Sterkere enn ventet fra Norsk Hydro

Norsk Hydro leverer sterkere tall for tredje kvartal enn på samme tid i fjor. Tallene er også sterkere enn analytikerne ventet.

Norsk Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim legger frem tall for tredje kvartal tirsdag.
Publisert:

Norsk Hydro mener selv at justert brutto driftsresultat (ebitda) er det tallet som gir det beste bildet av den underliggende driften i selskapet.

Dette tallet ble på 9,72 milliarder kroner i tredje kvartal, fra 7,22 milliarder kroner på samme tid året før.

På forhånd var det ventet justert ebitda på 7,68 milliarder kroner, ifølge et gjennomsnitt av estimater som Bloomberg har hentet inn fra analytikere.

Tallet for tredje kvartal er imidlertid noe svakere enn Hydros tilsvarende resultat på 11,59 milliarder fra andre kvartal. Årsaken til nedgangen er særlig at prisene har falt inn i tredje kvartal.

Hydro peker på at krigen i Ukraina, høye priser på energi og bekymring for inflasjon og økende renter fortsatt gir usikkerhet.

– Hydro leverer solide økonomiske resultater, samtidig som vi har god framdrift på gjennomføring av selskapets strategi. Kombinert med langsiktig tilgang på råvarer og energi gir dette et solid fundament for å manøvrere under mer ustabile økonomiske forhold, sier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim i en melding.

Har stengt ned kapasitet

Hydro varslet i august nedstenging av et anlegg i Slovakia grunnet høye strømpriser. I september stengte Hydro ned noe av aluminiumproduksjonen på Husnes og Karmøy etter svakere etterspørsel.

Selskapets omsetning i tredje kvartal ble på 54,9 milliarder kroner, opp fra 37,57 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Norsk Hydros resultat etter skatt ble på 6,68 milliarder kroner i tredje kvartal, opp fra 1,1 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Det var på forhånd ventet et resultat etter skatt på 3,77 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

Selskapet jobber fortsatt med å kutte kostnadene, og sier at dette er viktig i en tid med mer uforutsigbare markeder. Kostnadene skal over tid reduseres med 8,5 milliarder kroner, og mye av kuttene skal være gjennomført i år.

– Vi har jobbet for fullt med dette også i tredje kvartal, og legger til grunn at vi vil nå målet på syv milliarder kroner for 2022, sier Aasheim.

Vurderer alternativer til børsnotering

Selskapet melder nå at det vurderer alternativer til den planlagte børsnoteringen av Hydro Rein. Tidligere har selskapet utsatt noteringen, som opprinnelig var planlagt i år.

«På bakgrunn av usikkerheten i kapitalmarkedet, vurderes det alternativer til en børsnotering for å hente den kapitalen som trengs for videre vekst», skriver Norsk Hydro.

Hydro selger ofte deler av metallproduksjonen på forhånd. Selskapet har solgt 70 prosent av aluminiumet som skal produseres i fjerde kvartal til en pris på 2.260 dollar per tonn.

Selskapets netto gjeld økte fra 1,7 milliarder kroner i forrige kvartal til 3,1 milliarder kroner i slutten av tredje kvartal.

Hydro-aksjen har falt de siste månedene. Den startet året på 69 kroner og toppet seg på 92 kroner, og var på sitt laveste på 52 kroner i juli. Hydro-aksjen endte mandag på 62,42 kroner, ned 10,2 prosent siden starten av året.

Les også

Hydro stenger ned kapasitet på Husnes og Karmøy

Metallprisen toppet seg i mars

Hydros kvartalsresultater løftet seg kraftig i 2021 og inn i 2022, i takt med høyere råvarepriser. Gjennom fjoråret steg prisen på aluminium fra rundt 2.000 dollar per tonn til rundt 3.000 dollar.

Prisen steg videre og toppet seg på rundt 4.000 dollar i mars i år, kort tid etter Russlands invasjon av Ukraina. Siden da har prisen avtatt til rundt 2.200 dollar.

I tredje kvartal oppnådde Hydro en pris på aluminium på 2.497 dollar per tonn. På samme tid i fjor fikk Hydro 2.419 dollar per tonn.

Energiprisene var i høst oppe i svært høye nivåer, og Hydro har meldt om økende usikkerhet rundt veksten og etterspørselen etter metaller.

I forrige kvartal varslet Hydro et ekstra utbytte på tre milliarder kroner og et program for tilbakekjøp av aksjer på inntil to milliarder kroner. Utbyttet ble betalt ut i september, og tilbakekjøpsprogrammet er i gang.

Les også

Fjorårets tredje kvartal: Sterkere fra Hydro etter prishopp

Publisert:
Gå til e24.no