Kvartalsrapporter

Dof tapte 389 millioner kroner i tredje kvartal

Offshorerederiet fortsetter å barbere verdiene sine i kjølvannet av coronakrisen. Nye nedskrivninger er å vente dersom det svake offshoremarkedet fortsetter.

Dof har blitt hardt straffet på Børsen. Offshoreaksjen er ned over 70 prosent i år til en kurs på 42 øre. Til venstre er konsernsjef Mons Aase.
  • Anders Nybakken Kvale
Publisert:

Pengene fortsetter å renne ut av det kriserammede offshorerederiet Dof, ifølge kvartalsrapporten lagt frem torsdag morgen.

Det Oslo Børs-noterte Austevoll-rederiet endte med et resultat før skatt på minus 389 millioner kroner i tredje kvartal.

Det er en god bedring fra et tap på 1,9 milliarder kroner i samme periode i fjor, da offshorerederiet var tynget av store nedskrivninger og urealiserte valutatap.

«Covid-19-viruset har hatt stor innvirkning på driften i tredje kvartal og markedene har fortsatt å være utfordrende, med press på inntjening og utnyttelsesrater», skriver Dof i rapporten.

Nye nedskrivninger

Det negative resultatet i årets tremånedersperiode skyldes nedskrivninger av flåten på 667 millioner kroner.

«Et fortsatt svakt marked vil øke risikoen for redusert inntjening og verdier, derfor kan ytterligere nedskrivninger av verdier være ventet», skriver selskapet.

Også de siste årene har Dof skrevet ned verdiene sine med milliarder.

Driftsinntektene i perioden var på to milliarder kroner i tredje kvartal, omtrent samme nivå som året før.

Driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) endte på 879 millioner kroner, mot 759 millioner kroner i samme periode i fjor.

Den totale flåteutnyttelsen var på 67 prosent i tredje kvartal.

Fortsatt ikke i mål med gjeldsforhandlinger

Dof er fortsatt i omfattende forhandlinger med sine kreditorer for å sikre en refinansering av sin massive rentebærende gjeld.

Den var ved utgangen av tredje kvartal på 21,5 milliarder kroner.

En allerede tøff situasjon ble enda vanskeligere for offshorerederiet da oljeprisen stupte i vår og oljeselskapene begynte å stramme inn på pengebruken.

Selskapet var midt i en prosess med kreditorer for å få på plass en løsning på gjeldsproblemene og måtte be sine långivere om nødlån for å dekke et akutt pengebehov.

Dof har deretter sikret seg et midlertidig fritak fra avdrags- og rentebetaling frem til 31. januar neste år.

Dof driver en flåte på 20 ankerhåndteringsfartøy, 16 forsyningsskip, 31 subseafartøy og 71 fjernstyrte miniubåter (ROV).

Egenkapitalen er nå negativ med rundt en milliard kroner.

Ordrereserven var ved utgangen av kvartalet på 17,4 milliarder kroner.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Kvartalsrapporter
  2. Aksjelive
  3. DOF
  4. Oslo Børs

Flere artikler

  1. Dof barberte verdier for 3,7 milliarder i fjor

  2. Golden Ocean tjente 1,7 milliarder i tredje kvartal - betaler mesteparten i utbytte

  3. Kraftig resultatfall for Subsea 7

  4. Nytt rekordkvartal for Elkem

  5. Tomra tjente 466 millioner kroner i tredje kvartal