– Blackstone vurderer å ta kontroll over Norske Skog

Den amerikanske investeringsfondet skal ha planer i Norske Skog.

AMERIKANSK KONTROLL: Norske Skog kan havne under kontrollen til investor og aksjonær Blackstone.

Gorm Kallestad NTB scanpix
Publisert:,

Det amerikanske investeringsselskapet Blackstone skal ha store planer for Norske Skog.

Balcstone-fondet GSO Capital Partners er største aksjonær i Norske Skog med en eierandel på 10,59 prosent, i tillegg til at de også er en betydelig kreditor i det gjeldstyngede skogindustriselskapet.

Nettstedet Euwid Pulp and Paper skriver at EU-kommisjonen har annonsert at Blackstone har varslet at de har en intensjon om å skaffe seg fullstendig kontroll over Norske Skog.

Norske Skog er for tiden i intense og kompliserte forhandlinger med sine kreditorer om en restrukturering av gjelden i selskapet. Slike prosesser kan også føre til omfattende endringer på eiersiden.

Selskapet holder for øvrig på med en betent gjeldsombytteprosess, der tidsfristen på et tilbud til eierne av obligasjoner som løper til 2016 og 2017 nylig ble skjøvet grunnet en forføyning initiert av Citibank.

– Vi vil kraftfullt forsvare Norske Skogs posisjon. Vi oppfatter kravene fra saksøkerne som grunnløse. Vårt tilbud til obligasjonseierne gagner i sterk grad alle selskapets interessenter, sier Sven Ombudstvedt.

I samme børsmelding opplyste selskapet at eiere av obligasjoner med forfall i 2016 og 2017 tilbys ombytte av nåværende obligasjoner til en blanding av nye usikrede obligasjoner, evigvarende obligasjoner, obligasjoner med sikkerhet i varelager og kundefordringer og aksjer.

Blackstone er storeiere av disse lånene, om disse byttes om til aksjer vil Blackstones eierandel i selskapet øke. Meldingen til EU-kommisjonen kan være en konsekvens av dette.

Det har søndag ikke lyktes E24 å komme i kontakt med hverken kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig eller ansvarlig for investorkontrakt Tom Rogn i Norske Skog.

Her kan du lese mer om