Ny offshorekonkurs - staten har fire milliarder kroner på spill

Statens garantietat har gitt milliardgarantier til Pacific Drilling som har åpnet kapittel 11-konkurs i USA.

GIEKS SIKKERHET: Bildet viser Pacific Drillings boreskip Meltem.
Publisert:

I helgen fikk statens garantietat Giek nok en påminnelse om nedturen i offshore-næringen.

Søndag kom meldingen om at boreskip-selskapet Pacific Drilling har besluttet å begjære seg konkurs etter den amerikanske kapittel 11-lovgivningen.

Det er en situasjon som kan føre til at Giek må punge ut for garantier de ga til Pacific i 2013 knyttet til Pacific Drilling kjøp av norsk-produsert utstyr i to av selskapets boreskip.

Milliardgaranti

På side 12 i regnskapsrapporten for andre kvartal fra i sommer står det at Giek har stilt garantier for 492,5 millioner dollar av Pacific Drillings gjeld. Det tilsvarer vel fire milliarder norske kroner.

Garantiene er fordelt på to långivere som har gitt lån på 246,3 millioner dollar hver. De to långiverne er Eksportkreditt Norge og en gruppe banker.

Gieks garantier fungerer slik at långiverne kan kreve at Giek betaler lånet dersom det blir misligholdt. Dette skjer enten ved full betaling av hele gjelden, eller avdrag for avdrag.

Les også

Statlig etat med offshoresmell: Fire av Gieks 20 største kunder har påført oss erstatningsansvar

Pacific Drilling har totalt sett tre milliarder dollar i gjeld. I pressemeldingen om konkursåpningen heter det at selskapet håper å bruke prosessen til å få til en reorganisering av gjelden.

Samtidig som meldingen om konkursåpningen ble offentliggjort har Pacific Drilling også offentliggjort selskapets regnskapsrapport for tredje kvartal.

Det viser et netto underskudd på 157,5 millioner dollar.

Fire av syv i opplag

Flåtelisten som selskapet selv har offentliggjort viser at fire av selskapets syv boerskip ligger i opplag.

Flåten er relativt ny. Det eldste skipet ble levert i 2010.

Gieks garantier synes å være knyttet til de to nyeste boreskipene i Pacific Drillings som ble levert fra Samsung-verftet i Sør-Korea i 2014.

Det ene av disse, Pacific Sharav, er leid til til Chevron på en fem års konkrakt som løper til september 2019.

Den andre, Pacific Meltem, ligger uvirksom i Tenerife.

Det at Giek blir gjort til ansvar for garantiene de har stilt behøver ikke medføre at Giek og skattebetalerne taper penger til slutt.

Kunden kan vise seg å betale tilbake til slutt. I tillegg har Gieks garantier som hovedregel sikkerhet i eiendeler som kan tvangsselges.

Giek stilte en rekke garantier knyttet til eksport av norske båter og utstyr under offshore-boomen frem til oljeprisfallet i 2014.

Les også

Giek risikerer å dekke Seadrill-gjeld avdrag for avdrag

Mange problemkunder

Med nedturen har også mange av de aktørene Giek har stilt lånegarantier for havnet i problemer.

I Gieks årsberetning for 2016 het det at de fleste av de 20 største engasjementener under overåking og at flere av de enten forhandler om eller har gjennomført restruktureringer i 2016.

Giek hadde ved utgangen av 2016 gitt garantier 65,5 milliarder kroner for de 20 største engasjementenes gjeld.

Dersom Giek selv ikke har penger til å dekke garantiutbetalinger, må staten i siste instans gi Giek lån.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyste til E24 tidligere i år at de har bedt Giek om hyppigere rapportering om likviditetssituasjonen enn normalt.

Les også

Staten er involvert i Seadrill-lån på nær 50 milliarder kroner

Les også

– Omstilling i praksis

Les også

Dette gjør Giek med supply-aksjene

Publisert:

Her kan du lese mer om