Hafslund, Magnora og Helios starter nytt solkraftselskap i Norge

I forbindelse med nyetableringen vil Magnora gjennomføre en rettet emisjon hvor Hafslund skyter inn 100 millioner kroner. Med det vil Hafslund ende opp som største enkeltinvestor i Magnora.

Selskapene Hafslund, Magnora og Helios har en ambisjon om at det nyetablerte selskapet skal utvikle 1.000 Megawatt solkraft for å sikre mer fornybar energi til Norge. Bildet er tatt fra en solpark i Sverige, og er ikke relatert til satsingen fra de tre selskapene.
Publisert:

De tre partene har en ambisjon om at det nyetablerte selskapet skal utvikle 1.000 megawatt solkraft for å sikre mer fornybar energi til Norge, skriver Magnora i en børsmelding.

Det nye solkraftselskapet vil eies 40 prosent hver av Hafslund og Magnora, mens Helios vil eie 20 prosent.

I tillegg til de 100 millioner kronene Hafslund skal skyte inn i Magnora, skal det Oslo-kommuneeide selskapet også bidra med 15 millioner kroner i utviklingskapital i det nye selskapet.

Les på E24+

Investtech-analyse: Tre gode kjøp for Aksje-NM

Hafslund får førsterett

Det ferske selskapet, som det ikke opplyses har noe navn ennå, skal utvikle solkraftprosjekter fra start og frem til de er byggeklare, hvorpå Hafslund skal ha førsterett til å kjøpe prosjektene.

– Hafslund ønsker å ta en aktiv rolle i utviklingen av solenergi i Norge og tror nye prosjekter innen sol kan bygges raskere enn tilsvarende prosjekter innen vannkraft og vindkraft. Dette vil øke tilbudet av kraft, og vil bidra til lavere kraftpriser til husholdninger og industri i Norge», sier Hafslunds visekonsernsjef Martin S. Lundby.

Inngår intensjonsavtale

Som del av avtalen skal Hafslund som nevnt skyte inn 100 millioner kroner i Magnora. Det vil gi Hafslund en eierandel på over fem prosent, som betyr at selskapet er største enkeltinvestor i Magnora.

De to selskapene har også etablert en intensjonsavtale om fornybarsamarbeid, som gjør at de skal søke samarbeid hvor det anses ønskelig og verdifremmende for begge parter.

– Magnora er svært fornøyd med at Hafslund ser verdien i Magnoras utviklingsportefølje og underliggende potensial, sier daglig leder i Magnora, Erik Sneve.

Hafslund opplyses i meldingen å være Norges nest største produsent av fornybar kraft, og eier helt eller delvis mer enn 80 vannkraftverk i Norge.

I juli gikk Hafslund også sammen med fornybarselskapet Cloudberry om et svensk vindkraftprosjekt.

Fremdeles liten bidragsyter

For å sette i perspektiv hvor mye det nye solkraftselskapet ønsker å utvikle, var det ved utgangen av 2021 186 megawatt solkraft koblet til nettet. Dette gir en årsproduksjon på 0,15 terrawattimer, eller én promille av Norges kraftproduksjon.

Solkraftverk leverer relativt lite strøm sammenlignet med vindkraftverk, og et anlegg på 7 megawatt kan gi om lag 6,4 gigawattimer kraft i året. Det dekker forbruket til 320 husholdninger.

Les også

Nå får Norge sitt første store solkraftverk

Les også

Hafslund går sammen med Cloudberry om svensk vindprosjekt

Publisert:
Gå til e24.no