Foto: Nelson Almeida AFP

Derfor er «fallende engler» en bekymring for obligasjonsmarkedet

Xerox er det nyeste medlemmet i en svært lite attraktiv klubb. Selskapets obligasjoner har blitt nedgradert til en søppel – en «fallen angel». Her er åtte punkter som forklarer fallende engler, og hvorfor bør man bry seg. 

Den 18. desember gikk Xerox' obligasjoner fra å ha klassifiseringen investeringsgrad til å bli en søppelobligasjon, noe som gjør dem til det som kalles en «fallen angel» – en fallende engel.