Richard Drew / AP

Børskommentar: Vil aksjemarkedet tåle nye runder med kutt i estimater?

I løpet av 2019 har mange selskaper senket forventningene til inntjening. Grunnene kan være økonomisk usikkerhet eller handelskrig, men hva skjer hvis forventningene kuttes ytterligere når resultatsesongen som er rett rundt hjørnet er over?

Det er et globalt fenomen. Mens det ved inngangen til året var ventet pen vekst i børsnoterte selskapers fortjeneste per aksje i år, er vekstforventningene nå nærmest radert ut.