Røkkes oljeselskap halverer driftsresultatet

Det norske oljeselskap reduserer inntektene med 40 prosent i første kvartal av 2016.

STABILT: Administrerende direktør i Det norske oljeselskap, Karl Johnny Hersvik, sier i en pressemelding at kvartalet er preget av stabil drift med høy produksjonseffektivitet.
Publisert:

Kjell Inge Røkke-dominerte Det norske oljeselskap la fredag formiddag frem resultater for første kvartal 2016.

Kvartalsrapporten viser en resultathalvering og en betydelig reduksjon av inntektene.

Oljeselskapet hadde driftsinntekter på 205 millioner dollar. Det er en nedgang fra 329 millioner i første kvartal for ett år siden, og tilsvarer en prosentvis nedgang i inntektene på 37, 6 prosent.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger landet på 129 millioner dollar, sammenlignet med 261 millioner dollar samme kvartal i fjor. Det er en reduksjon tilsvarende 50,5 prosent.

Driftsresultatet før skatt og rentekostnader endte på minus 23 millioner dollar, mot 86 millioner dollar i pluss i fjor – etter en nedskrivning på 38 millioner dollar.

«Kvartalet er preget av stabil drift med høy produksjonseffektivitet, god fremdrift på utbyggingsprosjektene våre, oppstart av borekampanje på Askja/Krafla og to nye oppkjøp som øker ressursgrunnlaget i selskapet», sier adm. direktør Karl Johnny Hersvik i en pressemelding.

Hold deg oppdatert på kvartalsresultatene fra børsnoterte norske selskaper i E24s aksjelive.

Venter produksjon av 55 tusen fat per dag

Produksjonen kom inn på 60.600 fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal 2016, mens realisert oljepris var 37 dollar i gjennomsnitt per fat.

Selskapet opprettholder prognosene om en produksjon på 55–60 tusen fat per dag, med en produksjonskostnad på mellom 8 og 9 dollar per fat oljeekvivalenter.

Driftsinvesteringene er ventet å ligge på 925–975 millioner dollar.

Mulighet for ytterligere kostandsreduksjoner

For å tilpasse seg dagens markedsforhold fortsetter selskapet sitt arbeid for å redusere kostnadene i konsernet skriver Det norske oljeselskap i sin kvartalsrapport.

Målet er å være i stand til å godkjenne nye frittstående prosjekter til break-even-priser under 40 dollar per fat.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet.

Om Johan Sverdrup skriver selskapet i Kvartalsrapporten at det er igangsatt tiltak for å fjerne flaskehalser i prosjektet, med formål å øke produksjonskapasiteten i fase 1 til et høyere nivå enn kapasiteten det ble det designet for i planen for utbygging og drift.

Les også

Røkke: Selg Aker, om du ikke tror på olje

Les også

– Ingen andre felt enn Johan Sverdrup er trygge

Les også

Røkke ser en alarmerende utvikling

Les også

Dette er verdens 11 største oljeselskaper

Publisert:

Her kan du lese mer om