Bjerke: - Økte marginer er helt nødvendig

Milliardvekst for storbanken DNB etter at den skrudde opp renten tidligere i år.

SOLID FRA NORGES STØRSTE: Rune Bjerke og DNB økte har økt inntekten i høst.
  • Even Landre
Publisert:

Storbanken DNB har skrudd opp marginene på utlån i løpet av det siste halve året. Det vises i bankens resultater.

I årets tredje kvartal oppnådde banken et resultat på 4.881 millioner kroner, en økning på 1.341 millioner fra samme periode i fjor.

Resultatet er også langt bedre enn det markedsanalytikerne hadde sett for seg. Ifølge Dow Jones Newswires var det ventet et resultat på 3.870 millioner kroner.

Banken opplyser at den omdiskuterte renteøkningen som ble gjennomført i første halvår, bidro til at netto renteinntekter økte med 15,9 prosent og utlånsmarginene med 0,41 prosentpoeng fra tredje kvartal i fjor.

I tall økte banken sine netto renteinntekter fra 6,8 milliarder kroner i fjorårets tredje kvartal, til 7,9 milliarder kroner i årets periode.

Resultatøkningen bidrar til å øke kjernekapitalen for å møte kravene fra myndighetene.

Les også: Johnsen stiller strengere krav til bankene

Helt nødvendig

Konsernsjef Rune Bjerke opplyser at utlånsvolumet var tilnærmet uendret i kvartalet på grunn av lavere fart i norsk økonomi, men påpeker at DNB likevel hadde god vekst i det underliggende resultatet, og økte marginene på utlån.

- Økte marginer er helt nødvendig for å nå myndighetenes krav til de norske bankene. DNB må øke lønnsomheten ytterligere de neste årene for å komme i mål med myndighetskravene som ligger på bordet nå, sier Bjerke.

Det siste året har DNB økt kjernekapitalen med rundt 200 millioner kroner hver uke for å tilfredsstille myndighetenes krav. Ren kjernekapitaldekning etter overgangsreglene økte fra 10,0 prosent i tredje kvartal 2012 til 11,0 prosent inkludert 50 prosent av resultatet.

Ser man på DNBs marginøkninger hittil i år, bidro disse til at netto renteinntekter har økt med 2,1 milliarder kroner. Samtidig økte utlånsvolumene med 1,4 prosent.

Følg DNB-aksjen med E24 BØRS

Fjernet 1.049 årsverk på ett år

DNB-sjef minner om at de i tillegg til at nedskrivningene var lave dette kvartalet klarte vi å nå målet om flate løpende nominelle kostnader.

- Restruktureringstiltakene våre har begynt å virke, og vi har redusert antall filialer og samlet produksjonsvirksomheten vår til færre geografiske steder. Siden tredje kvartal i fjor er antall årsverk i gjennomsnitt redusert med 1.049, sier Bjerke.

E24 dekker DNBs presentasjon torsdag formiddag, og kommer med mer.

Knuste analytikerne

Den solide pengestrømmen som har tatt veien inn i DNB-kassen i høst bidrar også til at bankens resultater bedre enn analytikernes forventninger.

Ifølge Dow Jones Newswires hadde analytikerne sett for seg et resultat på 3,87 milliarder kroner, men det faktisk endte på 4,88 milliarder kroner.

Analytikerne så for seg netto renteinntekter på 7,73 milliarder kroner, mens det faktisk endte med på 7,9 milliarder kroner.

Tap på utlån gikk også i riktig retning, og endte på 475 millioner kroner, mens analytikerne så for seg tap på utlån i størrelsesorden av 835 millioner kroner.

Resultat før skatt endte på 6,33 milliarder kroner, mens analytikerne ventet 5,25 milliarder kroner.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Knallresultat fra DNB

  2. DNB med sterkere resultat enn ventet for 2015

  3. Bedret resultatet med over én milliard

  4. DNB økte resultatet med en halv milliard

  5. DNB jekker opp utbyttet til 11,6 milliarder