Norske hytteeiere i Sverige vant mot staten: - Veldig gledelig

Karantenekravet etter overnatting på hytter i Sverige er ugyldig, mener Oslo tingrett. Regjeringen anker dommen.

VANT: Norske hytteeiere i Sverige vant mot staten, men dommen er ikke rettskraftig.
Publisert:

Hytteeierne krevde at det ble åpnet for å overnatte under reiser til egen fritidseiendom over grensen, uten at de måtte gå i innreisekarantene når de kom hjem.

Nå har de vunnet frem mot staten i Oslo tingrett.

– Dette ser veldig, veldig bra ut, sier Einar Rudaa (66) til VG om dommen.

Oslo-mannen som har et gammelt torp i Värmland, er en av de fem saksøkerne. 1000 nordmenn med hytte i Sverige har vært med og finansiere søksmålet.

– Vi har stort sett fått gjennom hovedkravene. Inntrykket så langt er at folk er fornøyd.

Men Helse- og omsorgsdepartementet forbereder allerede en anke, i samråd med Regjeringsadvokaten.

Det skriver departementet i en pressemelding.

Det vil ikke bli gjort endringer i covid-19-forskriften vedrørende bruk av fritidseiendommer i utlandet som følge av avgjørelsen, melder departementet.

– Inngrep i bevegelsesfriheten

Før dagens innreiseforbud til Sverige fikk nordmenn bare lov til å reise på dagstur for å gjøre nødvendig vedlikehold på hytta over grensen. Om de overnattet, måtte de i karantene. Det var bestemt av norske myndigheter.

Tingretten skriver at reglene om innreisekarantene for hytteeierne er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv. Men dagens forskrift gjelder til saken er rettskraftig avgjort.

– Vi står overfor en alvorlig smittesituasjon. Våre fagmyndigheter har vært tydelige på at karanteneordningen bør være så generell som mulig for å beskytte oss mot importsmitte, og at den bør omfatte personer med fritidseiendommer i utlandet. Regjeringen har fulgt dette rådet. Vi vil derfor anke, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

ENGASJERT: Hytteeier Einar Rudaa.

– Satt og sov i bilen

For hytteeierne har sakens kjerne vært retten til å overnatte på egen eiendom i Sverige under strengt nødvendig vedlikehold, uten å måtte i innreisekarantene i Norge.

– Folk som dro på dagsturer, satt i bilen og sov på den norske siden av grensen før de grytidlig om morgenen kjørte tilbake til hytta i Sverige, sier Einar Rudaa.

Torpet hans fra 1879 ved Vänern består av åtte bygninger med smått og stort.

– Det er alltid noe å gjøre. I fjor var to tak ødelagt. Jeg måtte reise frem og tilbake på dagstur sikkert 20 ganger, to og en halv time hver vei, sier Oslo-mannen.

Han sier det er klønete ikke å kunne overnatte når utbedringer skal foretas.

– Det viktigste for oss er å få holdt fritidsboligen ved like. Men vi setter også pris på å kunne slappe av på hytta om kvelden, når dagens arbeid er utført, sier Rudaa.

Under sterk tvil

Oslo tingrett anerkjenner at det er helsemyndighetene og regjeringen som best kan vurdere behovet for ulike smitteverntiltak. Retten viser til at domstolenes oppgave er å kontrollere at enkeltpersoners grunnleggende rettigheter er ivaretatt.

«Retten mener at reglene om innreisekarantene gjør inngrep i hytteeiernes grunnleggende bevegelsesfrihet og deres rett til respekt for hjem og familieliv. Det er ikke mulig for retten å kontrollere om regjeringen har tatt tilstrekkelig hensyn til dette i sine vurderinger, fordi vurderingene enten ikke er skrevet ned eller er inntatt i dokumenter som offentligheten ikke har tilgang til. Retten har derfor – under sterk tvil – kommet til at de omstridte
vilkårene må kjennes ugyldige» heter det i dommen.

Hytteeierne fikk ikke medhold i sitt krav om at vilkårene for karanteneplikten kjennes ugyldig straks. Oslo tingrett mener dette må vurderes av forvaltningen og sees i sammenheng med øvrig tiltak og utvikling i smittesituasjonen.

– Dommen er modig

Advokat Lars Marius Holm i advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig representerer hytteeierne som gikk til sak mot staten.

– Vi advokatene er veldig fornøyd, og ikke minst eierne av fritidseiendommer er veldig tilfreds, sier Holm til VG.

– Domstolen konstaterer at karanteneplikt etter overnatting på fritidseiendom utgjør i inngrep i grunnleggende rettigheter både etter Grunnloven, EMK og EØS-avtalen. Dommen er modig og viser at domstolene er sitt ansvar bevisst når det kommer til å ivareta rettssikkerhet under pandemien, skriver advokatfirmaet i en pressemelding.

Holm og hans kollega Lina K. Smorr er skuffet over at staten velger å anke.

– At staten velger å anke før det er foretatt en åpen og transparent vurdering av forholdsmessigheten av inngrepene i disse rettighetene finner vi meget betenkelig i et rettssikkerhetsperspektiv, skriver de i pressemeldingen.

FORNØYD: Heidi Furustøl (47) og familien fra Oslo har hytte nord for Strömstad i Sverige.

– Kamp mot Goliat

Heidi Furustøl (47) i Oslo har hytte nord for Strömstad og er svært fornøyd med dommen:

– Dette var veldig, veldig gledelig. Og jeg skal være ærlig og si at det hadde jeg ikke trodd.

Furustøl er en av tusen som har støttet søksmålet økonomisk. Hun er også en av administratorene i Facebook-gruppene for nordmenn med fritidsbolig i Sverige.

– Saken har virkelig vært Davids kamp mot Goliat. Staten har veldig mange ressurser, mens vi har hatt kronerulling for å betale advokat, sier Furustøl.

– Dommen er rettferdig

Kåre Odland (67) i Halden bor 45 minutter fra hytta nord for Strömstad i Sverige.

– Vi hadde en veldig god sak og jeg synes dommen er rettferdig. Jeg forstår ikke hvorfor staten har stått så knallhardt på karantenereglene, sier Odland.

Han sier at hytteeierne gjentatte ganger har tatt opp problemstillingen.

– Vi har ikke fått skikkelig svar fra myndighetene, men er bare blitt oversett.

Odland understreker at hytteeierne overholder alle smitteverntiltak og unngår nærkontakt når de krysser grensen for å utføre vedlikehold.

– Uten sosial kontakt er ikke overnatting i seg selv smittefarlig, sier Odland.

Publisert: