Norske Rune trader svingninger i hjertet av London

Når det er uro i markedene, er sjansene størst for god avkastning i spesialfondet til Rune Madsen.

SATSER SÅ DET SVINGER: Rune Madsen og partneren Rasmus Anderson har startet opp volatilitetsfondet Runestone Capital.

Foto: Privat
  • Anders Park Framstad
Publisert: Publisert:

– Uken før brexit økte volatiliteten 50 prosent, mens den så halverte seg de neste seks ukene. Her kommer forskjellen mellom magefølelse og kalkulert risiko inn. Man kan ofte bli redd og forandre synspunkter når ting er usikkert, men det er viktig å ikke la følelsene spille inn, sier Rune Madsen i Runestone Capital til E24 på telefon fra Kensington High Street i London.

– Vi tjente penger i uken inn mot brexit og uken etter brexit, men mer i uken før brexit enn uken etterpå.

Nordmannen har, etter en omfattende karriere i noen av de mest profilerte internasjonale meglerhusene i verden, startet sitt eget fond, basert på en modell utenom det vanlige.

Modellen skal forklares under, men før vi går videre er det nødvendig å definere noen uttrykk som er sentrale i Madsens redegjørelse:

Runestone Capital Fund er et absolute return-fond som kun investerer i VIX-relaterte produkter. Absolute return-fond er fond som søker absolutt avkastning, ikke avkastning målt opp mot eksempelvis en referanseindeks.

Volatilitet er enkelt forklart svingninger markedet. VIX-indeksen, hvis fulle navn er CBOE Volatility Index, omtales gjerne som «fryktindeksen». Egentlig er det kun en indeks som speiler den impliserte volatiliteten i indeksopsjoner på S&P 500 de neste 30 dagene.

– På godt norsk betyr dette at vi investerer i aksjevolatilitet, men vi handler ingen enkeltaksjer eller indekser, kun volatilitet, sier Madsen.

Saken fortsetter under grafen ...

VOLATILITET: Grafen viser utviklingen på VIX-indeksen de siste årene. Indeksen er i noen grad et tilbakeblikk på stemningen i markedet, som var svært nervøs sommeren i fjor, da frykt for den kinesiske veksten og ringvirkninger i råvaremarkedene skapte store svingninger. Brexit skimtes til høyre.

Foto: Infront

– Høy volatilitet er bra for avkastningen

Investeringene i volatilitet gjøres basert på matematiske modeller som beregner den statistiske sannsynligheten for hvordan svingningene vil bli de neste 24 timene.

– Vi har brukt seks år på å utvikle modellene. De er lagt opp for å fungere over en syklus, ikke et spesifikt marked, og er ikke korrelert til aksjemarkedet. Det betyr at tilsvarende utvikling i aksjemarkedet over to måneder vil gi forskjellig avkastning for fondet, sier Madsen.

Runestone er ikke et fond som har spesialisert seg på spesifikke hendelser som skaper usikkerhet i markedet – lik brexit-eksempelet i innledningen av saken, som tjener som et eksempel for å illustrere det bakenforliggende.

Det er det å forutsi utviklingen i volatiliteten i seg selv som er nøkkelen.

Madsen forteller at modellen har vist positive resultater både i høy- og lavvolatilitetsmarkeder, men han medgir at oppsiden er størst når det svinger skikkelig.

– I et høyvolatilitetsmarked er avkastningen større. Men det er også utfallsrommet, og man får dermed både de beste og de dårligste dagene. Men i snitt er høyere volatilitet bra for avkastningen.

Når modellene peker ut en retning, handler så Runestone-forvalterne kun én ting: VIX-futures og exchange traded notes (børsnoterte verdipapirer) hvis verdi utledes fra VIX-futures.

Så langt har dette vært svært vellykket, ifølge Madsen.

– Modellen er testet siden første januar 2006, til og med mai 2015, da vi gikk «live». De 16 månedene vi har hatt aktivitet er vi opp i 13 av dem, og i den dårligste 12-månedersperioden er vi opp 10,1 prosent. Så langt i år er vi opp 34 prosent, sier han.

Fjerner føleri

Hvordan endte Madsen som volatilitetsfondsforvalter?

Nordmannen forteller at han og medgrunnlegger Rasmus Andersen gjennom sine karrierer har vært eksponert for mange forskjellige investeringsstrategier, både i selskapene de har jobbet i og gjennom ting de har utviklet selv.

På Madsens CV står blant annet store navn som Morgan Stanley og Credit Suisse.

Les også

DNB: Her er truslene mot verdensøkonomien

Fra 2009 startet de to partnerne å handle med amerikansk, aksjeindeksert volatilitet, som et tillegg til andre typer strategier. Og etter hvert besluttet de å satse på dette som en frittstående strategi.

– Det sto da klart for oss at dette var den beste måten å forvalte penger på, fordi det ikke er avhengig av et høyere eller lavere marked eller høye eller lave renter. Både historisk testing og reell avkastning har vist at det er en måte å tjene penger på over tid, uavhengig av hvilken syklus man er i, sier Madsen.

– Vi føler at styrken vår er at man fjerner «biases» – hva du tror, føler eller synes – og ikke preges av om man har våknet på riktig eller feil side av sengen. Sånne ting eliminerer man når man baserer seg på matematiske modeller.

I vekst

Målt mot mer konvensjonelle hedgefondinvesteringer er VIX-papirene fortsatt en forholdsvis moderat aktivaklasse i størrelse. Men Madsen forteller at den er raskt voksende.

– Det vi handler, handles for litt over 10 milliarder dollar hver dag. I fjor var snittet syv milliarder hver dag, mens det i 2011 var 2,3 milliarder. Så aktivaklassen har vokst og vokser mye. Men vi har ikke sett noen som har samme type strategi som vi har, mange har en overvekt mot enten lang eller kort, eller denne typen ting, sier han.

Lang vil i denne sammenhengen innebære å ta en posisjon med forventning om oppgang, mens kort er det motsatte. Chicago Board Options Exchange, som står bak VIX, har sammen med byrået Eurekahedge laget fire underklasser: Long biased, tail risk, short biased og relative value.

Runestone er eksponert – og i føringen – blant 77 fond i den sistnevnte klassen.

Ifølge Madsen har de den siste tiden, ikke usannsynlig basert på den meget solide avkastningen, har opplevd økt etterspørsel. Og Runestone-forvalterne venter en betydelig større kapitalstrøm inn de kommende månedene.

– Vi har 10 millioner dollar til forvaltning nå, og tror vi kan ha 20 i løpet av et par måneder.

Les også

Slik bør du reagere på «selg alt»-overskrifter og spådommer om børsfall

Les også

Forutså juli-fallet – nå spår han enda lavere oljepriser

Les også

– Brexit begynner å se ut som en «non event»

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Fondssparing

Flere artikler

  1. Satser på norsk fondsgründer i London

  2. Norsk premiefond i London legges ned etter fire år

  3. Svakt 2018 for norske hedgefond: Premiefond falt 22 prosent i fjor

  4. Atomtrusler skaper uro i markedet: – Ubehagelig når det er så ustabilt

  5. Betalt innhold

    En av Wall Streets mest populære handelsstrategier svikter