Meglerhus varsler utradering av dagens SAS-eiere

Sparebank 1 Markets tror dagens SAS-aksjonærer vil eie 5–10 prosent av selskapet etter restruktureringen. Kursmålet sables til 10 øre.

To av SAS’ Airbus A340 parkert ved Købehavn Lufthavn Kastrup i 2020.
Publisert: Publisert:

Analysesjef og SAS-analytiker Lars-Daniel Westby i Sparebank 1 Markets reduserte i forrige uke sin anbefaling på SAS-aksjen til selg.

Nedgraderingen kommer i kjølvannet av flyselskapets resultatfremleggelse. Der varslet SAS også nok et besparelsesprogram samt et ukjent kapitalbehov og ønske om konvertering av gjeld til aksjer.

Westby har regnet seg frem til at SAS vil ha behov for å hente minimum 6,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital, ifølge en oppdatering datert mandag.

Les også

SAS varsler «radikal forvandling»: Skal kutte milliarder og hente penger

– Nær null

Betinget av at flyselskapet klarer å hente ut årlige besparelser på 7,5 milliarder svenske kroner, anslår analytikeren at SAS har et kapitalbehov på minimum 16 milliarder svenske kroner, inklusiv kapitalinnhentingen og gjeldskonvertering.

– Det kan bety at verdien (på SAS-aksjen, red.anm.) for dagens aksjonærer er nær null, skriver Westby.

Han anbefaler investorene å selge SAS-aksjen og setter kursmålet på aksjen til 0,10 svenske kroner, eller ti øre.

– Ettersom vi antar at konkurs mest sannsynlig ikke er et alternativ, baserer vi vårt kursmål på at aksjonærene vil ende opp med 5–10 prosent av nye SAS, skriver analytikeren.

Han legger til at dette antyder en markedsverdi på SAS mellom 800 millioner og 1,6 milliarder svenske kroner, eller en aksjepris på 10 til 20 svenske øre.

Konsernsjef Anko van der Werff i SAS.

Frir til alle

I forrige uke varslet SAS om en «radikal» omstrukturering av selskapet.

Gjennom programmet «SAS Forward» skal flyselskapet spare årlige kostnader på 7,5 milliarder kroner, hvorav fire milliarder så godt som allerede er oppnådd siden 2020.

Parallelt skal selskapet hente et ukjent pengebeløp og konvertere gjeld til egenkapital (aksjer).

SAS-sjef Anko van der Werff gjorde det samtidig klart at dette var en dugnad, og at man kun vil lykkes dersom ansatte og eiere som kreditorer, bidrar.

– Vi trenger at alle parter deltar. Jeg vet at jeg gjentar meg selv, men planen er laget slik at alt må fungere samtidig, sa van der Werff til E24 i forrige uke.

Les også

SAS-sjefen vil gjøre all gjeld til aksjer: – Du snakker med rett fyr

– Kraftig utvanning

Westby har som basis for sin salgsanbefaling laget to scenarioer for den potensielle markedsverdien for SAS etter restruktureringen.

Et scenario tar utgangspunkt i de faktiske regnskapstallene for SAS i 2018, mens det andre er et «SAS Forward»-scenario, som inkluderer rundt tre milliarder svenske kroner i kostnadskutt og en flåte på 122 innleide fly.

– Vær oppmerksom på at verdivurderings-scenarioene er gjort av diskusjonshensyn. Det forandrer likevel ikke vårt fundamentale syn at nåværende aksjonærer bør være forberedt på en potensiell kraftig utvanning, og vi anbefaler derfor å selge aksjen, skriver analytikeren.

Les på E24+

SAS-aksjonærene kan bare drømme om å komme godt ut av dette

– Vil ta tid

Forutsettes en verdsettelses-multippel på 10 ganger inntjeningen, som er høy sammenlignet med SAS historisk, får Westby en markedsverdi på 16 milliarder svenske kroner i 2018-scenarioet og 28 milliarder svenske kroner i «SAS Forward»-scenarioet.

– Vi anser 16 milliarder svenske kroner i markedsverdi-scenarioet som mer sannsynlig enn SAS Forward-scenarioet. Ikke fordi det er urealistisk at SAS kan oppnå kostnadskuttene og inntjeningen i dette scenarioet, men mer fordi tiden det vil ta og multiplene vi benytter, kan være i den høye enden (..), skriver analytikeren.

Westby påpeker at SAS hadde over 17 milliarder svenske kroner i rentebærende gjeld per utgangen av januar, pluss 1,6 milliarder svenske kroner i usikret gjeld samt hybridlån fra den danske og svenske staten på 7,6 milliarder svenske kroner.

Les også

Ansatte i SAS om nytt spareprogram: – Skaper uro

Ingen «redning»

Han tror hverken leasingselskapene eller kreditorene for den usikrede gjelden eller hybridlånene, vil være villige til gjøre gjeld til aksjer og/eller ta tap, med mindre eksisterende aksjonærer blir utvannet.

– Danske og svenske myndigheter eier både SAS-hybridlån og aksjer i nåværende SAS som kan være til fordel for eksisterende aksjonærer. Men vi er fortsatt av den mening at transaksjonene vil være til markedsvilkår. Vi ser derfor lite sannsynlighet for en «redning» av nåværende aksjonærer fra danske og svenske myndigheter, skriver Westby.

Analytikeren har ikke inkludert forhandlinger med fagforeningene i analysen.

– Det er etter vårt syn likevel betimelig å spørre om danske og svenske myndigheter kan delta i en kapitalinnhenting før en avtale med fagforeningene er på plass, skriver analytikeren.

SAS vil oppdatere markedet på fremdriften i «SAS Forward» i april.

SAS-aksjen har svekket seg over 58 prosent på Oslo Børs det siste året, hvorav over 27 prosent den siste uken, og over 11 prosent tirsdag.

Den handles til rundt 0,84 svenske kroner på Stockholmsbørsen og 0,76 kroner på Oslo Børs tirsdag. Det gir en markedsverdi på henholdsvis 6,1 milliarder svenske kroner og 5,5 milliarder kroner.

Største eiere i SAS er den danske stat og den svenske stat med 21,8 prosent hver, etterfulgt av den svenske Wallenberg-familien med 3,4 prosent, ifølge en aksjonærliste per 31. januar.

Det norske oljefondet er per samme dato flyselskapets 9. største aksjonær med 0,57 prosent.

Les også

Norwegian solgte Gatwick-slots til Wizz Air: – Skulle gjerne ha hjulpet Norse

Les også

SAS om stengt russiske luftrom: – Vi får en merkostnad både for drivstoff og tid

Les også

Norwegian skal lease ti nye Boeing 737 Max-fly

Publisert:
Gå til e24.no