Kongsberg Automotive mer enn halverer driftsresultatet

Bildelprodusenten rammes av høyere kostnader og globale flaskehalser etter pandemien og krigen i Ukraina. Selskapet ser imidlertid noe mer positivt på utsiktene og starter tilbakekjøp av aksjer.

BILDELER: Kongsberg Automotive leverer deler til bilindustrien over store deler av verden.
Publisert:

Kongsberg Automotive (KOA) leverer et justert driftsresultat på 7,6 millioner euro (78 millioner kroner) i tredje kvartal, ned fra 21,4 millioner euro på samme tid i fjor.

– Driften i første kvartal ble tydelig påvirket av utfordrende markedsforhold, sier KOA-sjef Joerg Buchheim, og peker på forstyrrelser i produksjonen av personbiler, men spesielt for kommersielle kjøretøy.

– Krigen i Ukraina og påfølgende forstyrrelser i forsyningskjedene har gjort livet til kundene vanskelig og reduserte etterspørselen etter våre produkter, sier han videre.

Covid-nedstenginger i Kina har også redusert produksjonen i et viktig marked. I tillegg legger økte priser på råvarer, energi- og arbeid press på bunnlinjen i selskapet.

Venter økt bilproduksjon fra 2023

For hele 2022 venter KOA nå inntekter på 900–935 millioner euro, og et justert driftsresultat på 38–44 millioner euro.

Det understrekes at denne guidingen er forsiktig, men usikker. Den store usikkerheten førte til at selskapet fjernet guidingen ved forrige kvartalspresentasjon.

Inntektene i første kvartal steg marginalt til 218,8 millioner euro fra 217,5 millioner i fjor. Ser man bort fra virksomhet som har blitt solgt, endte resultatet etter skatt på 1,8 millioner euro, med fra 17,4 millioner.

– Vi er forberedt på et usikkert 2022, selv som vi forventer at den globale bilproduksjonen vil øke igjen fra 2023 inn i fremtiden, skriver selskapet.

Starter tilbakekjøp av aksjer

KOA er nå mer sikker på kontantsituasjonen, og starter derfor med tilbakekjøp av aksjer. Planen er i første omgang å kjøpe opptil 10 prosent av de utestående aksjene.

KOA leverer deler til bilindustri over store deler av verden.

Bransjen har vært hardt rammet av globale flaskehalser og økte råvarepriser i forbindelse etter pandemien.

KOA verdsettes til 2,5 milliarder kroner på Oslo Børs etter et fall på 24 prosent så langt i år.

Publisert:
Gå til e24.no