DNB snakker - aksjen stiger

Men banken venter økte utlånstap fra shipping.

INFORMERER ANALYTIKERE OG INVESTORER: Leif Teksum, konserndirektør og leder av Storkunder og Internasjonal i DNB, er en av banktoppene som avholder konferanse fredag.
Publisert:

- Man kan forvente at lånetapene muligens vil stige fra nivået man så i årets tredje kvartal.

Det opplyste DNB på en telefonkonferanse som ble fulgt av flere hundre analytikere og investorer fredag ettermiddag.

Tema var utviklingen i de internasjonale shipping-markedene.

Norges største bank fortalte at shippingsegmentet er stabilt rundt 7 prosent av konsernets totale utlånsportefølje.

Samtidig understrekes det at tapene har vært lave.

Konserndirektør Leif Teksum - som leder storkundesegmentet - understreker at tapene så langt har vært lave.

Det totale utlånsvolumet innen shippingsegmentet utgjør 134,8 milliarder kroner, mens det i dag ble fortalt at 0,2 prosent av porteføljen er lån som ikke betjenes.

- Vanskelig å se bedring i tank
Leder av shipping-segmentet i DNB, Harald Serck-Hanssen, la imidlertid ikke skjul på at markedet er stresset.

- Det har vært en stor usikkerhet om vår portefølje de siste ukene, sier han.

Og det er innen tank - og tørrbulkmarkedet situasjonen er verst.

- Innen tank er det vanskelig å se hvor bedringen skal komme fra, i hvert fall på kort sikt, sier Serck-Hanssen.

Innen tørrbulkmarkedet venter DNB at det verste fortsatt gjenstår.

Innen container-shipping venter Serck-Hanssen å se strukturelle endringer i 2012, og at noen vil velge å forlate segmentet.

- Sammen med en konsolidering vil dette kanskje føre til en bedring, sier han.

Når det gjelder LNG og for DNBs største portefølje av utlån, offshore-segmentet, er storbanken komfortable.

- Det er viktig å huske på at vi ikke er i maritim sektor ved en tilfeldighet. Norge, er og har vært en ledende maritim nasjon i generasjoner, sier han.

- Er det noe de siste tre årene har lært oss, er det at valget av klienter er det viktigste. Når tidevannet blir lavt, ser vi hvem som svømmer nakne. Vi vet at våre klienter er riktig kledt, sier han.

- Jeg mener også at vår strategi om å fokusere på de ledende shippingselskapene har betalt seg i forhold til risikoprofil.

Dialog
Storkunde-sjef Leif Teksum understreket at DNB er langsiktige og at de er i tett dialog med ledelsen hos kundene, og i mange tilfeller også med eierne, ofte familiedrevne selskaper.

- Både for å diskutere nye prosjekter, og i forhold til til mer utfordrende situasjoner, sier han.

Deltakere fra DNB i konferansen var Leif Teksum, konserndirektør og leder av Storkunder og Internasjonal, Harald Serck-Hanssen, leder av Shipping, Offshore og Logistikk samt Trygve Young, Chief Risk Officer.

AksjeLongname: DNBTicker: DNBMarked: OSEOrganiasonsnummber: 981276957TSID: Trade time: 2011-12-16 11:54:00Last: 56.0Close: 54.25Periode: 1month

Stress i shipping
DNBs shipping-lån vært omtalt en rekke ganger i flere medier de siste dagene, og mandag falt aksjen hele 6 prosent.

Søndag skrev Financial Times en artikkel med tittelen «Wave of insolvencies looms for shipping industry».

Nordmannen Dagfinn Lunde, som sitter i styret hos DVB Bank i Singapore, uttalte til avisen at den tøffe finansieringssituasjonen begrenser annenhåndsmarkedet.

- Jeg tror ikke vi vil ha et velfungerende marked på mange år. I noen markeder vil vi aldri kommet tilbake til avkastningsnivået vi ble vant med, sier han.

I november 2008 var også bankkonsernets shippingportefølje gjenstand for diskusjon. Da valgte DnB Nor - som det het da - å sende ut en børsmelding hvor det innkalte til nettmøte om shippingporteføljen.

DNB-aksjen stiger 2,21 prosent til 55,45 kroner.

LES OGSÅ:

Publisert:

Her kan du lese mer om