Rederier i kø for advokathjelp

Mange norske rederier er rammet av krise, særlig de med store lån og mange skip i bestilling.

Publisert:

Rederienes advokatkontor, Nordisk Skibsrederforening, holder til i et gammelt herskapshus på Frogner i Oslo. Men den staselige fasaden forteller lite om aktivtetsnivået innenfor veggene. Nå har administrerende direktør Georg Scheel rekordmange advokater ansatt.

De 20 advokatene arbeider intenst med en shippingnæring i krise.

–I fjor behandlet vi 2000 saker. Det var en oppgang på 500 saker fra året før. De tre første månedene i år er det en ytterligere oppgang i saker på 25 prosent. Det dreier seg om krav som er oppe i 100 millioner dollar-klassen (700 mill. kr), sier Scheel.

I disse dager blir skip ofte avbestilt fordi verftene har problemer med finansiering. Rederiene avbestiller enten fordi det er vanskelig å få finansiering eller fordi skipene er blitt forsinket.

–Før krisen, i et glitrende skipfartsmarked, hadde mange rederier bestilt skip til en lav pris. Rederne var villige til å sitte og vente på skipene. Nå er de glad for å bli kvitt dem, sier Scheel.

De juridiske spørsmålene går ofte på å reforhandle byggekontrakter, endre leveringstid, eller å kjøpe seg ut av kontrakten.


Hvis rederiene har en kontrakt på 100000 dollar pr. dag i flere år på et skip, betyr det store tap hvis kontrakten faller bort. Skip blir nå kastet ut i et marked som gir et par tusen dollar dagen fordi de som frakter varene, ikke kan betale.
Også en god del befraktere (de som har varer å frakte) prøver å løpe fra sine forpliktelser fordi ratene (prisen på å frakte varer) er falt til et langt lavere nivå enn da avtalene ble inngått.
Scheel bekrefter at flere norske rederier er i vanskeligheter.
–De som har høy belåningsgrad, og de som hadde mange skip i bestilling på verftene da krisen kom, er mest utsatt. Alle som har vært i shippingbransjen en stund, vet at det går opp og ned, men dagens krise kom mye kraftigere og mer brutalt enn markedet hadde forutsatt. Shippingkrisen er en gjenspeiling av verdensøkonomien, påpeker Scheel.


Krisen i det John Fredriksen-dominerte tørrlastrederiet Golden Ocean, hvor selskapets kasse nærmest var bunnskrapt, er bare én av mange i shippingnæringen nå.
Når bilskipsrederiene Leif Høegh og Wilh. Wilhelmsen opplyser at de legger mange skip i opplag, er det et klart tegn på at det er færre biler å frakte.
Og når Eitzen, som blant annet er en gigant i kjemikaliefart, kommer med et resultatvarsel, er det et signal om store lån og mange nye skip som skal bygges på verftene.
Dette er bare noen eksempler på dramaene som utspiller seg bak de lukkede dører på rederikontorene nå om dagen.
De mest fundamentale sakene som behandles i Nordisk Skibsrederforening, hvor de fleste norskrelaterte rederier er medlemmer, handler om bygging av nye skip.
–Verdens ordrebøker var på et rekordhøyt nivå da krisen kom. Selv med betydelige kanselleringer kan markedet være mettet på skip i lang tid fremover. Tankkrisen i 1970-årene varte veldig lenge, og nå blåser det godt der ute, sier Scheel.
Les mer på E24 her.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om