Seacrest risikerer at oppkjøp blir forsinket

Det brasilianske oljeselskapet gikk nylig på børs. Nå kan et viktig oppkjøp bli forsinket. Aksjen raser på Oslo Børs.

Publisert:

I en melding like før børsåpning torsdag skriver Seacrest Petroleo at det kan bli forsinkelser i fullføringen av et oppkjøp i Brasil.

Seacrest har fra før inngått en avtale om kjøp av oljefelt fra Brasils nasjonale oljeselskap Petrobras. Kjøpet skal bidra til at Seacrest øker produksjonen av olje.

Men i dagens melding går det frem at brasilianske myndigheter har bedt Petrobras om å suspendere alle salg av eiendeler i en periode på 90 dager. I mellomtiden skal brasilianske myndigheter gå gjennom energipolitikken.

– Selskapet forplikter seg til å samarbeide med Petrobras for å gjøre det mulig at oppkjøpet av Norte Capixaba bli fullført uten unødig forsinkelse, sier Michael Stewart, toppsjef i Seacrest Petroleo i en uttalelse.

Michael Stewart, toppsjef i Seacrest Petroleo.

Kursfall

Seacrest-aksjen ligger på 4,67 kroner på Oslo Børs, ned rundt 15 prosent for dagen.

Da selskapet gikk på børs i forrige uke, var det med en noteringskurs på 6 kroner per aksje. Dermed er kursen ned rundt 22 prosent siden noteringen.

Fallet i aksjekursen kommer til tross for mulige støttekjøp fra en av tilretteleggerne i børsnoteringen.

Meglerhuset ABG Sundal Collier har fått oppdraget å støttekjøpe aksjen. Støttekjøpene kan gjøres hvis det blir nødvendig på grunn av kursfall. ABG har muligheten til å drive med støttekjøp til og med 6. april i år.

Markedsverdien er 3,2 milliarder kroner.

Årets første notering

Selskapet ble det første notert på Oslo Børs i 2023.

Noteringen skjedde ikke uten hindre på veien.

Selskapet oppfylte ikke kravene for å bli notert på hovedlisten.

Selskapet nådde ikke opp til kravet til Oslo Børs om minst 500 aksjonærer.

Dermed ble selskapet notert på hovedlistens «lillebror», Euronext Expand.

I tillegg ble prisen på selskapet ble kuttet med 40 prosent før det gikk på børs.

Oslo Børs krever normalt en minstekurs på 10 kroner for å bli notert på hovedlisten. Løsningen blir en såkalt aksjespleis, altså at aksjene slås sammen slik at hver enkelt aksje får en høyere kurs.

Publisert:

Her kan du lese mer om