Aker Solutions-aksjen kjører berg-og-dal-bane etter motstridende salgsrykter

Motstridende rapporter i media sender Aker Solutions-aksjen på en real berg- og dal-banetur tirsdag. Næringsministeren og Arbeiderpartiet er ordknappe om hva de vil gjøre hvis Røkke vil selge.

Arkivbilde av Aker Solutions' gamle lokaler på Fornebu.
 • Marius Lorentzen
 • Anders Park Framstad
Publisert:

Aker Solutions-aksjen startet børsdagen med å stige 18 prosent etter at Finansavisen tirsdag slo opp at den amerikanske oljeservicegiganten Halliburton skal være nær ved å kjøpe hele eller deler av Aker Solutions.

Deretter falt aksjen tilbake til en oppgang på rundt åtte prosent etter at Dagens Næringsliv hevdet at det ikke er noen salgsforhandlinger på gang.

Mens Finansavisen siterer en kilde som hevder det er «fremskridende» samtaler med Halliburton om et salg, sannsynligvis av subsea-divisjonen, skriver Dagens Næringsliv at det ikke er noen forhandlinger om et salg.

Anonyme kilder bekrefter overfor Dagens Næringsliv at det har pågått samtaler mellom Aker Solutions-eier Aker og Halliburton, samt «andre i bransjen».

Men at det er snakk om forhandlinger om et salg av Aker Solutions som skal være like rundt hjørnet omtales som «sludder og vås».

Avisen siterer det de kaller «sentralt hold», men det kommer ikke frem om dette er en kilde i Aker-systemet, Goldman Sachs (som skal bistå Aker, ifølge ryktene), Halliburton eller andre.

Dagens Næringsliv siterer også «sentralt hold» på at Oslo Børs ikke har fått noen søknad om såkalt «utsatt offentliggjøring», som kreves hvis børsnoterte selskaper er i forhandlinger om en mulig transaksjon. Oslo Børs selv ønsker imidlertid ikke å kommentere dette overfor avisen, men sier at hovedregelen er at et selskap må sende ut en børsmelding hvis de har bedt om utsatt offentliggjøring og det blir kjent i mediene.

Selv om Dagens Næringsliv hevder det ikke er noen forhandlinger om et salg på gang og at ingen har fått en salgsmandat, skriver samtidig avisen at Aker undersøker mulighetene for å gjøre en transaksjon der Aker Solutions blir en del av et større oljeservicekonsern.

I fjor slo Aker sammen oljeselskapet Det norske med oljeselskapet BPs norske virksomhet, og skapte oljeselskapet Aker BP, som begge partene i dag eier. At Aker vil forsøke seg på en lignende løsning er ikke utenkelig. Det har også vært spekulert i om man kan komme til å dele opp Aker Solutions i to deler.

Subsea-divisjonen til Aker Solutions er svært attraktiv, og hvis denne blir skilt ut kan man slå sammen den resterende Field Design-divisjonen med Kværners virksomhet.

En talskvinne for Halliburton sier til E24 at de ikke ønsker å kommentere et mulig oppkjøp av Aker Solutions, og den amerikanske oljeservicegiganten vil hverken bekrefte eller avkrefte at de er i en dialog med Aker.

Røkkes bindingstid er snart ute

Kjell Inge Røkkes Aker sitter på en direkte eierpost i Aker Solutions på 9,01 prosent. I tillegg eier Aker og staten 57,37 prosent av selskapet gjennom holdingselskapet Aker Kværner Holding.

Staten og Aker har en aksjonæravtale som utløper 22. juni i år, 10 år etter at avtalen ble inngått. I 2007 spyttet nemlig den rødgrønne regjeringen inn 4,8 milliarder kroner for å sikre seg et felles eierskap over Aker Solutions.

Den gang fryktet man at Røkke ville kunne selge Aker Kværner til utlandet. Siden den gang har Aker Kværner blitt delt opp i Aker Solutions, Kværner og Akastor, men avtalen gjelder fortsatt.

Avtalen sikrer at hverken Aker eller staten kan gjøre noen større endringer uten at de begge er enige, og i avtalen har Røkke bundet seg til å sitte på eierskapet i Aker Kværner i 10 år. Fra og med 22. juni er han strengt tatt ikke forpliktet til det lenger. Samtidig har begge parter fortsatt forkjøpsrett på aksjene hvis den andre parten vil selge, etter at avtalen utløper til sommeren.

Næringsminister Monica Mæland

E24 har gjennomgått postlistene til Nærings- og fiskeridepartementet, og der kommer det frem at det ikke har vært noen korrespondanse mellom Aker-systemet og departementet den siste tiden.

Næringsminister Monica Mæland, som denne uken er på regjeringens budsjettkonferanse, er ordknapp når E24 spør om de har vært i dialog med Aker om et mulig salg, eller hva de skal gjøre når aksjonæravtalen utløper til sommeren:

– Hvordan regjeringen vil vurdere en eventuell henvendelse om salg av statens aksjer i Aker Kværner Holding AS eller en henvendelse som gjelder de underliggende selskaper, vil avhenge av en vurdering av den konkrete saken. Det samme vil gjelde for regjeringens involvering av Stortinget, sier Mæland i en uttalelse.

– Har dere hatt møter med Aker angående eierskapet i Aker Kværner Holding ettersom bindingstiden utløper 22. juni?

– Vi har jevnlig kontakt med Aker vedrørende Aker Kværner Holding slik vi har det med øvrige selskaper staten har eierandeler i eller samarbeider med, sier Mæland.

Arbeiderpartiet har ikke bestemt seg

Arbeiderpartiets næringspolitiske talskvinne, Else-May Botten, ønsker ikke å spesifikt kommentere salgsryktene som nå svirrer rundt Aker Solutions.

– Det var Ap og den rødgrønne regjeringen som inngikk aksjonæravtalen med Røkke for 10 år siden. Mener dere at den bør forlenges?

– Det må vi ta en runde på i partiet, sier Botten til E24.

VENTER PÅ MÆLAND: Næringspolitisk talskvinne, Else-May Botten, i Arbeiderpartiet sier at de avventer et eventuelt forslag fra næringsministeren hvis det skulle vise seg at man ønsker å gjøre et nedsalg eller fusjon av Aker Solutions. Arkivbilde.

Både Botten og næringsminister Mæland viser til Eierskapsmeldingen som Stortinget behandlet i 2015.

– Der stilte hele Stortinget seg bak en enighet om at vi må sikre at vi fortsatt skal ha en nasjonal og kompetent leverandørindustri i Norge fremover, sier Botten, og fortsetter:

– Målet med eierandelen i Aker Kværner er å bidra til at vi har en industrikompetanse innen petroleumsnæringen i Norge, at den videreutvikles og at den har hovedkontor i Norge.

Hun sier at det generelt sett er svært viktig at hovedkontoret til viktige norske bedrifter ligger i Norge og at man har sett hvilke ringvirkninger det gir.

– For 10 år siden bladde dere opp milliardbeløp for å sikre at Aker Solutions forble norsk. Er dere fortsatt villige til å bla opp for å sikre norsk eierskap fremover?

– Det vil jeg ikke kommentere spesifikt om Aker Solutions, men generelt er det viktig at vi finner gode industrielle løsninger for de selskapene som staten har en eierandel i, sier Botten.

Det har så langt ikke lykkes E24 å få en kommentar fra lederen av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (SP), til denne saken.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Aker Solutions
 2. Aker
 3. Halliburton
 4. Kjell Inge Røkke

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Finansavisen: Aker Solutions blir solgt ut av landet

 2. Betalt innhold

  Finansavisen: Aker Solutions blir solgt ut av landet

 3. Finansavisen: Aker Solutions blir solgt ut av landet

 4. Staten har tapt 4,5 milliarder på «Aker-eventyret»

 5. Derfor har Aker Solutions blitt et attraktivt oppkjøpsobjekt