Røkkes private oljeselskap trekker seg ut av oljefelt i Ghana

AGM Petroleum Ghana trekker seg ut, men Røkkes Aker Energy blir.

Kjell Inge Røkke har investert flere milliarder kroner i Ghana, og eide på et tidspunkt et eget privatfly som fløy de ansatte frem og tilbake.
Publisert:

I 2020 skrev E24 at Kjell Inge Røkke hadde satset nær 2 milliarder kroner på sitt private oljeselskap TRG Energy i Afrika.

AGM Petroleum Energy er datterselskapet til TRG Energy.

Nå varsler AGM at de trekker seg ut av oljeområdet South Deep Water Tano (SDWT) i Ghana, etter å «nøye ha vurdert alle muligheter».

Selskapet peker i en pressemelding på at dersom de skulle ha satset videre, ville det krevd store investeringer, da oljeområdet er på veldig dypt vann.

En beslutning om å droppe feltet er ikke uvanlig for leteblokker som SDWT, påpeker selskapet.

Konsesjonsbetingelsene i Ghana forutsetter at selskapet enten bestemmer seg for å fortsette og bore innen en viss frist, eller droppe feltet.

Ikke implikasjoner for Aker Energy

Beslutningen har ingen implikasjoner for Røkkes Aker Energys planer i Ghana, selskapet som Røkke privat og børsnoterte Aker eier nær 50 prosent hver av.

Aker Energy har fått frist fra ghanesiske myndigheter om å levere en plan for utbygging og drift (PUD) innen midten av april, etter flere utsettelser.

Les også

Må pumpe flere milliarder ned til Afrika

De to Røkke-kontrollerte selskapene har nemlig eierandeler i to oljefelt utenfor kysten av Ghana.

I august 2021 var de to oljefeltene eid på følgende måter:

  • I det nordre feltet eier Aker Energy halvparten av feltet. Av denne halvparten eier Røkke igjen 84 prosent, mens småaksjonærene i børsnoterte Aker Asa eier resten.
  • I det søndre feltet eier TRG Energy 80 prosent av feltet. Av dette eier Røkke 90 prosent selv, men har med seg en annen, mindre gruppe småaksjonærer.

I årsberetningen til TRG Energy for 2021, som er eid av Kjell Inge Røkkes The Resource Group Trg, opplyses det at TRG Energy eier 85 prosent av oljeområdet South Deep Water Tano i Ghana.

Var avhengig av kapitaltilførsel

I årsberetningen skrev TRG Energy at det hadde gjort mindre investeringer i oljeaktiviteten i Ghana i påvente av at myndighetene skulle godkjenne videre leting og avgrensning.

Selskapet satt ved utløpet av 2021 med eiendeler bokført til 214 millioner dollar, mens egenkapitalen var bokført til 109 millioner dollar.

Selskapet var imidlertid på det tidspunktet avhengig av kapitaltilførsel for å finansiere aktiviteten videre.

TRG Energy har ikke lagt frem regnskapene for 2022 enda.

Publisert: