Olsens åttende årstale: – Oljefondet kan tape 1.000 milliarder

Sentralbanksjef Øystein Olsen utelukker ikke et tap på 1.000 milliarder i Oljefondet. Regjeringens pengebruk bør ta høyde for den usikkerheten, mener han.

NYE ADVARSLER: I sin åttende årstale kommer sentralbanksjef Øystein Olsen nok en gang med advarsler om Oljefondet. Det har steget massivt i verdi, men verdien kan også falle, påpeker han. Usikkerheten bør få følger for regjeringens oljepengebruk, mener sentralbanksjefen.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Torsdag holder Øystein Olsen sin åttende årstale.

Der tar sentralbanksjefen blant annet opp Oljefondets raske vekst, og advarer om at det ikke nødvendigvis alltid går oppover for fondet.

Olsens advarende finger kommer på et tidspunkt med betydelig uro i globale aksjemarkeder. Blant annet har børsene i USA hatt noen dårlige dager, etter flere år med bratt oppgang.

Lønnsveksten og inflasjonen i USA ser ut til å være på vei opp, og det gjør at USA må betale mer for å låne penger i markedet.

Høyere renter skaper usikkerhet rundt selskapers mulighet til å låne penger for å vokse videre.

Det norske folks sparepenger i Oljefondet påvirkes også av de globale aksjekursene.

– De siste årene har vi særlig tjent godt på høyere aksjepriser. Men det betyr også at vi må være forberedt på at fondet kan tape verdier når markedene snur, sier Olsen i talen.

Han minner samtidig om at fondet hadde negativ avkastning i 2011, og sier at et tilsvarende tap som den gang kunne gitt et tap i fondet på opp mot 1.000 milliarder kroner i dag.

Det tilsvarer 35 prosent av brutto nasjonalprodukt.

E24 har tidligere omtalt lignende advarsler fra flere eksperter, som sier at fondet kan falle betydelig hvis globale aksjemarkeder faller eller kronen styrker seg.

Det kan gi statsfinansielle utfordringer, ved at man må bruke mer av fondet enn det man har lagt opp til.

Les mer: Eksperter advarer: – Oljefondet kan falle skikkelig

Les også

Eksperter advarer: – Oljefondet kan falle skikkelig

Falt med 500 milliarder

Oljefondets verdi var helt oppe i over 8.600 milliarder kroner i desember, da kronen var på sitt svakeste. Svak krone løfter nemlig verdien av fondet, fordi eiendeler i dollar og euro blir mer verdt målt i kroner.

Nå er 500 milliarder av dette borte, og fondet er verdt rundt 8.100 milliarder kroner. Den enorme størrelsen på fondet og en aksjeandel som har økt til 70 prosent betyr at fondets kroneverdi må tas med en klype salt.

Fondet har vokst enormt i verdi de siste årene, men sentralbanksjefen mener muligheten for kraftige verdifall bør få følger for regjeringens pengebruk, mener han.

– Den faktiske innretningen av budsjettpolitikken må ta høyde for denne usikkerheten, sier Olsen i talen.

– Bruken er på høyt nivå

Olsen utdyper dette utsagnet overfor E24:

– Bruken av oljepenger har kommet opp på et veldig høyt nivå. Men endringer og bevegelser i fondet fremover vil sannsynligvis først og fremst bestå i at verdipapirmarkedene svinger. Da er det dristig å følge handlingsregelen mekanisk, sier han.

– Det kan være svært uheldig hvis fondet skulle vokse som følge av svingninger i verdipapirmarkedene eller svekket krone, for en slik utvikling vil kunne reverseres. Det er ikke sikkert at pengene vil komme tilbake etter et slikt fall. Da ville det være uheldig om oljepengebruken la seg på et for høyt nivå, sier Olsen.

Les mer: Frykter innstramming hvis Oljefondets verdi faller

Les også

Frykter innstramming hvis Oljefondets verdi faller

– Må følge dette opp

– Har vi blitt blinde av den store veksten i fondets verdi?

– Nei, jeg tror ikke det så langt, for dette er ikke helt nytt. Jeg har sagt det før, andre har sagt det samme, og regjeringen har i budsjettdokumentene de siste årene gitt uttrykk for at de er klar over utfordringen, sier Olsen.

– Men det er viktig at man følger opp dette i praktisk politikk. Det er det som er budskapet mitt her, at man ikke lar seg friste til å følge handlingsregelen mer mekanisk når og hvis finansmarkedene skulle svinge opp. Det er dristig, sier han.

Mer enn doblet

Da Olsen ble sentralbanksjef i 2011 hadde Oljefondets verdi krøpet så vidt over 3.000 milliarder kroner.

Den enorme økningen siden da skyldes blant annet svakere krone, høye oljepriser som førte til store overføringer fra regjeringen, samt ekspansiv global pengepolitikk og stigende aksjemarkeder.

Til sammen har fondet hatt en avkastning på 3.800 milliarder kroner over sin levetid, sier Olsen.

Les mer: Økt usikkerhet om oljepengebruk: Foreslår finanspolitisk råd

Les også

Økt usikkerhet om oljepengebruk: Foreslår finanspolitisk råd

Taklet finanskrisen bra

Oljefondet brukte finanskrisen som en kjøpsmulighet, og tjente inn igjen det enorme tapet fra 2008 i årene som fulgte.

Siden har veksten stort sett bare fortsatt.

Oljefondets sjef sa til E24 før jul at det ikke er sikkert at det samme skjer neste gang. Han sa at et fall i fondets verdi på opptil 40 prosent ikke var umulig.

Olsen kommer med en lignende advarsel.

– Vi kan ikke belage oss på at denne historien alltid gjentar seg, sier han.

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Norges Bank
 3. Aksjer
 4. Fondssparing
 5. Kronekurs
 6. Øystein Olsen
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. – Sannsynlig at det skjer på et uheldig tidspunkt

 2. Advarer staten mot å bruke mer penger: – Du risikerer å fortrenge privat sektor

 3. Ny rekord: 9.531 milliarder

 4. Annonsørinnhold

 5. Kronehopp og børsfall truer Sivs anslag: Oljefondet «mangler» 500 milliarder

 6. Sentralbanksjefen om urolige markeder og Halloween-brexit: – Norsk økonomi er godt rustet