«Drømmefabrikken» som ble et gjeldsmareritt

China Huishan Diary har denne uken misligholdt et milliardlån. Dermed spisser situasjonen seg til for selskapet som tidligere ble omtalt som en «drømmefabrikk».


<p><b>I TRØBBEL:</b> Huishan Dairy har finansielle problemer. Her et av selskapets anlegg i Liaoning-provinsen i Kina.</p>

I TRØBBEL: Huishan Dairy har finansielle problemer. Her et av selskapets anlegg i Liaoning-provinsen i Kina.

Yang Kais meierikonsern China Huishan Dairy havnet for alvor i søkelyset da aksjen i forrige måned falt mer enn 85 prosent på kort tid. Den har siden vært suspendert, og nå ser problemene ut til å tårne seg opp.

Mandag denne uken ble det ifølge Financial Times kjent at selskapet har misligholdt et obligasjonslån på 200 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,7 milliarder norske kroner, og at kreditorene har fått rettslig medhold i å fryse eiendeler.

Huishan har tidligere opplyst at de henger etter med løpende avdragsbetalinger.

Selskapet skal ved forrige rapportering ha hatt over 15,4 milliarder yuan, rundt 20 milliarder kroner, i banklån. Storaksjonæren Kai har stilt 71 prosent av selskapets aksjer som sikkerhet for den enorme gjelden.

Nå har Huishans regnskapsfører har forsvunnet. Og siden det store børsfallet, som utraderte 3,9 milliarder dollar i markedsverdi, har fire styremedlemmer takket for seg.

Saken fortsetter under bildet ...

 <p><b>ELLEVILT BØRSFALL:</b> Kursen på Huishan-aksjen stupte på tampen av forrige måned.</p>

ELLEVILT BØRSFALL: Kursen på Huishan-aksjen stupte på tampen av forrige måned.

Ba kreditorene om nåde

Den siste nyheten rundt selskapet ble kjent i en melding til børsen i Hongkong, der det fremgår at et banksyndikat med HSBC i spissen har erklært obligasjonslånet for misligholdt.

Huishan har søkt juridisk rådgivning i sakens anledning.

I meldingen fremgå det ellers at en domstol i Shanghai har gått med på å fryse eiendeler verdt 79 millioner dollar etter stevning fra en annen kreditor, forvalteren Gopher Asset Management.

 <p><b>KUNDESVIKT:</b> Huishan vokste seg fete på en statsdrevet meieriproduktboom i Kina. Siden har etterspørselen avtatt.</p>

KUNDESVIKT: Huishan vokste seg fete på en statsdrevet meieriproduktboom i Kina. Siden har etterspørselen avtatt.

I forrige måned skal Huishan ha møtt 23 kreditorer i et møte initiert av lokale myndigheter. Her skal kreditorene ha blitt bedt om å ikke saksøke Huishan, samt å bidra med nødvendige kredittlinjer for å holde bedriften flytende.

Markedsutfordringer

Uttrykket «drømmefabrikk» stammer fra Yang Kai selv. Han arbeidet seg gjennom rekkene i et statseid matvareselskap i hjemprovinsen Liaoning på 1990-tallet, før han fikk kontroll over selskapet da det ble privatisert tiåret etter.

Under det nye navnet Huishan slo det seg i tiden etterpå opp i en statsdrevet etterspørselsboom i meierisektoren.

Kai ble en av de rikeste mennene i sin hjemprovins etter at selskapet gikk på børs i 2013. Noteringen verdsatte selskapet til rundt 4,9 milliarder dollar.

Saken fortsetter under bildet ...

 <p><b>GJORDE STORE PENGER:</b> Yang Kai tjente seg rik på børsnoteringen av Huishan. Her fra noteringen i 2013.</p>

GJORDE STORE PENGER: Yang Kai tjente seg rik på børsnoteringen av Huishan. Her fra noteringen i 2013.

I tiden etter dette har imidlertid blitt Huishan møtt utfordringer relatert til lavere forbruk, sanksjoner mot nabolandet Russland og internasjonal konkurranse. Disse faktorene rammet hele den kinesiske sektoren, men Huishan fastholdt lenge at deres lønnsomhet var langt høyere enn konkurrentenes – helt til den ikke var det lenger.

Stortap

Yang Kai hadde da økt sin eierandel til nesten 75 prosent, og belånt investeringen betraktelig med sikkerhet i alt fra aksjer til kuer. Han driver også en rekke andre virksomheter i sitt konsern, og disse er godt surret sammen.

I desember sist år stilte investeringsanalysebyrået Muddy Waters spørsmål ved Huishans finansielle rapportering og høye gjeldsgrad, men dette ble tilbakevist av selskapet.

Aksjen var lite påvirket av dette, før altså demningen brast i forrige måned. Dermed ble også Kais personlige formue redusert med rundt 3,7 milliarder over svært kort tid.

Bankbekymringer

Den pågående historien om Huishan spiller på mange måter inn i den løpende debatten om kinesiske finanssektoren og om kredittnivået i Kina generelt.

Wall Street Journal skriver at det er «skjulte» uromomenter i kinesiske banker.

Selv om andelen misligholdte lån i fjor var stabil, ble avkastningen på eiendeler og egenkapital redusert ettersom kredittkostnadene steg til det høyeste på seks år.

Den kinesiske selskapssektoren holder lånene i sjakk grunnet en økning i kontantstrømmen på ni prosent, men ifølge Deutsche Bank har gjelden på selskapenes balanse økt med 13 prosent i samme periode.

Minst heldig er utviklingen i de statseide selskapene, som har rundt to tredjedeler av den samlede selskapsgjelden. Her vokste lønnsomheten én prosent i fjor, mens forpliktelsene økte med 10 prosent.

I Huishans tilfelle består banksyndikatet, i tillegg til HSBC, av Bank of Shanghai, China Citic Bank, China Merchants Bank, Chong Hing Bank og Hang Seng Bank.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå