KLP rigger seg for Parismålene, men beholder «skitne» aksjer: – Skal ikke være mulig å bare løpe fra noe

KLP har laget et veikart til 1,5-gradersmålet, men beholder utslippstunge aksjer innen olje og gass, sement og stål. – Vi har ikke valgt den letteste veien, sier finansdirektør Aage Schaanning i KLP.

Fagansvarlig for klima Lars Erik Mangset (t.v.) og konserndirektør for økonomi og finans Aage Schaanning i KLP legger frem et veikart som skal rigge investeringene for 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.
Publisert: Publisert:

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) skal tilpasse alle sine investeringer til 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

Pensjonsforetakets grep presenteres nå i et veikart til nullutslipp, med metoder for å regne ut om selskaper er i tråd med målet.

Her har KLP blant annet utarbeidet en «Paristilpasningsprosent» for porteføljen sin. Så langt er denne på 46 prosent, men den skal opp i 50 prosent innen 2025 og til 100 prosent over tid.

– 1,5-gradersmålet er ambisiøst, og det håper jeg virkelig vi når. Vi mener at vi nå har en metode som kan si om vi er på rett vei eller ikke, sier konserndirektør for økonomi og finans Aage Schaanning i KLP til E24.

– Vi har ikke valgt den letteste veien, men en ambisiøs vei. Det skal ikke være enkelt å ekskludere seg ut av skitne sektorer. Vi kan ikke bare gå ut av noe skittent og inn i noe rent. Vi er en stor investor, og er opptatt av å påvirke, sier han.

KLP er kommune- og helse-Norges pensjonsforetak, og forvalter rundt 800 milliarder kroner inkludert investeringer i over 7.000 selskaper.

Les også

Vil at Oljefondet skal sette mål om nullutslipp

Vil påvirke «skitne» selskaper

En rekke finansaktører har den siste tiden satt seg mål om at deres investeringer skal nå nullutslipp innen 2050. Nylig foreslo et utvalg at Oljefondet skulle få et slikt mål.

For å rigge seg for 1,5-gradersmålet vil KLP gå to veier:

  • øke de grønne investeringene i blant annet fornybar energi
  • påvirke selskaper i høyutslippssektorer til å endre seg

– Vi må være inne i hver eneste boks for å påvirke. Det skal ikke være mulig å bare løpe fra noe uten å forsøke å endre det. Og i tillegg styrer vi seks milliarder kroner inn i fornybarinvesteringer som vi vet virker umiddelbart, sier Schaanning.

KLP vil pumpe seks milliarder inn i grønne investeringer årlig. Blant annet investerer KLP to milliarder i et grønt gjeldsfond de har opprettet sammen med Macquaire, rettet mot fornybar energi, bioenergi og energilagring.

Aage Schaanning (t.v.) og Lars Erik Mangset i KLP.

Kaster ikke ut olje og stål

KLP vil ikke selge aksjene sine innen olje og gass, stål, bil- og flyproduksjon og sement ennå, selv om mange selskaper har utslipp som ikke er i tråd med Parismålene.

Foretaket plasserer seg dermed sammen med Oljefondet i gruppen av investorer som har tro på påvirkning av de mest utslippstunge selskapene fremfor å bare droppe dem.

Disse selskapene får i første omgang frem til 2025 til å legge frem troverdige omstillingsplaner, ifølge KLP.

– Dette er realøkonomien. Verden trenger sement og stål, og i en overgangsfase også fossil energi. Vi kan si at vi ikke ønsker å påvirke realøkonomien, og så melde oss ut ved å umiddelbart selge oss ut av alle selskaper med utslipp. Når realiteten er at det ikke er nok energi, skal folk da fryse i hjel? spør Schaanning.

– Vi kunne ha sittet og skrytt og sagt at vi har meldt oss ut, og sånn sett fått KLP til å se bra ut på papiret. Men dette bidrar ikke til Parisavtalen. Vi er ute etter å gjøre noe for å endre selskapene, og det må også andre i finanssektoren gjøre hvis vi skal ha en effekt på omstilling til et lavutslippsamfunn, sier han.

– En stor investor

– Selv det enorme Oljefondet har begrenset påvirkningskraft, med små andeler i hvert selskap. Hvordan skal KLP klare å sikre at selskapene er i tråd med Parisavtalen?

– I Norge er vi en stor investor, der vil vår stemme bety noe. Men investorene må gå sammen og bruke sin stemme slik at de blir hørt. Dette er ikke en konkurranse mellom investorene om å være best, men om å lære av hverandre. Sammen kan vi nå frem til selskapene, sier Schaanning.

KLP har tidligere ekskludert selskaper innen kull og oljesand. Det kan være aktuelt å droppe selskaper som ikke prioriterer å kutte utslipp kan bli droppet eller sektorer som ikke er forenlige med Parisavtalen, påpeker selskapet.

– Hvis de ikke endrer seg, så må vi på ett eller annet tidspunkt si at dette ikke går. Men vi skal passe på pensjonspengene, og hovedoppdraget vårt er å være bredt eksponert, sier Schaanning.

– Skiller KLP fra mange andre

I forrige uke advarte FNs generalsekretær om at verden er på vei mot en oppvarming på 2,7 grader, mens de fleste av verdens land støtter Parismålene om oppvarming på ned mot 1,5 grader.

– Vi som er eid av kommuner og helseforetak må følge opp dette, og det er naturlig for KLP å legge seg på samme nivå som Norge for øvrig, sier Schaanning.

Det finnes så langt ingen felles vitenskapelig standard for å rigge seg for Parismålene. Men KLP har laget et ganske gjennomarbeidet metodeverk for å analysere sin klimaprofil, mener fagansvarlig for klima Lars Erik Mangset.

– Vi har en klar målstyring for utslippskutt i selskapene, og satser også på fornybar energi og andre grønne løsninger. Vi er også veldig åpne om våre metoder, i en grad vi ikke har sett hos mange andre innen finans ennå, og dette tror jeg skiller KLP fra mange andre i finanssektoren, sier Mangset.

Det viktige med veikartet er at det setter eksplisitte mål for grønne investeringer og avkarbonisering av KLPs investeringer, mener han.

– Vi har en kategori for høyutslippssektorer som olje og gass, betong og stål, der vi har data fra IEA og klimapanelet om hvordan disse sektorene må utvikle seg for å nå klimamålene. Og vi måler utslippstrenden fra hele porteføljen, sier han.

– Ubehagelig når vi ikke vet

Investorer verden over forsøker nå å finne sin plass i den enorme omstillingen som skal skje for å nå Parismålene, og hvordan de skal sikre at de ikke bidrar til å bremse klimaarbeidet.

Bank og finans må balansere mellom å finansiere eksisterende løsninger innen olje, gass og kull og løsninger som skal bli fremtidens energisystem.

KLP ser en reell vilje blant investorer til å håndtere klimautfordringene. Nye rammeverk som EUs taksonomi for grønne investeringer fra 2022 vil også påvirke dette, påpeker Mangset.

– Vi har prøvd å finne en slags beste praksis. Dette rammeverket er ikke perfekt, men vi vil gjøre det beste vi kan, være åpne og endre dette over tid når vi får bedre metoder og datagrunnlag, sier han.

Mangel på metoder må ikke bli en unnskyldning for å vente med å stille klimakrav, påpeker KLP.

– Veien blir litt til mens vi går. I finanssektoren liker vi å ha litt oversikt, og det er litt ubehagelig når vi ikke vet. Vi må akseptere å kunne sette noen høye ambisjoner selv om veien blir til mens vi går. Det må ikke hindre oss i å gjøre noe, for det haster, sier Schaanning.

Publisert:
Gå til e24.no