er helt riktig å gjøre, men det sørger samtidig for at økonomisk aktivitet stopper opp. Nå forsøker de å mildne nedturen i økonomien, alle sentralbankene vil sette renten ned til null, og det kommer midler over statsbudsjettene for å styrke økonomien. Det kommer også tiltak som det Solberg kom med i går for å sikre bedriftene tilgang på midler så de ikke går konkurs, sier Wilhelmsen.

Han tror imidlertid at krisen kan blåse over når viruset kommer under kontroll. Det er usikkert når det vil skje.

– Hvis vi unngår at dette utvikler seg til en fullstendig finanskrise som blir langvarig – og det tror jeg regjeringene og sentralbankene har forutsetninger for å gjøre – så kan dette gå over når viruset kommer på defensiven, sier sjeføkonomen.

– Men det kommer til å ta tid, og vi har ikke kontroll på dette ennå. Jeg tror markedene vil snu når vi ser at viruset er på defensiven, sier han.

Publisert: