Domstolen i New York refser Frontline for «utilgivelig timing»

Avviser Frontlines forsøk på å stanse flåtekjøp.

AVVIST: John Fredriksens Frontline har ikke fått gehør for sitt søksmål av DHT.

Foto: Thomas Nilsson VG
  • Anders Park Framstad
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

Etter at Frontlines forsøk å sluke rederiet DHT ble avvist kom BW Group på banen og gikk inn som storeier, noe som blokkerte John Fredriksen-rederiets frieri.

Fredriksens Frontline så likevel ikke ut til å ha gitt opp.

Selskapet varslet nemlig søksmål mot BW og DHT, der det fremgår at retten bes om blant annet å stanse avtalen med BW Group. Søksmålet ble levert til høyesterett i New York tirsdag.

Tidligere torsdag opplyste imidlertid DHT til E24 at Frontlines klage ble avvist, og nå har det kommet flere detaljer rundt rettens beslutning.

I avgjørelsen, gjengitt av DHT, fremgår det at Frontlines argumenter og anmodningen om å utstede en midlertidig forføyning avvises på grunn av blant annet «utilgivelig timing» av rederiets søksmål.

Videre vises det til at Frontline ikke har etablert en tilknytning mellom den aktuelle domstolen og enten DHT, selskapets styre eller BW.

Domstolen mener også at Frontline ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort en viss sjanse for at kravet vil vinne frem etter gjeldende rett på det nåværende stadiet.

Går videre med BW-avtale

I dokumentet som ble innlevert fra Frontline vises det ellers til at det er fremmet et nytt bud på DHT, da på 0,8 aksjer i Frontline per DHT-aksje.

Konsernsjef Svein Moxnes Harfjeld fortalte imidlertid at de gikk videre med BW-avtalen.

– Vår avtale med BW går som planlagt og har i dag tatt over det første av skipene som er kjøpt, sa han.

Avtalen Frontline ville sette en stopper for ble kunngjort i siste halvdel av mars.

Gjennom denne kjøper DHT Holdings en flåte av 11 store oljetankskip (VLCC) fra Sohmen-familiens BW Group med oppgjør i aksjer og kontanter, noe som betyr at sistnevnte vil bli eier av omtrent en tredjedel av aksjene i DHT.

Avtalen betyr også at BW Group får en eierandel som kan blokkere John Fredriksen-sfærens oppkjøpsfrierier.

Avvist frieri

I slutten av januar varslet nemlig Fredriksens tankrederi Frontline at det ønsket å sluke DHT Holdings, etter at det hadde kjøpt 16 prosent av aksjene. Ifølge Frontline ville kombinasjonen skapt verdens største tankrederi.

Men frieriet ble blankt avvist av de to konsernsjefene i DHT. I et brev til aksjonærene sendt ut i februar sa de at budet undervurderte selskapet.

– Frontline foreslo å betale for oss med sterkt oppblåste Frontline-aksjer som handles betydelig over de underliggende skipsverdiene, skrev blant annet DHT-ledelsen.

Isteden snudde altså DHT seg rundt og inngikk avtalen der det kjøper seg en større flåte og får inn en ny dominerende eier.

Les også

DHT: Frontlines søksmål avvist av retten i New York

Les også

Frontline fikk ikke kjøpe tankrederi – varsler søksmål

Les også

Fredriksen selger seg ned i tankrederi

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Frontline

Flere artikler

  1. DHT: Frontlines søksmål avvist av retten i New York

  2. Frontline fikk ikke kjøpe tankrederi – varsler søksmål

  3. Frontline med nytt oppkjøpstilbud til DHT - får frist på 24 timer

  4. BW Group inn i DHT – blokkerer Fredriksens oppkjøpsforsøk

  5. DHT: Frontlines søksmål er avvist av retten