Storebrand overtar Silvers forsikringsporteføljer

Etter at pensjonsselskapet Silver ble satt under offentlig administrasjon i februar skal alle pensjonene snart overtas av Storebrand. Kundene med garanterte ytelser må imidlertid regne med et mindre tap.

Arkivbilde.
  • Marius Lorentzen
  • Geir Molnes
Publisert:

Etter at pensjonsselskapet Silver den 17. februar i år ble satt under offentlig administrasjon, ser det nå ut til at pensjonskundene hos Silver nå får en viktig avklaring.

Storebrand melder nemlig at de tar over pensjonsporteføljene til Silver. Det er snakk om 21.000 pensjonsavtaler og 10 milliarder i pensjonsmidler. Silver ble satt under statlig administrasjon av Finansdepartementet etter at departementet konkluderte med at Silver ikke ville klare å innfri alle forpliktelsene i porteføljene.

– Storebrand er glad for å kunne bruke vår erfaring og kompetanse for å bidra til en god løsning og avklaring for Silvers kunder. Vi ønsker kundene velkommen til Storebrand, og vil gjøre alt vi kan for at de skal bli fornøyde med tilbudet og oppfølgingen fra Storebrand, sier konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad, i en uttalelse.

Storebrand blar opp 520 millioner kroner for å sikre seg Silver-pensjonene og disse pengene skal ifølge Storebrand tilføres Silvers kunder og dermed bidra til å gi bedre pensjoner ut til kundene.

Silver-kundene som sitter med såkalte garanterte pensjonsytelser vil nå bli konvertert over til fripoliser med investeringsvalg, før de tas inn til forvaltning hos Storebrand.

De kundene som sitter med garanterte ytelser vil ifølge uttalelsen få nedjustert kravene sine med mellom 0,25 og 1,25 prosent i forbindelse med at de overføres til innskuddspensjon.

– Beløpet på 520 millioner kroner som vil komme kundene til gode, sammen med Storebrands erfaring med alle produkttypene i Silvers portefølje, representerer en gledelig løsning for Silvers kunder, sier styreleder Sven Iver Steen i Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon.

Les også

E24 lanserer ny nyhetstjeneste: – Det beste som har skjedd norsk mediebransje på mange år

Får inn 1,2 milliarder til kundene

Silver ble satt under administrasjon etter at norske myndigheter ikke lenger ville gi selskapet flere utsettelser på kravet om å innfri kapitalkravet kjent som Solvens II.

Mens andre norske pensjonsaktører klarte å bygge opp nok kapital, klarte ikke Silver dette innen fristen. Ettersom Silver ikke hadde nok penger til å innfri alle pensjonsforpliktelsene sine, ble selskapet satt under administrasjon for å unngå at selskapet skulle tappes for penger i årene fremover.

Det ville ført til at eldre pensjonskunder fikk ut penger nå på bekostning av yngre kunders fremtidige utbetalinger, hevdet settestatsråd Sylvi Listhaug (finansminister Siv Jensen er inhabil i Silver-saken).

Fungerende kommunikasjonsdirektør i Storebrand, Jan Otto Risebrobakken, opplyser til E24 at administrasjonsstyret siden februar har jobbet med å finne en løsning for Silver-kundene og at det har vært dialog med flere selskaper.

Den 16. august ba administrasjonsstyret forskjellige interessenter om å komme med tilbud og nå har valget altså falt på Storebrand.

I en uttalelse fra administrasjonsstyret kommer det frem at Silver-kundene får spedd på pensjonene sine med totalt 1,2 milliarder kroner. Da regnes de 520 millionene fra Storebrand inn, pluss midler fra selskapsporteføljen, merverdier i anleggsobligasjoner og frigjorte erstatningsavsetninger.

– Dette gir grunnlag for at det kun blir nødvendig med en meget begrenset nedsettelse av forsikringskundenes krav, skriver administrasjonsstyreleder Steen.

Overtagelsen av porteføljene er ventet å skje i januar 2018, men Storebrand skriver at dette forutsetter offentlige godkjenninger og at ikke flere enn 20 prosent av Silvers kunder kommer med innsigelser.

DINE PENGER+: 4 grafer som forklarer Silvers sammenbrudd (for abonnenter)

Vanner ut Storebrands kapital

Storebrand melder at kjøpet vil gjøre at konsernets kapitalgrad (kalt solvensmargin) vil falle med anslagsvis ett prosentpoeng som følge av oppkjøpet. Storebrand har som resten av pensjonsbransjen vært gjennom en lang periode der de har måttet møte økte kapitalkrav (solvenskrav) fra europeiske og norske myndigheter i kjølvannet av finanskrisen.

Selv om kapitalgraden går ned, får Storebrand en annen stor fordel av kjøpet. De sikrer seg nemlig et fremførbart underskudd på rundt 1,2 milliarder, som gir en skattefordel på 300 millioner. Storebrand vil nå balanseføre dette i sine regnskap.

Storebrand skriver videre at den nye porteføljen er ventet å generere et driftsresultat før skatt på rundt 60 millioner kroner årlig, men varsler samtidig om en negativ effekt neste år på 45 millioner kroner.

Les også

Silvers eiere varsler «rettslige skritt»

Fungerende kommunikasjonsdirektør i Storebrand, Jan Otto Risebrobakken, opplyser til E24 at den negative resultateffekten på 45 millioner er en engangseffekt for Storebrand som vil bli bokført forbindelse med overtagelsen av porteføljen, og at man etter dette forventer et driftsoverskudd på 60 millioner årlig.

Med unntak av en mindre andel uførepensjoner med garanterte ytelser, skal de garanterte ytelsene overføres over til fripoliser med investeringsvalg, altså innskuddspensjon. Storebrand overtar dermed ikke noen pensjonsforpliktelser i sine regnskaper, utover at de skal forvalte pengene på Silver-kundenes konto og den avkastningen pengene skaper.

– Investeringsprofilen for Silver-kundene vil være den samme som for andre Storebrand-kunder med innskuddspensjon. Det betyr at man i utgangspunktet har en høy aksjeandel i ung alder, og så justeres aksjeandelen ned etter hvert som man nærmer seg pensjonsalder. Men her kan alle kunder gå inn og gjøre sine investeringsvalg, sier Risebrobakken.

– Vi er opptatt av å ta imot Silver-kundene på best mulig måte og vi håper denne avtalen gir dem trygghet og forutsigbarhet fremover etter en lang periode med usikkerhet, fortsetter han.

Les også

Silver-kunder truer staten med søksmål

Les også

Finanstilsynet avviser påstand fra Silver-eiere

Les også

Halverer utbetalingen til pensjonskunder

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Storebrand
  2. Pensjon

Flere artikler

  1. Dette kan Silvers kunder forvente

  2. Silver sto på konkursens rand: Ledende ansatte fikk bonus

  3. Fersk Silver-rapport: – Burde forstått at selskapet ville få problemer

  4. Forbrukerrådet: – Dette har komplisert IPS-sparingen

  5. Storebrand kjøper Skagen