Solstad-sjefen åpner for midlertidig krisehjelp til vinteren

Ledelsen i Solstad prøver nå å stable en finansiell løsning på plass for å sikre rederiet i et blytungt supplymarked. Det kan ta flere måneder å lande en avtale med kreditorene, men ledelsen åpner for at de kan trenge midlertidig krisehjelp i mellomtiden.

HØY GJELD: Konsernsjef i Solstad Farstad Lars Peder Solstad. Arkivbilde.
Publisert: Publisert:

– Vi har ikke klart å bygge opp den bufferen vi hadde ønsket, sa Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad fra podiet på kvartalspresentasjoen onsdag.

Det var den 22. oktober at offshorerederiet Solstad kom med beskjeden om at de hadde gått i dialog med kreditorene for å finne en robust langsiktig finansiell løsning for selskapet.

Årsaken til dette er kombinasjonen av en blytung vintersesong i første kvartal, og en dårligere sommersesong i andre og tredje kvartal enn ventet, ifølge selskapet.

Med lavere rater og mindre å gjøre enn det man hadde håpet på i den viktige sommersesongen i år går man nå en ny lavsesong til vinteren i møte med «en lavere enn ventet likviditetsbuffer».

Selskapet har hittil i år svidd av 487 millioner kroner mer enn de har fått inn i kassen, slik at kontantbeholdningen har krympet fra 1,88 til 1,33 milliarder.

Tirsdag kveld kom regnskapet for tredje kvartal, og det viste en stabil omsetning på 1,4 milliarder kroner, samtidig som resultat etter skatt forverret seg fra -374,9 til -456,2 millioner kroner, målt mot samme periode i fjor.

Hittil i år har det samlede underskuddet vokst til 1,8 milliarder kroner.

Under resultatpresentasjonen onsdag ville ikke Solstad-ledelsen si så noe særlig konkret om hva slags løsning som må på plass, men han indikerte noe rundt når han tror en løsning kan være på plass:

– Det vil ta en stund, men kanskje til andre kvartal neste år, sa konsernsjef Lars Peder Solstad.

Ettersom selskapet har sagt at likviditeten kan bli presset allerede til vinteren, fikk Solstad-ledelsen spørsmål om ikke det blir for sent å lande en løsning til våren eller sommeren:

– Det kan være at det blir forskjellige steg her, svarte Solstad, og henviste til at det kan komme kortvarige grep før selve hovedløsningen er på plass.

Solstad-aksjen var ved lunsjtider onsdag ned 2,2 prosent etter at kvartalsrapporten ble sluppet, mens Hovedindeksen var opp en snau prosent. Aksjekursen er hittil i år halvert.

Les på E24+

Børskommentar: Det er det Solstad-regnskapet ikke forteller, som kan avgjøre skjebnen til aksjen

Driften går som vanlig

Selv om selskapets ledelse, kreditorer og eiere nå skal forsøke å spikre sammen en løsning, fortsetter rederiet driften som vanlig.

Men i markedet, har ikke utviklingen vært slik man hadde håpet foreløpig.

– Spotmarkedet, særlig markedet for ankerhåndtering og Nordsjøen, har vært svakere enn ventet. Det kommer et marked der vi kan få brukbare rater, men det ligger litt for langt ut i tid, sa Solstad-sjefen onsdag.

Overfor E24 utdyper han at aktørene i bransjen fortsatt er mer redd for å tape kontrakter enn de er opptatt av å få opp ratenivået på sikt, og at mange derfor godtar lave priser bare for å holde mest mulig av flåten i drift.

– Det er fortsatt for mange skip i markedet sammenlignet med aktiviteten, og det holder ratene nede, sier Solstad og fortsetter:

– Kundene er kostnadsbevisste, men det er jo vår jobb er å utfordre ratenivået hele tiden. Det er det bare vi og bransjen selv som kan gjøre.

– Er det riktig å tolke dere slik at fordi det ble færre kontrakter og lavere rater enn dere ventet, så har denne refinansieringsprosessen blitt utløst?

– Man vet jo at når man går inn i vintersesongen i Nordsjøen så er det lavere aktivitet enn i sommersesongen, og all erfaring tilsier at man har lavere inntekter. Når vi da ser på hva vi tror om markedet og likviditetsutviklingen vår vil vi være i forkant.

– Ville dere klart dere, og hatt en god nok buffer til vinteren nå, hvis markedet utviklet seg som dere trodde tidligere?

– Hvis markedene hadde utviklet seg sterkere tidligere så hadde vi det, sier Solstad.

Les også

Solstad Offshore tapte 447 millioner i tredje kvartal

Tror ikke de brenner like mye penger som forrige vinter

En av årsakene til at Solstad Offshore har plukket opp røret og ringt kreditorene er at selskapet har tæret kraftig på reservene sine. På ett år har kontantbeholdningen sunket fra 2,11 til 1,33 milliarder.

Mens driften siden nyttår har bidratt med 811 millioner etter løpende driftskostnader, har det gått med 941 millioner til renter og 150 millioner til avdrag. I tillegg kommer det utgifter på 214 millioner kroner til forskjellige investeringer i flåten.

Til sammen har selskapet brukt 486 millioner mer enn de har fått inn i kontanter siden nyttår, eller 583,5 millioner det siste året

Fortsetter de i samme tempo vil kontantbeholdningen krympe videre fra 1,33 milliarder nå til 746,6 millioner om ett år.

Rederikonsernet brant «bare» 41 millioner kroner netto i tredje kvartal, og det store pengesluket var i starten av året, i det som ikke kan betegnes på noen annen måte enn en beinhard vintersesong.

– Kan man forvente at det brennes like mye kontanter til vinteren nå som dere gjorde forrige vinter?

– Vi har sagt at vi tror markedet i vinter blir svakere, men ikke så svakt som forrige vinter. Vi har blant annet fått satt opp en del kontrakter på skip som ikke var på kontrakt sist vinter, så vi tror det blir bedre enn i fjor selv om markedet fortsatt er svakt.

– Hvor stor kontantbeholdning bør dere har som buffer mener du?

– Det er et sammensatt bilde, avhengig av lånevilkår og hvilken silo i selskapet man ser på, sier Solstad-sjefen.

Solstad har tidligere snakket om at de ville forsøke å selge et antall av skipene sine for å styrke finansene sine. Men det har skjedd lite, og da Solstad-ledelsen ble spurt om de fortsatt jobbet med å få til noen salg, svarte konsernsjefen:

– Vi har ikke noen aktiv salgsprosess gående nå.

Les også

Milliarder på spill for bankene i Solstad: Analytiker maner til gjeldskutt

Har nådd kostnadsmålet

Selv om det er vanskelig å gjøre noe med prisene i markedet, så har Solstad Offshore gjort flere grep internt for å øke lønnsomheten.

I tredje kvartal var blant annet administrasjonskostnadene 50 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor.

– Forbedringen i driftsresultatet vårt fra -130 til -21 millioner mot tredje kvartal i fjor handler om kostnadskutt, forklarte finansdirektør Anders Hall Jomaas.

I første omgang anslo man at det fusjonerte Solstad ville kunne oppnå årlige kostnadsbesparelser på 450 til 600 per år. Senere ble dette målet oppjustert til 700 til 800 millioner kroner per år.

– Har dere mer å hente i kostnadsreduksjoner nå, eller har dere oppnådd de besparelsene som man regnet med var mulige å oppnå?

– Vi er ikke langt unna å nå den årlige besparelsen hvis man sammenligner driftskostnadene i 2016 med der vi er nå, så den effekten er tatt ut. Det vil alltid være noe, men vi er fornøyd med å nådd målsettingen, sier Lars Peder Solstad.

Les også

Solstad Offshore frykter likviditetsskvis til vinteren: Ber om kreditorenes hjelp

Hver sin silo

Det som i dag er Solstad Offshore ble til gjennom en stor konsolidering i næringen som kom til blant annet takket være Kjell Inge Røkke og hans Aker, og John Fredriksen.

Aker kjøpte seg først opp i Solstad Offshore, og etter hvert fikk man innlemmet rederiene Rem Offshore. Deretter kom Farstad og det John Fredriksen-kontrollerte Deep Sea Supply også inn i gruppen.

Selv om det er snakk om et rederikonsern er selskapsstrukturen satt opp på en slik måte at de forskjellige enhetene er isolert i hver sin silo.

Det skal sikre at et mislighold eller en konkurs i et av de gamle rederiene ikke velter hele det fusjonerte Solstad.

Under presentasjonen ville hverken konsernsjefen eller finansdirektøren avsløre noen detaljer rundt hvordan utviklingen i de forskjellige siloene (enhetene) er, heller ikke om det er nok likviditet i konsernet til å betjene gjelden hvis man holder Farstad-delen utenom.

Av Solstad-konsernets gjeld på 29 milliarder, er nemlig gjeld tilknyttet Farstad på 7,61 milliarder nå klassifisert som kortsiktig gjeld (med et låneforfall mindre enn 12 måneder frem i tid).

– Farstad var i brudd med lånevilkårene og fikk en waiver (midlertidig fritak, journ.anm.) på 12 måneder bare, sa finansdirektør Anders Hall Jomaas.

Gjelden tilhørende Deep Sea Supply, som tidligere ble flyttet til kortsiktig, er nå tilbakeført til langsiktig gjeld, forklarte finansdirektøren.

Les også

Svakere bunnlinje for Lundin

Les også

Fred. Olsen Energy varsler ny redningsplan

Les også

Har sikret seg britisk flylisens før brexit

Publisert:
Gå til e24.no