Telenor og Schibsted byttehandler annonsetjenester

Telenor og Schibsted har inngått en bytteavtale der de overtar hverandres andeler i fellesforetak om markedsplasser på nett i Latin-Amerika og Asia. Telenor noterer seg en milliardgevinst.

Finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup (t.v.) og konsernsjef Sigve Brekke i Telenor
Publisert: Publisert:

Telenor og Schibsted inngikk i 2013 avtaler om å gå sammen i felleseide selskaper som skulle eie markedsplasser på nett i Latin-Amerika og Asia.

Nå selger Telenor sin eierandel på 25 prosent i OLX i Brasil og 50 prosent i Yapo i Chile, slik at Schibsted nå eier henholdsvis 50 og 100 prosent av disse selskapene.

Samtidig overtar Telenor Schibsteds andeler i tilsvarende selskaper i Malaysia, Vietnam og Myanmar. Telenor kjøper også ut den tredje aktøren i disse selskapene, Singapore Press Holdings, slik at Telenor nå eier 100 prosent av de ledende markedsplassene på nett i disse landene.

– Samarbeidet mellom selskapene fortsetter på en mindre skala i utvalgte asiatiske markeder, skriver Schibsted i en børsmelding om sitt forhold til Telenor fremover.

Telenor, Schibsted, Naspers Ltd. og Singapore Press Holdings vil fortsette å eie selskaper i Thailand og Indonesia sammen.

Milliardgevinst for Telenor

På grunn verdiforskjellene mellom selskapsandelene vil Schibsted betale ut Telenor med 406 millioner dollar, rundt 3,4 milliarder kroner.

Schibsted skriver i en børsmelding at selskapet finansierer dette gjennom å ta opp lån.

Telenor melder at de samtidig skal ut med 110 millioner dollar (om lag 900 millioner kroner) for å kjøpe ut Singapore Press Holdings fra de tre asiatiske landene.

Netto regner Telenor med en positiv kontanteffekt på 2,5 milliarder kroner, og en regnskapsgevinst på 3,5 milliarder. Telenor skriver samtidig ned verdier for 300 millioner kroner relatert til de asiatiske eierandelene.

Finansdirektør Jørgen Arentz Rostrup i Telenor sier at Telenor ønsker å konsentrere virksomheten i nettbaserte annonsetjenester rundt de landene Telenor har mobilvirksomhet i Asia.

– Dagens transaksjon viser at vi har skapt betydelige verdier gjennom våre investeringer innen online markedsplasser. Vi har hatt et godt samarbeid med våre partnere siden starten i 2013. Vårt arbeid med å forenkle Telenor-konsernets portefølje fortsetter imidlertid, og vi ønsker nå å fokusere vår virksomhet i geografiske områder som er viktige for oss, sier finansdirektør Arentz Rostrup i Telenor.

Transaksjonene ventes fullført innen utgangen av juni.

NB! Enkelte ansatte i E24 eier aksjer i Schibsted ASA gjennom programmer for aksjesparing blant ansatte i konsernet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om