Marine Harvest-sjef om regjeringssignaler: - Det gjelder å gjøre dette riktig

Norske lakseoppdrettere er fornøyd med signalene fra den nye regjeringen. Men de mener det er viktig å ikke gå for fort frem.

FISKELYKKE: Konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest legger press på regjeringen for å få den til å gjennomføre oppdrettsplanene.
  • Even Landre
Publisert:

Høyre/Frp-regjeringens politiske erklæring tar til orde for økt vekst i norsk oppdrettsnæring. Det skal skje gjennom nye konsesjoner og større produksjon hos hver oppdretter.

E24 har snakket med flere av de største oppdrettsaktørene i landet. De er positive til signalene de så langt har sett.

- Så lenge det er forutsigbart over tid, og en hensyntar biologi i dette regnestykket, skader det ikke med en årlig vekst på tre prosent, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest til E24.

- Men det gjelder å gjøre dette riktig, sier han.

Tar tid

Regjeringserklæringen nevner også at man vil styrke satsningen mot rømming, lus og sykdomsbekjempelse «gjennom forpliktende avtaler med næringen selv».

- Jeg er ikke redd for balansen i markedet, men at man har en fornuftig vekst i forhold til problematikken rundt lakserømming og lus. Dette må gjøres med perspektiv. Man må tenke 10 år frem i tid, mener Aarskog.

Aarskog understreker at det foreløpig er veldig lite detaljer i forslaget, og at det er vanskelig å uttale seg helt konkret.

Men han mener at en fornuftig vekst over tid, der mer av vederlaget for tildelingen av nye konsesjoner går til de berørte kommunene, er positivt.

- Men, dersom man foretar en for rask endring så kan det ha alvorlige konsekvenser for det som kan bli fremtidens næring i Norge, sier Marine Harvest-sjefen.

Som ønsket

- Vi er fornøyd med signalene knyttet til forutsigbar vekst. Dette er noe næringen har etterlyst, sier konsernsjef Yngve Myhre i oppdrettskonsernet Salmar til E24.

- Samtidig stiller de krav til bærekraft i næringen, og det mener jeg vi skal være i stand til å respondere på, legger han til.

FORNØYD: - Vi er fornøyd med signalene knyttet til forutsigbar vekt. Dette er noe næringen har etterlyst, sier konsernsjef Yngve Myhre i Salmar.

- Salmar og norsk oppdrettsnæring har hatt betydelig vekst de siste årene som følge av et verdensmarked som har hatt en årlig økning på om lag 9 prosent de siste årene. Verden trenger sunn sjømat, og både for oss og andre aktører er det stort potensiale, sier Myhre.

Han tror ikke en økning i volum og antall konsesjoner skal forstyrre balansen i markedet.

- Nå er det forutsigbar vekst som brukes som formulering, og jeg tror næringen og de enkelte aktørene vil være opptatt av at veksten skal være bærekraftig og tilpasset utviklingen i markedet.

- Det er viktig for eksportindustrien at man fortsetter å ha en fornuftig finanspolitikk som gjør at man ikke rokker ved vesentlige elementer knyttet til valuta og renter. I så måte er vi glade for at man har landet på en plattform som skal ivareta forutsetningene i handlingsregelen, sier Myhre.

(Saken fortsetter under bildet)

VIKTIG MED LANGT PERSPEKTIV: Her flere av de sentrale aktørene i verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest, samlet rundt bordet på sjømatmesen i Brussel. Fra venstre Cecilie Fredriksen, Alf-Helge Aarskog (konsernsjef Marine Harvest), Fredrik Halvorsen (tidligere ansatt i Fredriksen-systemet, Tor Olav Trøim (John Fredriksens partner) og Ole Eirik Lerøy (styreformann Marine Harvest).

- Vil bane veien for ny vekst

Generelt bør vi forvente at dette vil bane veien for ny vekst i norsk lakseproduksjon fremover, mener analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

Han minner imidlertid om at det er en tre års horisont for slik produksjonsvekst når det gjelder å øke antall fisk som settes i sjøen.

- For det første må rognproduksjonen økes for å ha mere smolt tilgjengelig. Vi venter derfor kun begrensede konsekvenser for den norske produksjonen i 2014-2015. Fra 2016 kan vi derimot se ny vekst, skriver analytikeren i et notat.

- Vårt nåværende syn om høy pris og lav tilbudsvekst består. Men utstedelse av nye lisenser og ny produksjonsvekst kan bli en «boost» for tilbudssiden, som kan drepe den nåværende supersyklusen to år fremover, fra høsten 2015, skriver Nordea-analytikeren.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Marine Harvest advarer regjeringen

  2. Betalt innhold

    Tjente 20 millioner før fabrikken åpnet

  3. Marine Harvest sier nei til fire milliarder

  4. Marine Harvest tror oppdrettsnæringen forblir i fjordene

  5. Betalt innhold

    Marine Harvest tror oppdrettsnæringen forblir i fjordene