Tor Olav Trøims Borr Drilling tapte 1,6 milliarder kroner i fjor

Riggsatsingen til Tor Olav Trøim gikk på en smell i fjor.

Investor Tor Olav Trøim

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
Publisert:,

Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling endte 2018 med et tap på 1,6 milliarder kroner, eller 190,3 millioner dollar. Det viser en børsmelding torsdag.

Det er en forverring fra et tap på 94,2 millioner dollar i 2017.

For fjerde kvartal tapte selskapet 110,2 millioner dollar, nesten en milliard kroner. I de siste tre månedene av 2017 tapte selskapet 39 millioner dollar.

Selskapet skriver at tapet skyldes økte kostnader for driften av selskapets rigger – samt store finanstap.

Les også

Trøims riggsatsing har handlet for 22 milliarder: – Vi skal ikke vokse bare for å vokse

Driftsinntektene for riggselskapet endte på 53,5 millioner dollar i fjerde kvartal, med en negativ ebitda på 18,7 millioner dollar.

For året endte driftsinntektene på 164,9 millioner dollar.

Den tekniske utnyttelsen av selskapets rigger var på 99,6 prosent i fjerde kvartal. Selskapet har en ordrereserve på 108 måneder, med en estimert inntekt på 257 millioner dollar.

Tror kontraktene kommer

Borr Drilling har satset på kjøp av det mente var billige rigger under offshorekrisen. De første riggene ble kjøpt høsten 2016, og flåten har deretter blitt vesentlig større.

Ifølge kvartalsrapporten er nå 14 rigger enten i drift eller har fått jobb, men fortsatt er det 10 ledige rigger. I tillegg er fire rigger i opplag og åtte er under bygging.

Selskapet skriver at det for tiden deltar i anbudsprosesser for over 40 rigger, og at Borr-ledelsen venter at en stor del av den ledige kapasiteten vil få kontrakt på attraktive betingelser innenfor de neste ni månedene.

Borr er nå i ferd med å sikre seg et banklån på 500 millioner dollar, som skal erstatte to nåværende lånefasiliteter. Dette vil sikre selskapets finansieringsbehov for de gjenværende betalingene på nybygg og aktivering av rigger, skriver Borr.

Tungt i rigg

Tidligere denne uken leverte John Fredriksens Seadrill – der Tor Olav Trøim tidligere opererte som Fredriksens høyre hånd – tall for fjerde kvartal.

Les også

«Nye Seadrill» krympet underskuddet

Selskapets omsetning falt fra 431 til 292 millioner dollar mot samme periode året før, mens driftsresultatet gikk fra -681 til -69 millioner.

Det store driftsunderskuddet i slutten av 2017 ble preget av nedskrivninger av flåten på 696 millioner.

Selskapet betalte ut 130 millioner dollar i renter i fjerde kvartal, noe som er opp fra 20 millioner ett år tidligere.

Samtidig hadde rederiet 1,1 milliard dollar i kostnader knyttet til restruktureringen sin i slutten av 2017, noe de ikke hadde i fjerde kvartal 2018.

Samlet sett endte resultat etter skatt på -360 millioner dollar, noe som er en kraftig forbedring fra samme kvartal i 2017 da det endte på -2,69 milliarder dollar.

– Boremarkedet offshore fortsetter å vise tegn til bedring med økt anbudsaktivitet og bedre kontraktsvilkår. Vi forventer at økt aktivitet i 2019 vil føre til en strammere tilbudsbalanse og bedret prising i 2020 etter hvert som innhentingen i markedet utvikler seg, sier konsernsjef Anton Dibowitz i Seadrill i en børsmelding.

Her kan du lese mer om