Handelsbanken: Sterke boliginvesteringer veier opp for oljesvikt

Boligprisene vil fortsette å stige raskt på kort sikt, men styrket boligbygging kan virke prisdempende over tid, mener Handelsbanken.

MER PENGER I BOLIG: Sterke boliginvesteringer styrker norsk økonomi, mener Handelsbanken. Bildet viser nye boliger som bygges på Ensjø i Oslo.

Lise Åserud NTB scanpix
  • Geir Molnes
Publisert: Publisert:

I sin ferske konjunkturrapport, sluppet klokken 22.00 mandag kveld, tar Handelsbankens seniorøkonom Marius Gonsholt Hov for seg det norske boligmarkedet.

I analysen slår banken fast at det først og fremst er endringer på etterspørselssiden som har trukket boligprisene oppover det siste året.

– Etterspørselen har tatt seg mye opp. Rentene er lave og usikkerheten i norsk økonomi har sluppet taket, sier Gonsholt Hov til E24.

Han forteller at boliginvesteringene stimulerer norsk økonomi, og demper fallet fra oljebremsen.

– Prisveksten bidrar til mer byggeaktivitet. Den skyter fart nå. Vi har passert punktet der boliginvesteringer er større enn oljeinvesteringer. Det veier veldig opp for fallet i oljeinvesteringer at boliginvesteringene stiger så mye som de gjør, sier Gonsholt Hov.

Han tror vi boliginvesteringene kan øke med 8 prosent i år.

Et delt boligmarked

Mens boligprisene har skutt fart på Østlandet generelt og i Oslo spesielt, preges fortsatt Rogaland og Agder-fylkene av de kraftig reduserte oljeprisene siden 2014. Disse forskjellene tror banken vil vedvare fordi effekten av oljeprisfallet rammer ulike deler av landet på forskjellige måter.

– Det er en veldig ulik realøkonomisk utvikling i norsk økonomi. Det går bra på Østlandet, mens oljefylkene fortsatt sliter med høyere ledighet, sier Gonsholt Hov.

Les også

Boligmarkedet koker i Oslo: - I 2020 er vi på 100.000 kvadratmeteren

Han tror den økte byggetakten på Østlandet vil virke prisdempende på sikt, men at det vil ta tid før denne effekten slår inn.

I mellomtiden legger Handelsbanken til grunn at prisene «vil fortsette å stige raskt».

Samtidig påpekes det at en potensielt overdreven boligbygging kan bidra til en sterkere korreksjon i boligmarkedet enn det som ellers ville skjedd.

Kan ha høyere gjeld

Den internasjonale trenden med lavere renter enn normalt fører til at husholdningene kan betjene større lån enn før. Gonsholt Hov mener det er rasjonelt å tilpasse seg det nye nivået.

– Det er ikke en farlig utvikling, men en optimal respons. Det man kan bekymre seg for er at enkelte grupper får mer gjeld enn de tåler og at de er sårbare for renteheving, sier han.

FRYKTER IKKE GJELDSKRISE: Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener det er fornuftig å tilpasse seg et lavere rentenivå.

Handelsbanken

Gonsholt Hov viser imidlertid til at det må skje fundamentale endringer i økonomien for at renten skal stige veldig mye.

– Rentene er lave nå blant annet grunnet svak produktivitetsutvikling. Det investeres mindre og det etterspørres lite kapital. Hvis dette snur, så vil produktivitetsveksten være mye høyere og vi vil få høyere inntektsmuligheter. Da vil vi også tåle høyere renter, sier han.

Utelukker ikke boligboble

Boligprisene har hatt en sterk utvikling de siste årene, med en vekst på hele 7,1 prosent siden starten av året. Flere økonomer mener nå at vi kan stå midt oppi en boligboble, mens andre avviser boblespekulasjonene. Selv utelukker ikke Gonsholt Hov at Norge kan være inne i en boligboble.

Les også

Økonomi-nestor frykter boligboble – dette mener han myndighetene bør gjøre

«Selv om vi ser flere fundamentale grunner til at boligprisene nå stiger raskt i områder slik som Oslo, kan vi ikke fullstendig utelukke at det er en boble på gang», skriver han i rapporten.

Han viser til at det kan være et utslag av såkalt ekstrapolering inne i bildet. Det vil si at prisene forventes å stige i samme hastighet som de har steget hittil i år.

«Vi skal i hvert fall være på vakt for at dette kan forklare noe av etterspørselsskiftet som har skjedd i boligmarkedet i enkelte deler av landet.», skriver han.

Til E24 understreker han at banken i liten grad har analysert dette i rapporten.

– Men det er riktig å trekke det frem som en mulig risikofaktor. Vi ser at det er gode forklaringer på boligprisveksten. Men under tidligere bobler har det også være gode forklaringer på prisveksten basert på fundamentale drivere, selv om det har vist seg å være feil i ettertid, sier Gonsholt Hov.

Les også

Disse finansmetropolene risikerer å gå på en boligsmell

Les også

 – Ni av ti nordmenn kan sprette champagnen

Les også

SSB ser større fall i oljeinvesteringene i år

Les også

Fire av ti boligkjøpere flytter ikke inn

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Handelsbanken
  2. Boligmarkedet
  3. Økonomi

Flere artikler

  1. Handelsbanken: – Ikke starten på et krakk

  2. – Boligmarkedet har tatt plass som den nye oljemotoren

  3. Handelsbanken: Derfor er det ingen boligboble

  4. Økonom-nestor advarer mot boligboble på Østlandet

  5. Sterke boligpriser kan bane vei for tidligere renteoppgang