Dette vil inflasjon gjøre med boliglånet ditt

Inflasjonen stiger verden over, men for gjeldstyngede nordmenn kan prisvekst være gode nyheter.

Nordmenn er blant de mest forgjeldede i verden. Økende priser og lønninger kan gjøre gjeldsberget noe mindre, men det kan også gjøre vondt.
  • Pål A. Solheimsnes
Publisert: Publisert:

Inflasjonen i Norge spratt opp i september og var på sitt høyeste siden 2016, på 4,1 prosent. Det var særlig økte strømpriser som bidro til økningen.

Samtidig har USA sett inflasjon på et nivå sist sett under finanskrisen, med 5,4 prosent i september.

For nordmenn kan økende priser, som regel kalt inflasjon, ha svært mye å si.

Nordmenn er en av de mest forgjeldede befolkningene i verden. Finanstilsynet anslo i juni at husholdningenes samlede gjeld er på 236 prosent av deres disponible inntekt. Dette er høyere enn på noe annet punkt de siste 40 årene.

Økende inflasjon kan endre dette bildet.

Inflasjon etser bort gjeld ...

– Ser vi 200 år tilbake i tid, ser vi at den foretrukne handlingen for styringsmakter som har tatt opp mye gjeld, som de har gjort i dag, er å øke inflasjonen. Da er det kapitalistene og pensjonssparerne som må ta regningen, sier Pål Ringholm, analysesjef i Sparebank 1 Markets.

– Når det gjelder folk flest: Har du gjeld, er inflasjonen din venn.

Dersom inflasjonen øker, og lønnsveksten holder tritt med inflasjonen, vil dette kunne slå godt ut for nordmenn med gjeld. Gjelden vil ikke vokse, men man har flere penger til rådighet til å betjene den.

Pål Ringholm er analysesjef i Sparebank 1 Markets

Denne mekanismen er der uansett hvor høy inflasjonen er. Men jo høyere inflasjonen, jo raskere fungerer effekten.

Men selv om gjelden vil bli relativt sett mindre av inflasjon og lønnsvekst, vil sentralbankenes reaksjon også kunne føre til høyere kostnader.

... men rentene vil bite hardere

– Inflasjon i seg selv letter vekten av gjelden, men renteoppgangen som eventuelt kommer for å ta knekken på en slik inflasjon vil øke rentekostnadene, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

Som regel reagerer sentralbankene til sterkt økende inflasjon ved å skru opp rentene. Og dersom rentene øker for nordmenn med svært mye gjeld, vil også rentekostnadene kunne spise opp mye mer av inntektene til nordmenn.

– Effekten for folk av sterkt økende inflasjon vil avhenge av realrenten: Hvor mye renten stiger relativt til prisveksten, sier Haugland.

– Om renten stiger mye mer enn prisveksten, vil det ha en negativ innvirkning. Da vinner jo kostnadene over den inflaterende effekten.

Samtidig vil Norges Bank tradisjonelt sett ikke sette opp renten for mye i forhold til våre nærmeste handelspartnere, for å unngå å styrke kronen for mye.

Kontrollert inflasjon å foretrekke

Haugland sier at hun mener det ville vært positivt om inflasjon, lønnsvekst og rentenivået løftet seg et hakk eller to.

Det er fordi den lave inflasjonen og lave renten har ført til at renten har blitt et mindre virkningsfullt virkemiddel.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, tror det vil være positivt om inflasjon, lønnsvekst og rentenivå løftet seg noen hakk. Men om det vil gagne folk flest kommer an på realrenten.

– Hadde inflasjonsnivået flyttet seg på varig basis til 3 eller 4 prosent, og sentralbankenes mål hadde flyttet opp like mye, hadde ikke det vært negativt, sier hun.

– Det er ingenting som tilsier at et noe høyere langsiktig nivå på inflasjonen skal tynge økonomien, så lenge inflasjonen er relativt stabil rundt målet og det ikke blir økt usikkerhet om fremtidig inflasjonsnivå.

Lønnsvekst kan være i vente

Det er fortsatt uklart om inflasjonen i Norge vil vedvare, men jo mer prisene øker, jo mer aktuelt vil det være å også øke lønnsnivået i norske bedrifter.

Inflasjon er som regel også fulgt av at lønnsnivået øker i takt med inflasjonen, og prisøkning er som regel en viktig indikator i lønnsoppgjørene i Norge.

– Et varig løft i lønnsveksten må nesten til for å få et varig løft i inflasjonen, sier Haugland.

– Har bedriftene muligheten til å sette opp prisene med 3 prosent, vil de også kunne betale ut 4 prosent høyere lønn istedenfor 3 prosent, sier Haugland.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Inflasjon
  2. Bolig

Flere artikler

  1. Høyeste inflasjon i eurosonens historie

  2. Norges Bank ser rentetopp på 2,5 prosent: – Hard medisin

  3. Venter opp mot fem rentehevinger i år: – Begynner å se en lønns- og prisspiral

  4. Advarer om renterisiko for aksjemarkedet

  5. Sjeføkonom: – De er redd for å ta i for mye