Det skjer 17. juni

Det viktigste på tapeten onsdag.

Publisert: Publisert:

Norges Bank avholder rentemøte

Rentebeslutningen og Pengepolitisk rapport blir offentliggjort kl. 14.00. Pressekonferansen holdes av vise-sentralbanksjef Jan F. Qvigstad klokken 14.45.

SSB:

Byggearealstatistikk, april 2009.

Leiemarkedsundersøkelsen, 2009

Oslo Børs:

TeleComputing avholder generalforsamling

Publisert: