DNB topper listen: Er Europas mest motstandsdyktige bank

Hvis økonomien lammes de tre neste årene, så er ikke DNB den banken som vil gråte mest i Europa. Den norske storbanken kommer særdeles godt ut av stresstestene til Den europeiske bankmyndigheten.

TIPP-TOPP: DNB-sjef Rune Bjerke har god grunn til å smile etter resultatene fra stresstestene til Den europeiske bankmyndigheten.
Publisert:

Den banken som ville tapt minst kapital i en resesjon er norske DNB, skriver Bloomberg – som beskriver banken som Europas mest motstandsdyktige.

Nylig stresstestet Den europeiske bankmyndigheten (EBA) over 50 banker som til sammen utgjør 70 prosent av den finansielle industrien i Europa.

Stresstesten har til hensikt å måle hvor mye kapital bankene sitter igjen med hvis økonomien lammes i tre år.

DNB: – Tilfreds med resultatene

Resultatene fra stresstesten viser at det norske bankkonsernets rene kjernekapitaldekning ikke påvirkes av at ekstremt scenario.

– DNB er tilfreds med resultatene for stresstesten, som demonstrerer at banken har en robust inntjeningskapasitet og kapitalposisjon, heter det i en uttalelse fra banken.

Les også

Kredittratingbyrå ser mørkere på norske bankers utsikter

Utenom upåvirket kjernekapital viste stresstesten at DNB ville opprettholdt et positivt resultat før utbytte gjennom hele testperioden som gikk fra 2016 til 2018.

Videre ville nedskrivninger på utlån i stresstesten økt til 24 milliarder kroner i de tre årene. Netto renteinntekter og netto gevinster på finansielle instrumenter ville blitt redusert kraftig.

Årsresultatet ville falt til 1,1 milliarder kroner i 2018. Til sammenligning leverte banken et resultat for 2015 på 24,7 milliarder kroner etter skatt.

DIREKTØR: – Finanstilsynet har ikke behov for å iverksette spesielle tiltak som en følge av EBAs stresstest, sier Emil Steffensen i Finanstilsynet.

Finanstilsynet: – Ikke behov for tiltak

DNB var den eneste norske banken som deltok i den europeiske stresstesten.

Tidligere i år stresstestet Finanstilsynet flere norske banker. Scenarioet var at boligprisene faller med 18 prosent frem til 2020 og oljeprisen forblir lav.

– Samlet sett har norske banker et bedre utgangspunkt for å møte tilbakeslag enn tidligere. Testen viser at bankene kan klare et relativt sterkt tilbakeslag i norsk økonomi, men at enkelte banker ikke er rustet for å stå imot store utlånstap, uttalte direktør for finans- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen.

Les også

Få kvinner i finans - DNB tar grep

Europeisk bankuro

Etter resultatene fra den europeiske stresstesten nå ser det ut til at byråkratene i Finanstilsynet kan la feriepulsen fortsette litt til.

– Finanstilsynet har ikke behov for å iverksette spesielle tiltak som en følge av EBAs stresstest, kommenterer Steffensen i en melding.

Det siste året har det hersket stor usikkerhet rundt Deutsche Bank, som følge av økt bekymring for banksektoren i februar.

Flere store banker har rast på børsene siden.

Deutsche Bank har ledet an, og falt hele 60 prosent på børsen over det siste året. Royal Bank of Scotland har falt 45 prosent, mens norske DNB og svenske Nordea har falt henholdsvis 31 og 28 prosent.

Les også

Nordea ser større usikkerhet om rentekutt

Les også

Dette er markedets fem dyreste strandhytter

Les også

Verdens eldste bank dårligst rustet mot krise

Publisert:

Her kan du lese mer om