Link Mobilitys børscomeback koster flesk

Link Mobilitys rådgivere får 140 millioner kroner for å hjelpe IT-selskapet tilbake på børs. – Ja, det er dyrt. Men det er dette det koster, sier styreleder Jens Rugseth.

KOSTBART COMEBACK: Link Mobility må ut med 140 millioner i honorarer i forbindelse med returen til Oslo Børs. F.v. teknologidirektør Torbjørn G. Krøvel, styreleder Jens Rugseth og finansdirektør Thomas Berge i Link Mobility.
Publisert:

Link Mobilitys comeback på Oslo Børs blir en kostbar affære.

IT-selskapet skal hente 2,5 milliarder kroner i ny egenkapital i forbindelse med noteringen, og samtidig skal eksisterende eiere selge aksjer for minst 3,5 milliarder kroner.

I emisjonsprospektet fremgår det at noteringsprosessen vil koste rundt 140 millioner kroner i honorarer til totalt fire meglerhus og fire advokatfirmaer, samt revisorer og andre rådgivere.

– Jeg er en gjerrig fyr, og vil egentlig ikke betale for noe som helst. Men å børsnoterte et selskap innebærer å forholde seg til et komplisert regelverk som gjør prosessen både arbeidskrevende og dyr, sier Link Mobilitys styreleder og gründer, Jens Rugseth.

Les også

Link Mobility vil gjøre comeback på Oslo Børs

– Amerikanere vet å ta seg godt betalt

Link Mobility har hyret inn amerikanske Jefferies og ABG Sundal Collier som hovedtilretteleggere. Carnegie er medtilrettelegger (bookrunner), og i tillegg er Sparebank 1 Markets engasjert som salgsagent.

Samtidig er hele fire advokatfirmaer inne i bildet: norske AGP og Thommessen samt London-baserte Davis Polk & Wardwell og Paul Hastings i Los Angeles. Try Råd skal også ha en bit av kaken for kommunikasjonsrådgivning.

140 millioner i honorarer utgjør 2,3 prosent av det totale transaksjonsbeløpet på seks milliarder kroner, inkludert emisjon og aksjesalg.

Fordelingen av honoraret mellom de ulike rådgiverne opplyses ikke i prospektet. Etter det E24 erfarer, trenger et norsk meglerhus typisk over ti millioner kroner i honorar for å gå i pluss på et tradisjonelt børsnoteringsoppdrag.

– De norske tilretteleggerne har det jeg vil anse som normale betingelser, men amerikanere vet å ta seg godt betalt. Jeg vet ikke hvorfor amerikanske advokater føler seg så mye mer verdifulle, muligens fordi de pådrar seg en større direkte risiko for å bli saksøkt, sier Rugseth.

Selskapet må betale alt

Prisen Link Mobility må betale er heftig sammenlignet med et annet selskap som er på vei mot børs, Norsk Sjømat, med en verdsettelse på 4,4–5 milliarder kroner.

Her er DNB Markets hovedtilrettelegger, ABG Sundal Collier og Pareto Securities salgsagenter og Thommessen og Wiersholm juridiske rådgivere.

Totalt 615 millioner kroner i ny egenkapital skal hentes, og samtidig skal aksjonærene Samherji, Bjarte Tunold og Per Magne Grøndahl selge aksjer for til sammen 1,5–1,7 milliarder kroner.

I prospektet fremgår det at Norsk Sjømat anslår å betale 20,9 millioner i honorar til sine rådgivere. Honorarnivået er ikke direkte sammenlignbart med Link Mobilitys, siden sistnevnte transaksjon ligger an til å bli tre ganger så høy.

Likevel er det en viktig forskjell. Mens Link Mobility må ta hele regningen for nedsalget til de eksisterende aksjonærene, deles denne kostnaden pro rata mellom Norsk Sjømat og de selgende aksjonærene, basert på antall aksjer som selges og antall nye aksjer utstedt av selskapet.

Norsk Sjømat-sjef Tommy Torvanger ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til kostnadsfordelingen utover det som står i prospektet.

Les også

Meglerhus rir børsbølge: Honorarfest på 870 mill.

Ønske fra hovedeier

Link Mobility ble kjøpt av børs av det amerikanske investeringsselskapet Abry Partners for 3,4 milliarder kroner i 2018. Siden er omsetning og lønnsomhet doblet, og i den forestående noteringen verdsettes Link Mobility til ti milliarder kroner før kapitalinnhenting.

Mens Abry kontrollerer 78 prosent, eier Rugseth og medgründer Rune Syversen 13 prosent til sammen.

Disse eierne vil følgelig stå for mesteparten av det planlagte nedsalget på 3,5 milliarder kroner, som kan øke til 4,4 milliarder kroner gjennom en såkalt overtildelingsopsjon hvis etterspørselen etter aksjer er høy.

Ifølge Rugseth hadde de norske eierne vært fornøyde med de norske tilretteleggerne, men Abry ønsket å ha med Jefferies for å sikre et bredt nedslagsfelt i det amerikanske markedet.

Link Mobility meldte onsdag formiddag at emisjonen allerede er overtegnet, inkludert overtildelingsopsjonen.

– Å ha med Jefferies har sikkert bidratt til at etterspørselen blant investorene er såpass god, sier Rugseth.

– Så du tror det betaler seg for eierne til slutt å betale så høye honorarer?

– Det er umulig å si. Abry sitter jo i Boston og har ikke full innsikt i det som skjer i Norge. Da skaper det nok trygghet å ha med en amerikansk bank, som legger svært mye arbeid i prosessen, sier styrelederen.

Publisert:
Gå til e24.no