Seadrills redningsplan: Staten og bankene slipper tap

Hverken den norske staten eller bankene vil måtte ta tap i henhold til den redningsplanen som Seadrill etter planen skal legge frem om få timer.

Investor og skipsreder John Fredriksen er nå i innspurten i maratonforhandlingene om å redde riggkjempen Seadrill. Arkivbilde.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
  • Marius Lorentzen
Publisert:,

E24 får opplysningene bekreftet av to uavhengige kilder med innsyn i prosessen og forhandlingene som pågår bak lukkede dører. Kildene ønsker ikke å stå frem med navn fordi planen ikke er offentliggjort ennå.

Dermed slipper norsk skattebetalere å måtte ta en del av regningen for redningsoperasjonen.

Ledelsen og styret i Seadrill, med John Fredriksen og hans folk i spissen, har forhandlet med banker, kreditorer, verft og andre aktører i over ett år, i et forsøk på å redde riggkjempen.

Opprinnelig indikerte Seadrills ledelse at man kunne få på plass en løsning i fjor sommer, men fristene har stadig blitt skjøvet. I sommer ble Seadrill enig med bankene om at man på eller innen 12. september skulle få på plass en endelig løsning.

Denne siste fristen sammenfaller med to andre viktige gjeldsforfall, som E24 omtalte tirsdag morgen. Det er ennå ikke kjent akkurat når Seadrill vil offentliggjøre planen, men det er snakk om under ett døgn slik situasjonen ser ut nå.

Les også

Slik havnet Seadrill i gjeldsknipen

Staten slipper tap

Midt oppe i hele redningsplanen står den norske staten. På samme måte som Nordea og andre banker har Eksportkreditt Norge gitt pantsikrede lån til Seadrill.

Som E24 skrev mandag er disse lånene garantert av det statlige organet GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt), og hvis de sikrede kreditorene måtte gå med på nedskrivninger av lånene, så ville det ført til at norske skattebetalere måtte tatt deler av regningen for krisen i Seadrill.

Dette er imidlertid ikke tilfellet, etter det E24 får opplyst. For i planen som skal legges frem legges det ikke opp til noen nedskrivninger i de sikrede lånene. Det som de pantsikrede kreditorene trolig må regne med er å forlenge låneforfallet med om lag fem år og utsette avdragsbetalinger.

Alle detaljene i planen er imidlertid ikke kjent, så det er usikkert om deler av den sikrede gjelden kan bli konvertert til aksjer. Det har vært tilfelle i andre restruktureringer i offshorebransjen tidligere, og GIEK har fått deler av sin utestående gjeld konvertert til aksjer i både Farstad og Havila Shipping.

Les også

Borr Drilling mener markedet har snudd: – Vi kan være lønnsomme når andre går med tap

Et spørsmål om fordeling

At de sikrede kreditorene unngår tap, vil trolig føre til at konsekvensene for de usikrede kreditorene og aksjonærene blir svært tøff.

Seadrill har tidligere åpent skrevet at «den omfattende restruktureringsplanen vil kreve en betydelig nedskrivning eller konvertering (til aksjer, journ.anm.) av våre obligasjoner (den usikrede gjelden, journ.anm.), i tillegg til nedskrivninger og tap for andre aktører, inkludert skipsverftene».

Selskapet har heller ikke lagt skjul på at dagens aksjonærer ikke kan regne med å sitte igjen med noe særlig etter restruktureringen ettersom aksjene deres etter all sannsynlighet kommer til å bli kraftig vannet ut. Det skjer trolig gjennom at det kommer inn et stort antall nye aksjer fra emisjonen og konvertering av usikret gjeld.

I den siste kvartalsrapporten fra 24. august skrev selskapet også at «det er trolig» at selskapet kommer til å hente inn rundt en milliard dollar i ny kapital som en del av redningsoperasjonen (snaue åtte milliarder kroner etter dagens kurs).

Her kommer storaksjonær John Fredriksen etter alt å dømme trolig til å spytte inn en betydelig sum selv. Hvilken kurs emisjonen vil foregå på, og om deler av kapitalinnhentingen vil skje gjennom nye obligasjoner, er imidlertid ikke kjent.

Her kan du lese mer om

  1. Seadrill
  2. John Fredriksen
  3. Sevan Drilling

Flere artikler

  1. Her er floken Seadrill må løse

  2. Usikkert om Seadrills redningsplan er god nok

  3. Norske skattebetalere kan tape på Fredriksens rigg-havari

  4. Annonsørinnhold

  5. Svarer blankt nei til Norske Skog-kreditorenes mottilbud

  6. Disse kan tape mest på Seadrills kriseløsning