Kværner bør ha gode forutsetninger når de satser på vindkraft

Det er nesten som man kan mistenke konsernsjef Karl-Petter Løken for å være litt forsiktig når han sier at Kværners målsetting er å øke omsetningen til over 10 milliarder kroner innen 2023.

Kværner meldte mandag morgen at de etablerer to nye satsingsområder. Det ene er å etablere tilnærmet fabrikkproduksjon av flytende produksjonsenheter for petroleumsvirksomheten.