Avinor planlegger å investere 27,7 mrd.

Gardermoen og Flesland stikker av med over halvparten av pengene.

FERDIG 2016: Avinor ønsker å bygge en ny terminal på Flesland. Journalistene glemte å spørre om den kommer med «solgaranti», slik bildet indikerer.
  • Jo Andre Aakvik
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

- Dette er et innspill til vår eier, som skal presentere en stortingsmelding om Avinor til neste vår. Når vi ser fremover, ser vi en betydelig vekst i trafikken, og vi ser derfor høye investeringsbehov, sier finansdirektør Petter Johannessen i Avinor til E24.

I sin langtidsplan for de neste fem årene har Avinor satt opp en «ønskeliste» for nye prosjekter, med en total ramme på 27,7 milliarder kroner.

Planene er lagt med grunnlag i en forventet vekst på 20 prosent i passasjerantallet fra 2010 til 2015. Da forventes det at 50 millioner passasjerer vil benytte seg av Avinors 46 flyplasser.

Ønskelisten er delt i tre.

- Vi legger med dette opp til en diskusjon med vår eier om hvordan vi skal prioritere de neste årene, sier Johannessen.

Vil bygge flere p-plasser

Ifølge Avinor kreves det 20,6 milliarder kroner for å utvikle dagens flyplasser.

I tillegg er det i Nasjonal Transportplan foreslått nye flyplasser i Lofoten og i Mo i Rana. Disse to prosjektene vil ifølge Avinors anslag beløpe seg til fire milliarder kroner.

På toppen av dette ønsker Avinor å utvikle tilbudet rundt de eksisterende flyplassene, noe som vil kreve ytterligere 3,1 milliarder kroner.

- Dette er prosjekter hvor vi ser forretningsmuligheter utover dagens tilbud. Det dreier seg om eiendomsutvikling, hoteller og parkering. På Sola er for eksempel parkeringskapasiteten helt sprengt, sier Johannessen.

Ny terminal på Flesland

I GANG: Avinor har unnagjort en tredjedel av utbyggingen av ny terminal på Gardermoen.

Gardermoen og Flesland stikker av med det meste av pengene.

Utbyggingen av en ny terminal på landets hovedflyplass er nå en en tredjedel på vei, og den ventes å stå ferdig i 2017.

Med en total kostnadsramme på rundt 12 milliarder kroner, gjenstår det fortsatt 9 milliarder kroner i utgifter.

Les også: Gardermoen sikter mot 65 millioner passasjerer

Samtidig ønsker Avinor å gjøre et lignende løft på Flesland, hvor det foreslås å bygge en ny terminal til 3,5 milliarder kroner.

Denne utbyggingen vil øke kapasiteten på Flesland fra 3,4 millioner til 7 millioner passasjerer per år.

«Det er en utfordring at behovet for økt kapasitet ved landets to største og mest lønnsomme lufthavner (Gardermoen og Flesland) faller sammen i tid», innrømmer Avinor.

«I tillegg er det behov for store investeringer i kapasitetsøkende tiltak, blant annet på luft­havnene i Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Kristiansund» står det i langtidsplanen.

Sola vil - dersom planen gjennomføres - bli tilgodesett med nesten en milliard kroner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TRANGT: Det er trangt om plassen på Gardermoen, og trafikken vil øke med 10 prosent de neste tre årene, tror Avinor.

Trenger pengetilførsel

Dersom Avinor skal makte å løfte hele dette utbyggingsprogrammet, må selskapet få penger av staten.

For å løfte «grunnpakken» på 20,6 milliarder kroner mener Avinor at konsernet må tilføres 2,5 milliarder kroner i ny egenkapital.

Skal det i tillegg investeres i nye flyplasser i Lofoten og Helgeland og bygges ut infrastruktur rundt de eksisterende flyplassene, kreves det ytterligere 3,5 milliarder kroner.

Totalt ber derfor Avinor om at det gjennomføres en emisjon på seks milliarder kroner. Det er første gang i Avinors 10-årige historie at selskapet ber om kapitaltilføresel fra eieren, som er Samferdselsdepartementet.

- Uten disse pengene må vi styrke noen av de satsingene vi presenterer i planen, sier Johannessen.

Hos Samferdselsdepartementet er den politiske ledelsen ennå ikke klar for å ta stilling til Avinors pengeønsker.

- Samferdselsdepartementet vil nå gjennomgå planen. Departementets vurderinger vil fremkomme i eiermeldingen som legges frem for Stortinget til våren, sier statssekretær Geir Pollestad til E24.

1,6 mrd. i utbytte

Avinor hadde i 2011 et overskudd etter skatt på 844 millioner kroner. De siste fem årene har selskapet hatt ett nettooverskudd på til sammen 3,9 milliarder kroner.

Sjekk Avinors regnskaper på E24 Bedrift.

Basert på dette overskuddet har Avinor betalt 1,6 milliarder kroner i utbytte.

- Vi har ikke tenkt å utfordre utbyttepolitikken. For å gjennomføre de prosjektene vi skisserer må vi styrke balansen. Da må det være opp til eier å bestemme hvordan det skal skje, sier Johannessen.

Les også:

Avinor-direktør går på dagen etter turbulens

Sp vil nasjonalisere private flyplasser

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Krangler om perrong-regning i100-millionersklassen

  2. Gardermoen kan bli overén milliard dyrere

  3. Dobler kapasiteten på Bergen lufthavn

  4. Får halvparten av inntektene fra flyplasskos

  5. Avinor tjener merpå grunn av flyplasskos