London-forvalter venter vekst i norsk obligasjonsmarked

London-forvalter Morten Astrup mener likevel folk har fått opp øynene for obligasjoner, og spår kraftig vekst fremover.

FANTASTISK FOR MEGLERE: - Det er klart at det er ingen meglerhus eller meglere som er tjent med at dette her blir annerledes. Det er jo helt fantastisk for meglere å kunne flå kunden helt lovlig, sier obligasjonsforvalter Morten Astrup. Her holder han et foredrag for studenter ved Handelshøyskolen BI torsdag.

Hans Iver Odenrud
Publisert:

- Her har meglerne gode muligheter til å ta store deler av kaka. Dette er et totalt svart marked med null kontroll, sier Morten Astrup, partner og forvalter i London-baserte Storm Capital Management.

- Er blitt veldig hot

Astrup grunnla Storm Capital Management i London i 2006 sammen med Erik Mathiesen, og har siden jobbet i finansmetropolen som forvalter på milliardverdier. Nå spår han storinnrykk av obligasjoner i det norske markedet.

Han mener nye internasjonale finanslover og strengere regler for bankfinansiering gjennom Basel- regelverket, vil gjøre obligasjoner er populært fremover.

- I USA kommer rundt 70 prosent av selskapsfinansieringen fra obligasjonsmarkedet og 30 prosent fra banker. Mens det i Europa er kun 20 prosent som er obligasjonsfinansiert. Det sier litt om hva som kommer til å skje fremover, sier han, og fortsetter:

BYGGER UT: Morten Astrup mener amerikanske politikere heller vil bygge ut den finansielle takhøyden enn å rydde opp i kloakken. - Vi må huske på at sentralbankene sitter på seddelpressene, sier han.

Hans Iver Odenrud

- I tillegg omsettes det nå flere obligasjoner enn aksjer på Oslo Børs. Det som var ganske kjedelig da jeg satt på skolebenken, er nå blitt veldig hot, sier han.

LES OGSÅ: Børsen krever mer åpenhet i den skjulte obligasjonshandelen

Selv har han fondene sine tungt inne i såkalte high yield- obligasjoner. High yield er obligasjonslån med generelt både høyere risiko og avkastning enn andre sertifiserte obligasjonslån. Obligasjonene får typisk BB , eller B-ranking av kredittvurderingsbyråene.

- Meglerne kan flå kunden lovlig

Mens det i aksjemarkedet betales kommisjon til meglere, baseres obligasjonsmarkedet i mye større grad på selger og kjøpers forhold til megleren. I tillegg føres aksjehandel, etter norsk lov, i et åpent register. Mens obligasjonshandelen kan pågå uten noe krav om åpent register.

Dette fører til at meglerne i praksis kan sette den kjøps- og salgsprisen på obligasjonene selv, og at systemet er basert på tillit.

- Det er klart at ingen meglerhus eller meglere er tjent med at dette her blir annerledes. Det er jo helt fantastisk for meglere å kunne flå kunden helt lovlig, sier han.

Torsdag kveld holdt han et foredrag for studenter ved Handelshøyskolen BI i forbindelse med et arrangement av skolens finansutvalg.

LES OGSÅ: Mener obligasjonsregister vil svekke norske bedrifter

- Potensiell statsrente-boble

Gaute Eie, sjef for egenkapital i Arctic Securities’ corporateavdeling fortalte E24 i slutten av desember at han mente 2013 ville bli året der «obligasjonsboblen vil sprekke».

- Folk vil ikke lenger finne seg i å ha negativ realrente i obligasjonsmarkedet, fortalte han, med henvisning til at blant annet Tyskland og Danmark i 2012, justert for inflasjon, har mottatt penger for obligasjonslån med kort løpetid.

LES OGSÅ: Negativ rente for danskene
LES OGSÅ: Tysk rente igjen under null

- Er dette en obligasjonsboble som har bygget seg opp i 2012?

- Statsobligasjonsmarkedet kan vi nok kalle en potensiell boble. Men det vi må huske på er at sentralbankene sitter på seddelpressene. De kommer til å holde rentene svært lave inntil de ser at hjulene i økonomien går ordentlig. Inntil det så vil de bare trykke penger, sier Astrup og legger til:

- Det er dette som skjer i USA. De tar jo ikke å drar ut kloakken, men de bygger heller ut takhøyden.

LES OGSÅ: