Aksjonærer stengt ute fra 23 general­forsamlinger

Utenlandske investorer ble ved en feil utelatt fra å stemme ved en rekke generalforsamlinger. Finanstilsynet reagerer og peker på tilliten til det norske markedet.

KRITISK: Finanstilsynet mener Euronext Securities ikke har hatt tilstrekkelig overvåkning av eget system.
Publisert:

I løpet av en periode på halvannet år har enkelte utenlandske aksjonærer mistet sin mulighet til å stemme ved generalforsamlingergeneralforsamlingermøter der aksjonærene stemmer over ulike saker. Utgjør den øverste myndighet i selskapet i norske selskaper.

I et brev fra Finanstilsynet går det frem at det gjelder i alt 23 generalforsamlinger.

«Finanstilsynet ser alvorlig på hendelsen og de konsekvenser den har medført», skriver tilsynet i brevet, datert 10. oktober.

Det er en relativt høy andel utenlandske eiere i norske selskaper. Saken er relevant for tilliten i det norske kapitalmarkedet, ifølge Finanstilsynet.

På det meste ble over 28 prosent av stemmene utelatt fra en generalforsamling.

Les på E24+

Tre eksperter: Dette er aksjene vi satser på nå

Oppdaget feilen etter halvannet år

Årsaken er en feil i en av løsningene til Euronext Securities OsloEuronext Securities Osloleverer infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer, som tidligere het Verdipapirsentralen.

Feilen oppsto i august 2020, men ble ikke oppdaget før 21. april 2022.

Ifølge Finanstilsynet kan det synes som om Euronext Securities ikke har hatt tilstrekkelig overvåkning av eget system for å fange opp en slik feil.

Euronext Securities erkjenner at manglende kontroll og overvåkning var en vesentlig medvirkende årsak til hendelsen.

Det er uklart hvorvidt alle investorene er informert om situasjonen.

Alle selskapene det gjelder skal ha blitt informert, men hverken Finanstilsynet eller Euronext Securities opplyser hvilke selskaper det gjelder.

Får kritikk

Det tok fem dager fra Euronext Securities hadde oppdaget feilen før Finanstilsynet ble varslet. Det er for sent, ifølge tilsynet.

Finanstilsynet er kritisk til at tilsynet ikke ble varslet tidligere. I brevet påpeker tilsynet at «foretaket skal varsle Finanstilsynet straks, og ikke vente til sakens omfang er kartlagt eller saken er løst».

Kristine Bastøe, sjef i Euronext Securities, svarer at det tok noe tid å forstå feilens omfang da den ble oppdaget, på grunn av kompleksiteten i saken.

«Feilen ble korrigert manuelt da den ble oppdaget og vi hadde et behov for å forstå om feilen hadde konsekvenser bakover i tid. Samtidig tar vi til oss kritikken fra Finanstilsynet», sier Bastøe.

Euronext Securities hadde kartlagt hendelsens faktiske omfang med noenlunde sikkerhet dagen før tilsynet ble varslet.

Hevder resultat ikke ble påvirket

Euronext Securities har opplyst at de har gjennomgått alle avstemmingene på de berørte generalforsamlingene.

Ifølge Euronext Securities har de manglende stemmene ikke påvirket resultatet til noen av avstemmingene på disse møtene, og generalforsamlingene skal anses gyldig avholdt.

I arbeidet med å gjennomgå avstemmingene har Euronext Securities fått hjelp av en ikke navngitt ekstern advokat.

Bastøe i Euronext Securities, sier de ser alvorlig på hendelsen og på brevet fra Finanstilsynet.

«Arbeidet med kartlegging og retting av hendelsen fikk aller høyeste prioritet fra det øyeblikket den ble avdekket».

«Vi har implementert korrigerende og preventive tiltak for å unngå lignende feilsituasjoner igjen», skriver Bastøe i en e-post til E24.

Les på E24+

Mener regjeringens økte utbytteskatt rammer småsparere: – Vanskelig å forstå

Publisert:

Her kan du lese mer om