Nytt fra børsselskapene

Havila Kystruten vil bli eier av Havila Capella

Havila Kystruten får ikke seile med skipet Havila Capella fordi den ikke kan forsikres grunnet russisk eierskap. Nå har selskapet tatt rettslige skritt for å bli eier av skipet.

Skipet Havila Capella.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det kommer frem i en melding fra selskapet.

Skipet Havila Capella ble levert fra Tersan-verftet i Tyrkia til Havila Kystruten i november og begynte å seile kystruten mellom Bergen og Kirkenes i desember.

Etter Russlands invasjon av Ukraina avsluttet forsikringsselskapene Havila Capellas forsikringer fordi skipet var leaset av et selskap som er russisk eid.

Leasingselskapet bak Havila Capella er registrert i Hong Kong og eid av det russiske selskapet GTLK. Selskapet ble ført opp på EUs liste over sanksjonerte selskaper 8. april, og ble dermed også sanksjonert i Norge.

Havila Capella har ifølge Havila Kystruten vært ute av drift siden 12. april. Havila Kystruten har imidlertid fortsatt de samme forpliktelsene til å betjene sin gjeld.

Havila Kystruten har en kjøpsrett fra leasingselskapet for skipet, og denne gjelder i to år etter levering. Selskapet har en kjøpsforpliktelse ved utløpet av gjeldende kontrakt med Samferdselsdepartementet.

Ifølge Havila Kystruten er skipet regnskapsmessig et norsk skip. Det er registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), seiler under norsk flagg og har norske lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, skriver selskapet.

Les også

Staten har spart millioner på Havilas problemer

Dialog med regjeringen og GTLK

Havila Kystruten sier at selskapet har vært i «kontinuerlig dialog med flere departementer» i Norge for å finne en midlertidig løsning slik at skipet kan drives i tråd med selskapets kontrakt med Samferdselsdepartementet.

«Så langt er det ikke kommet fram til noen løsning», skriver Havila Kystruten i meldingen.

Havila Kystruten har også forsøkt å ha dialog med GTLK om mulige løsninger. Låneavtalene er regulert av britisk lovverk, og Havila Kystruten har ved hjelp av norske og britiske advokater tatt rettslige skritt for å få overført eierskapet.

«Stevning for engelsk rett ble tatt ut 15. juni 2022», skriver Havila Kystruten.

Selskapet ønsker tillatelse til å innløse gjelden ved innbetaling til en frosset bankkonto som fullt oppgjør for sine forpliktelser overfor GTLK. Da vil Havila Kystruten kunne overta eierskapet av Havila Capella.

«Det er ventet avklaring fra engelsk rett innen rimelig tid», skriver selskapet.

For å kunne innløse gjelden må Havila Kystruten lykkes med å sikre finansiering av skipene som er levert fra verftet og under bygging.

«En begjæring om midlertidig arrest i og bruksrett til Havila Capella som gjør det mulig å forsikre skipet i navnet til Havila Kystruten i påvente av at selskapet kan overta eierskapet, er innlevert til Hordaland Tingrett 16. juni 2022», skriver selskapet.

Les også

Kystruten får ikke forsikre passasjerskipet «Havila Capella»

Les meldingen fra Havila Kystruten
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Nytt fra børsselskapene
 2. Havila
 3. Havila Kystruten
 4. Samferdselsdepartementet
 5. Sanksjoner

Flere artikler

 1. Havila Capella har forlatt Bergen: – Krevende periode

 2. Havila Kystruten har fått forsikringer på skip

 3. Havila Kystruten får sanksjonsunntak – forsikring ikke avklart

 4. Havila Kystrutens forsikringsselskap endrer ikke mening av grønt lys fra UD

 5. Jobber for at kystruten skal seile fra Bergen 4. mai. – Vi ser at folk er litt mer avventende.