BW Offshore: Henter penger langt under dagens kurs

Tilbyr betydelig rabatt i tegningsrettsemisjon.

EMISJON: BW Offshore skal hente penger.

Foto: - Afp
Publisert:,

Etter at aksjen i BW Offshore ble pauset før børsåpning mandag, har selskapet nå sluppet meldingen som var varslet.

I meldingen beskriver selskapet detaljene rundt selskapets kapitalinnhenting av 100 millioner dollar (om lag 855 millioner kroner).

Det skal utstedes rundt 8,6 milliarder aksjer til 0,1 kroner stykket, noe som er 85 prosent under fredagens sluttkurs på 0,68 kroner.

Selskapet selv skriver at tegningskursen på 0,1 kroner er rundt 30,1 prosent lavere enn den teoretiske prisen på selskapet etter aksjeutstedelsen, basert på fredagens sluttkurs.

Selskapet skriver at de som er aksjonærer per 28. juni vil motta overførbare tegningsretter til emisjonen. For hver aksje man eier vil man motta 12,48664 tegningsretter (endelig antall tegningsretter til den enkelte aksjonær vil bli rundet ned til nærmeste hele tall).

Tegningsperioden til emisjonen vil løpe fra 1. juli til 16.30 den 15. juli. Tegningsrettene vil bli omsatt på Oslo Børs fra 1. juli til og med 16.30 den 13. juli under tickeren «BWO T».

Nedskrivninger

Det var ved utgangen av fjorårets siste kvartal at BW Offshore meldte om at fortsatt negativt markedssentiment og fortsatt lav investeringsvilje i energisektoren førte til nedskrivninger av goodwill og faste eiendeler.

Samtidig har selskapet låneforfall både i år og de kommende årene, og i den forbindelse ble det opplyst om at det ble tatt grep for å sikre at selskapet kunne oppfylle sine gjeldsforpliktelser.

I rapporteringen for første kvartal ble det lagt frem en refinansieringsplan som inkluderer både banker, obligasjonseiere og egenkapitaleiere. Det ble her varslet at selskapet ville hente 100 millioner dollar i en tegningsrettsemisjon.

BW Offshore er verdens nest største leverandør av FPSO-tjenester (flytende produksjon, og lagring og lossing).

Les også

Oljebremsen har blåst bort verdier for over 100 milliarder kroner

Les også

Oljeserviceselskap kutter 35 prosent på land

Les også

Regnskapssmell på 21 milliarder hos norske selskaper

Her kan du lese mer om