Flyr-aksjen raser – vil ikke spytte inn mer penger på dagens kurs

Aksjekursen til Flyr har falt under en viktig grense. Hvis ikke kursen stiger, kan det bli vanskelig å hente inn nødvendige penger.

Publisert:

Aksjekursen til Flyr faller rundt 16 prosent på Oslo Børs mandag. Den ligger nå på 0,007 kroner – eller 0,7 øre.

Forvalter Jan Petter Sissener og hans fond Sissener Canopus kommer ikke til å kjøpe aksjer i en ny emisjonen kapitalinnhenting der selskapet trykker nye aksjer gitt dagens Flyr-kurs.

– Det sier seg selv. For oss er det enkel matematikk, sier Sissener.

Sissener var arkitekten bak det kriserammede flyselskapets nye redningsplan. Fondet hans eier aksjer for millioner i Flyr.

I redningsplanen er kursen satt til 1 øre. Investorer som har mulighet til å tegne seg blir tilbudt denne kursen i de planlagte kapitalinnhentingene fremover.

Målet er å hente i alt 700 millioner kroner.

Selskapet har allerede hentet 250 millioner kroner gjennom en rettet emisjonbetyr at utvalgte investorer blir invitert til å delta i emisjonen og dermed gjennomført den første delen av redningsplanen.

Jan Petter Sissener

Dette skjer fremover

Den første delen av redningsplanen skal ta selskapet gjennom vinteren.

Men disse pengene strekker ikke til april. Da må selskapet betale inn et beløp til EUs CO₂-kvotesystem. Flyr må også ha penger til en buffer etter vinteren.

Dermed er selskapet avhengig av å hente ytterligere kapital innen utgangen av første kvartal 2023. Dette kapitalbehovet skal etter planen dekkes av den påfølgende reparasjonsemisjonengir de aksjonærene som ikke ble invitert til å delta i den rettede emisjonen mulighet til å tegne seg til samme vilkår som i den rettede emisjonen. Dermed kan de «reparere» den utvanningen som skjedde gjennom at de ikke fikk anledning til å delta. og tegningsrettsemisjonenen tegningsrett er en tidsbegrenset rettighet til å kjøpe et antall aksjer i en emisjon, til en på forhånd fastsatt pris på en viss dato.

Hvis Flyr ikke klarer å hente ny kapital innen utgangen av første kvartal 2023, kan selskapet gå over ende.

Flyr la frem en ny redningsplan tidligere denne måneden. Da hadde det første forsøket på å skaffe finansiering gått i vasken.

Selskapet forsøker å fylle en kasse som begynner å gå tom.

Flyrs kontantbeholdning hadde falt til 154 millioner kroner per 30. september.

Da var egenkapitalen negativ med 450 millioner kroner.

– Holder sjeldent i lengden

Forvalter Karl Oscar Strøm i Paleo Capital tegnet seg i motsetning til Sissener ikke i Flyr-emisjonen.

Også han peker på at kursen til Flyr-aksjen på Oslo Børs har falt under tegningskursen i emisjonen.

– Så lenge du kan kjøpe en aksje billigere på børs, så er det ikke rasjonelt å delta i en ny emisjon på 1 øre, sier Strøm.

Strøm peker på billettprisene til Flyr. Han mener prisene er for lave sammenlignet med kostnadene.

– Du må stille deg i konkurranseposisjon der du kan tjene mer penger enn du bruker. Om ikke er det aksjonærene som må komme opp med mellomlegget. Det holder sjelden i lengden.

Finansieringsplanen ligger fast

Flyrs finansdirektør Brede Huser er klar på at selskapets strategi står fast.

– Vi registrerer at det er stor interesse rundt Flyr om dagen og det engasjementet setter vi pris på. Vår finansieringsplan ligger fast, helt uavhengig av løpende spekulasjoner i mediene, og når denne kapitalinnhentingen og alle dets faser er gjennomført, vil balansen være styrket med opp mot 700 millioner kroner og vi vil stå sterkere enn noen gang, slik at vi kan fortsette å bygge fremtidens flyselskap, skriver han i en e-post til E24.

Les også

Sissener om ellevill Flyr-handel: – Helt åpenbart at noen bryter reglene

Publisert:
Gå til e24.no