Norwegian fraktet 1,4 millioner passasjerer i november

Flyselskapet fylte 80 prosent av setene og sikrer mer av fremtidig drivstoffbehov.

SLIPPER TALL: Toppsjef Geir Karlsen og Norwegian legger frem trafikktall tirsdag.
Publisert:

Flyselskapet Norwegian har tirsdag morgen lagt frem nye trafikktall for november.

Tallene viser at selskapet fraktet 1,37 millioner passasjerer i november.

Det er en oppgang på 37 prosent fra tilsvarende måned i det coronarammede fjoråret.

Norwegian-sjef Geir Karlsen peker i en uttalelse på at selskapet er i lavsesong, og at flyselskapet i den forbindelse har justert ruteprogrammet.

Tidligere i år har Norwegian lagt frem månedlige passasjertall på 1,9 millioner for både oktober og september.

Fylte knappe 80 prosent av setene

Her er flere detaljer fra Norwegians trafikkrapport for november:

  • Fyllingsgraden var på 79,5 prosent.
  • Kapasiteten (ASK) var 2,1 milliarder setekilometer, mens faktisk passasjertrafikk (RPK) var 1,7 milliarder setekilometer.
  • I november hadde Norwegian i gjennomsnitt 64 fly i drift, og 99,7 prosent av oppsatte flyginger ble gjennomført.
  • Punktligheten, som er et mål på antall avganger som skjer innen 15 minutter etter ordinær tid, var i november 90,3 prosent.

Sikrer mer av drivstoffbehovet

Karlsen opplyser i meldingen om trafikktallene tirsdag at selskapet nå har sikret om lag 15 prosent av estimert drivstoff for 2023.

I oktober lå tilsvarende tall på 5 prosent.

E24 har tidligere omtalt at Norwegian igjen har begynt å sikre («hedge») deler av fremtidig behov for drivstoff.

Flyselskaper bruker mye penger på drivstoff til flyene. Oljeprisen har vært historisk høy etter krigen i Ukraina startet. Det har ført med seg en kraftig økning i drivstoffkostnadene til flyselskapene.

Norwegian har tidligere sikret seg mot svingninger i drivstoffkostnader, men pandemi og konkursprosess satte en midlertidig stopper for selskapets muligheter til å sikre seg mot svingningene.

Tall fra SAS og Flyr

Konkurrenten SAS har lagt frem trafikktall som viser at selskapet har fraktet i underkant av 2 millioner passasjerer i måneden i oktober og i september.

SAS legger onsdag frem trafikktall for november.

Et annet kriserammet flyselskap, Flyr, som er mindre i størrelse, legger frem trafikktall samme dag.

Publisert: