Fredriksens riggimperium: 77 milliarder «borte» på tre år

Elendige markedsforhold over flere år har redusert riggverdiene i Seadrill og søsterselskapene betraktelig. Fallet siden 2014 er på over ni milliarder dollar, tilsvarende drøyt 77 milliarder norske kroner, ifølge verdsettelsesfirma.

NEDTUR: Riggverdiene er ikke i nærheten av hva de var for bare få år siden. Dermed blir John Fredriksens riggimperium mindre verdt.
  • Anders Park Framstad
Publisert: Publisert:

Når Seadrill legger frem tall den 23. februar, er det ganske nøyaktig et år siden det ble klart at selskapet skal gjennom en større refinansiering.

Bakteppet da besto av vanskelige markedsforhold, forårsaket av lav aktivitet og stort overskudd av rigger i markedet, kombinert med høy gjeld og flere store låneforfall i horisonten.

Opprinnelig skulle planen foreligge før den påfølgende sommeren, men dette viste seg ganske snart å være altfor optimistisk. Det siste tidspunktet som er kommunisert, er april 2017.

Siden den gang har imidlertid pilene pekt videre nedover.

Selv om oljeprisen har hentet seg noe inn og man ser tegn til gryende investeringsvilje, viser ferske tall E24 har fått tilgang til at verdiene i John Fredriksens riggimperium har skrumpet inn betraktelig.

Betydelig verdifall

Data fra Vesselsvalue viser at Seadrill-flåten ved begynnelsen av 2017 hadde en anslått verdi på rundt 7.078 millioner dollar.

Dette er en reduksjon fra 9.899 millioner et år i forveien, og et fall fra 11.390 millioner dollar før oljebremsen satt inn i 2014.

Dersom man inkluderer både Seadrill og de tilknyttede selskapene Seadrill Partners, Sevan Drilling og North Atlantic Drilling, sitter disse på 9.803 millioner dollar i riggverdier.

Dette er en nedgang fra 14.113 milliarder ved inngangen til 2016 og 19.101 millioner på samme tid i 2014.

Oppsummert er de estimerte verdiene i John Fredriksens riggselskaper redusert med 9.298 milliarder dollar – tilsvarende drøyt 77 milliarder norske kroner – gjennom de siste årenes nedgangssyklus.

Høy gjeld

Det ovennevnte kan utgjøre et kompliserende element i den pågående restruktureringsprosessen.

Ved forrige kvartalsrapportering, som gjaldt for perioden frem til utgangen av september, hadde Seadrill 8.948 millioner dollar i netto rentebærende gjeld.

På samme tidspunkt var selskapets rigger, inkludert nybygg, bokført med en verdi på 16.006 millioner dollar.

Les også

Finansavisen: Trøim handler rigger på billigsalg

Det bør legges til at det de siste årene ikke har vært noen overflod av datapunkter som kan brukes til å fastsette nøyaktige verdier i riggmarkedet, men det er vanskelig å argumentere for at det er mye verdi igjen i Seadrills egenkapital.

Dette kan også bety at man vil kunne se ytterligere nedskrivninger allerede ved neste rapportering.

E24 har rettet et knippe spørsmål til Seadrill i sakens anledning. Selskapet nøyer seg imidlertid med å vise til at de utleder de bokførte riggverdiene i tråd med amerikanske regnskapsregler.

Stort forfall i høst

– I og med at det er årsslutt kan det bli litt justeringer. Ved tredje kvartal justerte de verdien av posisjonen i Seadrill Partners, og det kan godt være det kommer ytterligere nedskrivninger, men vi venter ikke veldig store endringer i bokført flåteverdi, sier analytiker Sondre Stormyr i Danske Bank på spørsmål om de venter nedskrivninger av flåteverdiene i forbindelse med neste kvartalsrapportering.

Les også

Mot hard deadline for «norgeshistoriens vanskeligste restrukturering»

– Dette betyr ikke så ekstremt mye, for det vil neppe bety at selskapet kommer i brudd med sine lånebetingelser. Hva de sier om fremtiden, inkludert refinansieringen, har mer å si enn hva de gjør med de bokførte verdiene ved årsslutt, sier Stormyr.

Det at restruktureringen er på overtid, kan ha noen positive sider.

Seadrill er ikke ventet å være selskapet hvis flåte rammes hardest av de dårlige tidene. Dette kan bety at tiden er Seadrills venn, i form av at andre selskaper skraper rigger og på den måten skaper et strammere marked.

Videre kan oljeprisen komme opp ytterligere, og investeringsaktiviteten hos selskapenes kunder kan forbedres i takt med eller i påvente av dette.

Uendelig lenge kan imidlertid ikke Seadrill vente. I midten av september forfaller et obligasjonslån med nominell verdi på hele én milliard dollar, og dette kan bli en hard deadline for selskapet.

– Vi tror det kommer noe innen utgangen av april. Om det blir i fjerdekvartalsrapporten eller senere er litt vanskelig å si, sier Stormyr.

– Av praktiske årsaker kan de ikke skyve bankforfallene fra slutten av april helt til obligasjonslånet forfaller i september, så vi er ganske nær en hard deadline.

Les også

Økte forventninger før børskjempene skal i ilden

Les også

Finansavisen: Trøim handler rigger på billigsalg

Les også

Seadrill har redusert kvartalskostnadene med 2,8 milliarder på to år

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Seadrill
  2. John Fredriksen

Flere artikler

  1. Analytiker om Seadrill: – Økt sannsynlighet for at de må gå via rettssystemet

  2. Usikkert om Seadrills redningsplan er god nok

  3. Tjente 130 mill. på ellevill Seadrill-oppgang

  4. Betalt innhold

    Skjebnedager for Seadrill og North Atlantic Drilling

  5. Analyseselskap anslår kraftig verdifall i kriserammede riggselskaper