Noreco får sin femte sjef på under fem år

Avtroppende Noreco-sjef Tommy Sundts føyer seg inn i en stadig lengre rekke.

LEDERBYTTE: Noreco gjør endringer i ledelsen - igjen. Styreleder Silje Augustson overtar oppgavene til Tommy Sundt.

Cornelius Poppe
Publisert:

Det blåser nemlig på toppen i det til tider kriserammede oljeselskapet.

Siden Scott Kerrs avgang våren 2011 har både Einar Gjelsvik og Svein Arild Killingland forsøkt seg i sjefsstolen. Når nåværende styreleder Silje Augustson overtar etter Tommy Sundt, blir hun altså den femte sjefen i Norwegian Energy Company på under fem år.

Augustson medgir at de mange utskiftningene ikke er heldige, men hun mener det ikke er unaturlig gitt problemene selskapet har hatt.

– Man må se på historikken til selskapet og hvor mye som er tapt for kreditorer og aksjonærer. Det er ikke optimalt, men det er heller ikke veldig overraskende at det har vært hyppige sjefsbytter, sier hun til E24.

Les også

Ståle Kyllingstad: - Jeg angrer på Noreco

NY NORECO-SJEF: Silje Augustson tar tømmene i Norwegian Energy Company.

Privat

Augustson har sittet i Noreco-styret siden oktober 2014 og vært leder siden januar i år.

– Forventer at vi leverer

Som Augustson er inne på, har Noreco foreløpig ikke blitt den suksessen mange håpet ved etableringen i 2005.

Selskapet har opplevd ikke ubetydelige finansielle og tekniske problemer og har tidvis slitt med å håndtere sin gjeld. Dette kuliminerte i et underskudd på 2.912 millioner kroner i 2014 – et år som var preget av produksjonsforstyrrelser, nedskrivninger og restrukturering.

Den ferske Noreco-sjefen påpeker at kreditorene har tatt nedskrivninger på to milliarder kroner og at de har overtatt 92 prosent av selskapet.

– Da forventer de at styret leverer gjennom å betale den resterende gjelden og gjennom oppside i aksjen, sier hun.

Et «lite konstruktivt samarbeidsklima» lå til grunn da Svein Arild Killingland tok sin hatt og gikk i fjor høst. Det var da Erik Henriksen som var styreleder i Noreco.

Ifølge Augustson har det vært enighet mellom Sundt og styret om hans avgang.

– Bakgrunnen er at selskapet er i en ny fase etter at restruktureringen ble godkjent i mars. Det nye styret har et veldig klart mandat, som er å skape aksjonærverdier og å betale tilbake på gjelden, sier hun.

– Hvordan vil du beskrive har samarbeidsklimaet mellom Sundt og styret?

– Jeg har ikke noe å utsette på det.

Blir konsernsjef

Augustson vil nå i praksis overta Sundts oppgaver, mens Riulf Rustad vil engasjere seg mer i styrearbeidet. Planen er så at Rustad formelt overtar som styreleder ved neste generalforsamling.

– De facto vil det fungere slik. Etter neste generalforsamling blir han (Rustad) formelt styreleder. Jeg fortsetter i styret, men tar ansvar som konsernsjef, sier Augustson.

Noreco fikk godkjent et nytt restruktureringsforslag tidligere i år. Selskapet har solgt Oselvar-lisensen og kvittet seg med eierandelene i danske Nini og Cecilie, samt betalt ned på gjelden.

Som ny Noreco-leder vil Augustson nå fokusere på å skape aksjonærverdier.

– Restruktureringen er på plass, og nå er målet å levere for kreditorer og aksjonærer. De stoler på og forventer at vi leverer, sier hun.

Les også

Ukevinner Aksjeligaen: – Jeg tror nok jeg skal holde meg unna oljebransjen

Les også

Slik vil Noreco komme seg ut av gjeldskrisen

Les også

Ståle Kyllingstad: - Jeg angrer på Noreco

Her kan du lese mer om