Staten har solgt seg ut av Røkke og Fredriksens supplyselskap

Den statlige garantietaten Giek har «de siste par månedene» solgt seg ut av Solstad Farstad.

TRADISJONSRIKE NAVN: Logoen til nye Solstad Farstad, på veggen til bygningen de holder til i på Skansekaia i Ålesund.
Publisert: Publisert:

I fjor vår ble statens garantietat Giek aksjonær i offshorerederiet Farstad Shipping da deler av Farstads gjeld ble omgjort til aksjer.

Det skjedde som en del av refinansieringen av Farstad Shipping som endte opp med en trekantfusjon med Kjell Inge Røkke-kontrollerte Solstad Offshore og John Fredriksen-kontrollerte Deep Sea Supply.

Resultatet var at Giek ble eier av rundt 6,5 millioner aksjer i det fusjonerte selskapet Solstad Farstad.

Nå er imidlertid Giek forsvunnet ut av aksjonærlistene til Solstad Farstad.

«Vi kan bekrefte at vi i flere omganger de siste par månedene har solgt aksjer i Solstad Farstad, og at vi i dag ikke lenger er aksjonær», skriver kommunikasjonssjef Allon Groth i Giek i en e-post til E24.

Les også

Solstad Farstad-sjefen merker vilje til høyere rater

Lave aksjekurser

Det betyr at Gieks periode som Solstad Farstad-aksjonær har vært alt annet enn en økonomisk suksesshistorie.

I fusjonen ble Solstad Farstad-aksjen priset til 12,50 kroner. For et par måneder siden, i slutten av november, nådde aksjen en bunn på under fire kroner.

Torsdag endte aksjen på 5,96 kroner.

«Det er velkjent i markedet at Giek har bidratt i refinansieringen av Solstad Farstad, og at dette innebar konvertering av gjeld til aksjer. Vi har også vært tydelige på at dette er et midlertidig eierskap. I dette ligger at vi fortløpende vurderer salg av aksjer i lys av markedsforholdene», skriver Groth om bakgrunnen for aksjesalget.

Les også

SolstadFarstad forsøker å kvitte seg med hvert 5. skip i en jafs

Han går ikke inn på det økonomiske resultatet av aksjesalget.

«I alle restruktureringssaker Giek er inne i, foretas tapsavsetninger som belastes regnskapet. En realistisk verdsettelse av overtatte eiendeler inngår i denne vurderingen. Giek og eierselskapet vil ikke gå ut med informasjon om poster i regnskapet før dette er styregodkjent», skriver Gieks kommunikasjonssjef.

Eier fortsatt i Havila

Giek ble i fjor også aksjonær i offshorerederiet Havila Shipping. På en aksjonærliste datert 25. januar er Giek-selskapet Box Topco fortsatt aksjonær med en eierandel på 3,62 prosent.

Giek er en etat underlag Nærings- og handelsdepartementet.

Etatens hovedvirksomhet er å gi garanterer for lån til kunder av norske eksportbedrifter. Giek stiller kun garantier om også private banker gjør det.

Ved utgangen av 2016 hadde Giek et garantiansvar på 98 milliarder kroner, hvorav 84,2 milliarder var knyttet til olje- og gassnæringene.

Giek skal være selvfinansierende over tid. Men staten er forpliktet til å dekke etatens tap om de overstiger opparbeidede overskudd.

Selv om tapene har gått kraftig opp de siste to årene har staten så langt unngått å dekke Gieks tap.

Les også

Tror Giek unngår tapsbomber i olje og gass

Les også

Giek risikerer å dekke Seadrill-gjeld avdrag for avdrag

Les også

Staten er involvert i Seadrill-lån på nær 50 milliarder kroner

Publisert:

Her kan du lese mer om